Lær å lese den gotiske håndskriften

Lær å lese den gotiske håndskriften

Gotisk skrift
Når du leter i kirkebøkene og andre eldre håndskrevne kilder møter du rask gotisk håndskrift.
For de fleste av oss er dette noe vanskelig, men med litt trening kan lesejobben bli enklere.

Gotisk skrift utviklet seg i Frankrike på 1000-tallet og bredte seg derfra over store deler av Europa.
Elevene lærte den gotiske håndskrift på skolen i Norge frem til ca. år 1860. Videre gikk man over til det latinske alfabetet som vi bruker i dag. I overgansfasen fra gotisk til latinsk alfabet får vi også en sammenblanding av alfabetene slik at noen bokstaver henger igjen fra gotisk.

Oversikt over det gotiske alfabetet
http://www.hist.uib.no/gotisk/gotiskalfa.htm

Online kurs i gotisk håndskrift
http://www.hist.uib.no/gotisk/

Bok: Gotisk skrift – lærebok med tekster fra 1485 til 1875
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062304012

Bok: Gamle dokumenter, gotisk skrift – en rettleiing
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011050604158

Arkivverket kom også i 2014 med en ny app “Gotisk håndskrift” for mobil og nettbrett som du kan lære deg gotisk.
Denne er tilgjengelig i App Store og Google Play.

Ordbok til det eldre danske språk
http://www.hist.uib.no/kalkar/