Lik under kirkegulvet

Lik under kirkegulvet

På varme sommerdager før i tiden kunne likstanken være ille inne i kirken. Helt siden middelalderen var det nemlig ikke uvanlig å begrave personer under kirkegulvet.

Skikken ble forbudt i 1805 bl.a. av hygieniske grunner. 

Men å få dette privilegiet å begraves her var ikke for hvem som helst. Oftest var det geistlige og velstående folk som kunne få denne muligheten. Bygdas rikeste kunne eksempelvis testamentere eiendommer til kirken, og på den måten kjøpe seg til gravkjelleren. Plassene under koret var de gjeveste. 

Det finnes bevarte kister fra 1600- og 1700-tallet i mange kirker. Flere steder er det også murte gravkamre.