Norges eldste bevarte kirkebok

Norges eldste bevarte kirkebok

Den eldste bevarte norske kirkeboken, som befinner seg i Statsarkivet i Kongsberg, er fra Andebu og begynner i 1623. De eldste norske kirkebøkene ser ut til å ha blitt til ved at de enkelte prestene selv har tatt initiativ til det, og det er mulig at det har eksistert bøker fra før 1623. Ved Kirkeritualet av 1685 og Christian 5.s Norske Lov skulle føringen komme inn i regulære former, og fra 1700-tallet er det bevart kirkebøker fra de fleste prestegjeld i landet.

Norges eldste bevarte kirkebok er i fra Andebu i Vesfold og starter i år 1623 og ført frem til år 1738. Boka er før i lister over fødte og døde. Stort sett hele denne boka er bevart.
Med kirkebok tilbake til 1623 er det gode muligheter for å kartlegge Andebu-slekter, men uheldigvis er boka ofte knapp med opplysningene. Dåpslistene gir i hovedsak kun barnets fornavn, farens fornavn, bostedet og dåpsdatoen. Moras navn er bare i få tilfeller nevnt. Selv når det er snakk om barn født utenfor ekteskap, kalles barnets mor bare tøsen, samt at det oppgis hvilken gård hun bodde på. Faddere er derimot ikke oppgitt før ca år 1690. I listene over døde er bare fornavnet og bostedet navnt. Videre er barn og kvinner ofte ikke nevnt med navn, men som «Nils Bergs barn», «Ole Flåttens kvinne» og så videre.
Kirkeboka er ført fram til år 1738, men allerede fra år 1733 ble det ført ei ny og mer fyldig bok.