Skifteprotokollene

Skifteprotokollene

Et skifte er en dokumentasjon av en avdøds verdier og eiendeler. Etter lov av 1687 skulle det foretas skifte etter de som etterlot seg umyndige barn. Skifteprotokollene ble ført av sorenskriveren eller byfogden. Øvrig var (som i dag) oftest fordeling etter dødsbo en privat sak.

I protokollene ble det ført tid og sted for skiftet, navn på avdøde, hans/hennes arvinger og hvem av dem som var tilstede. Dette er verdifull informasjon i slektsgranskningen.
Informasjon om innbo og gjeld kan også forekomme oppført. Særig i eldre data.

Fra midten av 1800-tallet er det oftest 3 ulike protokollføringer: skifteregistreringsprotokoll, skifteforhandlingsprotokoll og skifteutlodningsprotokoll.
I 1869 ble det lovbestemt at kun skulle føres skifte over de med verdier over 100 spesidaler.

På digitalarkivet kan du finne protokoller fra 1660-årene og frem til første halvdel av 1900-tallet.

Veiledning til å finne frem til skiftematerialet på Digitalarkivet