Stormannsætten Giske i middelalderen

Stormannsætten Giske i middelalderen

Giskeætten, norsk stormannsætt som stammet fra Torberg Arnesson av Arnmødlingætten (bror til Finn og Kalv Arnesson) og Erling Skjalgssons datter Ragnhild. En av deres døtre, Tora, ble ved ekteskap med Harald Hardråde Norges dronning; en av Torberg og Ragnhilds sønner, Øystein Orre, falt sammen med sin kongelige svoger ved Stamford Bridge, og en annen sønn, Agmund på Giske, ble far til den første norske korsfarer, Skofte Agmundsson, som døde i Roma 1103. Skoftes sønn Pål ble sittende på Giske, mens datteren Tora ble giftet inn i Reinslekten. Påls sønn Nikolas Kuvung var Magnus Erlingssons lendmann, og Nikolas’ sønn Pål Flida stod på hertug Skules parti. Pål Flidas sønn Peter var Håkon Håkonssons mann, men ble likevel mistenkt for å sympatisere med Skule. Med Peters sønn Nikolas døde mannssiden av Giskeætten ut (1265), og ættens godser kom ved Margrete Nikolasdatters ekteskap med Bjarne Erlingsson over til den yngre Bjarkøyætt.

 

 

Kilder:

Giskeætten. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 3. oktober 2017 fra https://snl.no/Giske%C3%A6tten.