Stikkord: slekt

Norske fraflyttede plasser

Norske fraflyttede plasser

Rundt omkring i norges land befinner det seg utallige tidligere bosettingsplasser. Noen står der. Forlatt, tomme, avflasset og værbitt. Andre har for lengst blitt nærmest borte, og kanskje bare rester av en grunnmur står alene tilbake. Overgrodd av mose, og spor etter menneskene viskes ut. Årsakene til at stedene har blitt forlatt har nok vært Les mer

Historisk oversikt over norske kommuner

Historisk oversikt over norske kommuner

De norske kommunene har vært både delt og slått sammen opp gjennom årene.Særlig på 1960-tallet skjedde det store forandringer. Men også ved 2020 ble det mye nytt både av fylkes- og kommunesammenslåing.