Kart

Kart

historiskekart

Kart er svært nyttig for å se hvor dine forfedre bodde, og hvordan omgivelsene var.

Google kart
Verdenskart. Søkbar.

Norgeskart
Kart over Norge fra Kartverket. Søkbar.

Se eiendom
Informasjon fra matrikkel og grunnboken fra Kartverket. Søkbar.

 

Historiske kart

Historiske kart fra kartverket
Norske historiske kart. Nedlastbare.

Diverse historiske norske kart (Wikipedia)

Finn.no sin karttjeneste
Denne har valg for historiske kart

Kristiania (Oslo) anno 1881

Kristiania (Oslo) anno 1901

Oslo i 1938

Kart over prestegjeld, amt og kjøpstader i 1801

Menighetsgrenser i Kristiania (Oslo) i 1911

Trondheim – bykart 1695-1909

Geistlig inndelingskart over Syd-Norge anno 1922

Geistlig inndelingskart over Nord-Norge anno 1922