Litteratur

Litteratur

Litteratursøk hos Nasjonalbiblioteket


  Bygdebøker
  Liste over bygdebøker tilgjengelig på nett.

  Nasjonalbiblioteket
  Her kan du lese slektshistoriske bøker, aviser og annet nyttig.

  Norske gardsbruk
  Oversikt over norske gardsbruk med bilder og gards- og bruksnummer

  Bøker om slektsforskning:

  Kjenn din slekt! : kort veiledning i slektsforskning

  Slektsgransking

  Slekten : innføring i ættegransking

  Om gotisk håndskrift:

  Gotisk skrift – lærebok med tekster fra 1485 til 1875

  Gamle dokumenter, gotisk skrift – en rettleiing