Litteratur

Litteratur

Litteratursøk hos Nasjonalbiblioteket


Bygdebøker
Liste over bygdebøker tilgjengelig på nett.

Nasjonalbiblioteket
Her kan du lese slektshistoriske bøker, aviser og annet nyttig.

Norske gardsbruk
Oversikt over norske gardsbruk med bilder og gards- og bruksnummer

Bøker om slektsforskning:

Kjenn din slekt! : kort veiledning i slektsforskning

Slektsgransking

Slekten : innføring i ættegransking

Om gotisk håndskrift:

Gotisk skrift – lærebok med tekster fra 1485 til 1875

Gamle dokumenter, gotisk skrift – en rettleiing