Bygdebøker

Bygdebøker

Bygdebøker, og lignende litteratur som er tilgjengelige på nett. (Gammel fylkesoversikt)

| Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nordland | Nord-Trøndelag | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold |


Akershus

Asker og Bærum

Asker og Bærum til 1840

Asker : bidrag til bygdas gårdshistorie

Asker og Bærum til 1840

Askers historie

Husmannsplasser i Asker : bygget på folketellingene fra 1801 og 1826

Minneverdige steder og gamle boplasser på Askerbørskogen

For Asker og Bærum gjennom 100 år : Asker og Bærums budstikke 1898-1998

Asker og Bærum til 1840

Asker bibliotek 1830-1980

Asker : bidrag til bygdas gårdshistorie

Askerbøringen i sorg og glede

Asker : før og nå

Asker kirke ved 75-års jubileet

Askermotiver

Askermotiver. 2

Askermotiver. 3: Husmannsplasser

Asker museum : Valstads samlinger

Asker museum : Valstads samlinger

Asker og Bærum krets av Norsk speidergutt forbund : 1929-1978

Asker og Bærum til 1840

Askers historie

Askers og Bærums historie: Asker og Bærum til 1840

Askers og Bærums historie: 1840-1980: Asker 1840-1980

Bilder fra gamle Asker

Bjerkøya og Grønlia i Asker

Blakstad i Asker : gården og slekten

De fant et nytt hjem : om utvandringen fra Asker til USA fram til 1914

Historie som lever : fra nesbruområdet

Holmengata og deromkring

Jøssong 250 år i familiens eie 1. september 1999

Konglungens historie

Konglungsundet i Asker : et kulturlandskap : En utflagging

Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum

Likt og ulikt fra Landøyas historie

Strandsittere i Asker i det 19de århundre

Vandringer i Askerbøringens utmark

Akershus fylke: Bærum herred

Det Sandvika som forsvant : minner fra 1920- og 1930 årene

Det var en gang – på våre kanter. 1 : Holmen, Landøya, Nesbru, Billingstad, Slependen, Nesøya, Brønnøya, Langåra

Flaten i Bærum

Gammalt frå Lommedæl’n

Haslum gjennom 60 år

Lommedalen : en bygd i bygda

Lysaker – gammelt boområde og næringssentrum

Minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya og Fornebu

Presteskapet i Asker og Bærum etter reformasjonen

Ridesti, kongevei, motorvei

Vest for byen. 6

Vest for byen. 7

Vest for byen. 8 : Skrift nr. 33-37 1993-1997

Vest for byen. 9

Bærum : en bygds historie. 1

Bærum : en bygds historie. 2

Husmannsplasser i Bærum

Husmannsplasser i Bærum 2

Husmannsplasser i Bærum 3

Husmannsplasser i Bærum 4

Bærum : 1840-1980

Bærum : en bygds historie. 1

Bærum : en bygds historie. 2

Sandvika : fra tettsted til by – en billedkavalkade

Sandvika – i Bærum

Høvik kirke 100 år : 1898-1998 : et glimt av fortiden – en utfordring for fremtiden

Høvik kirke 50 år : 1898 – 31.mars – 1948

Høvik verk : det gode sted å vokse opp

Stabekk : en historikk

Stedsnavn i Bærum

Aurskog (og Blaker) og Høland

Aurkog og Blaker I

Aurskog og Blaker II

Aurskog og Blaker III

Høland og setskog: Gårds- og slektshistorie

Blaker kirke

Om Blakers kirker, prester og kirkelige forhold

Ei ny bygd blir til

Småkårsfolk reiser seg : Aurskog 1850-1908

Eiendomsfordeling og eierinteresser: trekk av jordeiendomsforholdene i Høland på 1600-tallet

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog. B. 1

Høland og Setskogen herreder

Finnene kring Mangensjøen

Glimt fra Aurskog-Hølands historie. 2 : Fant og arbeidsmann

Hjemmestyrkene og Nasjonal samling

Livet i Aurskog-Høland

Urskogs Beskrivelse

Eidsvoll

Eidsvoll : bygdebok for ungdom

Eidsvold Værks og Eidsvoldsbygningens historie gjennem tiderne

Eidsvold-galleri : med en kortfattet Eidsvoldshistorie og biographier

Eidsvoll bygds historie. 1:1 : Bygdehistorien til omkring 1700

Eidsvoll bygds historie. 1:2 : Bygdehistorien 1700-1914

Eidsvoll bygds historie. 2:2 : Gardene på vestsida av Vorma

Eidsvoll bygds historie. 2:3 : Gardene på vestsida av Vorma

Eidsvold 1814

Eidsvold på nært hold 1814

Eidsvold: billeder og tekst

Feirings historie. 1: Bygdehistorien fram til 1964

Feirings historie. 2: Tosterud krets og Feiringmålet

Feirings historie. 3: Årnes krets eller Kjerkekretsen

Feirings historie. 4: Disserud krets og Berger krets

Enebakk

Enebakk bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda

Enebakk bygdebok. 2 : Gards- og slektshistorie for vestre og søndre delen av Kirkebygda og Hammeren med Skåka

Enebakk bygdebok. 3: Gards- og slektshistorie for Dalefjerdingen, Ytterbygda med Brevikkroken, Rausjø

Enebak i gamle dage

Enebakk landbrukslag 100 år : 1895-1995

Fladebye Journalene : fullstendig utgave av Jagtjournalene 1798-1823, Julejournalene 1800-1808, ordnet kronologisk

Gammelt fra Enebakk : hva bygdetunet kan fortelle

 

Fet

Bygdehistorie for Fet, bind 2: Bosteds- og slektshistorie,Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen

Bygdehistorie for Fet, bind 3: Bosteds- og slektshistorie, for Roven. nordre del av Jaren

Bygdehistorie for Fet, bind 4: Bosteds- og slektshistorie, søndre del av Jaren, nordre del av Dalen

Bygdehistorie for Fet, bind 5: Bosteds- og slektshistorie, søndre og østre del av Dalen

De usynlige lensene

Fet kirke 1890-1990

Fet og Rælingen herreder i hundreåret 1837-1937

Fet som arbeiderkommune gjennem 15 år

Fra de eldste tider til ca. 1800

Kjenn din kommune : Fet herred

Frogn

Frogn: Bygdebok for Frogn

Frogn: Fra urtid til ca 1550

Frogn: Gjenreisning og nye muligheter : (ca 1550-ca 1825)

Frogn bygdebokverk: (ca 1550-ca 1825). B. 2: Gjenreisning og nye muligheter (ca 1550-ca 1825)

Frogn bygdebokverk. B. 1: Fra urtid til ca 1550

Frogn bygdebokverk. B. 3: Vekst og forandring : Frogn og Drøbak fra ca 1825 til århundreskiftet

Drøbak: Familier i Drøbak i 1700 og 1800 årene

Det gamle Drøbak

Drøbak

Familier i Drøbak i 1700 og 1800 årene : en foreløpig arbeidsskisse

Folkelivet i Follo : rundt århundreskiftet i Drøbak, Frogn og Hurum

Glade Drøbak

Her i Fraunars gamle rike- : fra naturalhusholdning til sovekommune

Gjerdrum

Gjerdrum bygdebok. 1 : Gardshistorie I

Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II

Gjerdrum bygdebok : Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1880

Hurdal

Hurdal bygdebok. B.1 : Bygdehistorie

Gjennom Hurdal i slektenes spor: bygdebok for barn og ungdom

Hurdal bygdebok. B.1: Bygdehistorie (1973)

Hurdal bygdebok. B.2: Gards- og slektshistorie

 Lørenskog

Historien om Lørenskog : myter og mennesker 1900 til 1990

Lørenskog. 1 : Bondesamfunn og forstad

Lørenskog. 2 : Gårdshistorien

Lørenskog, mitt hjemsted : Lørenskog kommune 85 år : 1908-1993

Lørenskog skiklubb 75 år : 1919 – 1994

Utdrag av Lørenskog historie

Nannestad

Nannestad bygdebok. 1 : Gardshistorie for Nannestad sokn

Nannestad bygdebok. 2 : Gardshistorie for Holter sokn

Nannestad bygdebok. 3 : Gardshistorie for Bjørke sokn

Nannestad bygdebok. 4 : Bygdehistorie

Nannestad kirke 800 år

Nes

Nes, Romerike : en liten bygdebok

Nes på Romerike. 1 : Gardshistorie

Nes på Romerike. 2: Gardshistorie

Nes på Romerike. 3: Gardshistorie

Nes på Romerike. 6: Bygdehistorie

Nes på Romerike. 7 : Bygdehistorie

Nesodden herred : bidrag til bygdens historie

Nesodden

Nesodden herred : bidrag til bygdens historie

Nesoddens historie. 1 : Fra de eldste tider til 1800

Nesoddens historie. B.2 : Fra 1800 til 1930

Nesodden kirke : et gammelt hus

Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915

Nittedal

Nittedal og Hakadal bygdebok

Nittedal: Bygdebok for Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 1 : Nittedal

Nittedal: Bygdebok for Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 2 : Hakadal

Et nabolag blir til : Myhrerskauens vel 1943-1983

Fra Ullevoldsæter til Blå-skia : Ivar Halvorsen om sitt virke som skimaker i Nittedal fra 1931 til 1985

Nitedal kommune : utgitt i anledning kommunejubileet 1837-1937

Krigsår i Nittedal : 1940-1945 : et minneskrift til markeringen av 50-årsdagenfor frigjøringen våren 1945

Nittedal kommune i 150 år. 1 : Nittedal prestegjelds kommune 1837-1900

Søndre Nittedal : glimt fra de siste hundre år

 Oppegård

Gamle hus i Oppegård : nyere tids kulturminner i Oppegård : SEFRAK-rapport

Greverud gårdenes historie

Historien til gården Søndre Oppegård

Hvitebjørn og Stubljan : en norsk gaards og slegts historie

Kullebund og Ormerud gård

Kulturminner Gjersjøelva

Oppegård kommunes historie

 

Rælingen

Rælingen: Bygdehistorie for Rælingen : bostedshistorie fra de eldste tider

Rælingen kommune 50 år : 1929-1979

Rælingen : trekk av bygdehistorien. 1

Skedsmo

Skedsmo : bygdens historie. 1

Skedsmo : bygdens historie. 2

Skedsmo herred : 1837-1937

Lillestrøm er stedet : en rask historisk og aktuell orientering i tekst og bilder (med kart-vedheng)

Lillestrøm : et tilbakeblikk i anledning kommunens 25 års jubileum

Lillestrøm-jubileet 1958 : 3.-24. august : jubileumsutstillingen: “Fra vasshjul til atomalder” : arrangert av Lillestrøm kommune

Lillestrøms historie. 1

Blendingsgardiner og svenskesuppe : Skedmso i krig og fred 1940-1945

Fra bondegårder til by : vannsag – storindustri (Strømmen)

Ski

Skis og Kråkstads historie : fra øyrike til jordbruksbygder. 1

Skis og Kråkstads historie : fra nyryddingstid til ødegårdstid. 2

Kråkstad : en bygdebok. 1

Kråkstad : en bygdebok. Bind II

Bakenfor gamle dager : skisser fra Follo

Hilsen fra Follo

Sørum

Sørum før og nå

Sørum herred: Sørum og Frogner sokn på Romerike. 1

Sørum under okkupasjonen 1940-45

Sørum bygdebok : bosettings- og næringshistorie. B. 4 : Vesterskaun, sørøstre del av Frogner

Ullensaker

Ullensaker: Fra de eldste tider til 1660

Ullensaker: 1840-1940

Ullensaker: 1940-1992

Ullensaker : en bygdebok. 1

Ullensaker : en bygdebok. 2

Ullensaker : en bygdebok. 3

Gardermoen før hovedflyplassen : slik gardermofolk forteller

Vestby

Vestby bygdebok. B. 1 : Vestby – fra istid til vikingtid

Vestby bygdebok : gård og grend gjennom tidene. 1 : Vestby sokn

Vestby bygdebok : gård og grend gjennom tidene. 2 : Garder og Såner sokn

Vestby prestegjeld : bidrag til en østlandsbygds historie

Vestby som var..

Vestmarka : seterliv og kølabrenning

Vestmarka : veifar og vandring

Kjenn din kommune : Vestby kommune

Lokalhistorie for Vestby

Ås

Aas herred : bidrag til en østlandsbygds historie

Ås-bygda rundt. 1

Ås-bygda rundt. 2

Ås bygdebok. 2 : Gårdshistorie

Ås gjennom hundre år

 

 Diverse

Akershus

Akershus amt

Akershus fylke 1914-1960

Akershus i tekst og billeder

Det eldre Akershus : slik folk levde og bygde

Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 2 : Akershus fylke

Historien om de norske skogfinnene

Norges kirker. 2 : Akershus

Norske gardsbruk : Akershus fylke (1941)

Norske gardsbruk : Akershus fylke. 1 (1966)

Norske gardsbruk : Akershus fylke. 1 (1989)

Norske gardsbruk : Akershus fylke. 2

Oslo – Aker – Bærum – Asker – Strømmen – Lillestrøm – Oppegård : billeder og tekst

Reisen til Akershus : bidrag til fylkets kulturhistorie

Skjemt og alvor fra en svunnen tid i Drøbak, Frogn og Hurum

Århundret forteller- : en bok om 1900 tallet

Lokalhistorie fra vårt nærmiljø

Nordmarksfolk: plasser og slekter gjennom 300 år

Middelalderen på Romerike

Norske bygder. 3 1: Romerike Romerike I


Aust-Agder

Arendals geistlighed : dens genealogi og personalhistorie

Bygland Gards- og ættesoge

Slægtregistre for Evje hovedsogn med tilstødende gaarde af Vegusdal

Fjære bygdebok. B. 1 : Krogen krets

Fjære bygdebok. B. 2 : Håbbestad krets

Froland – Bygd og samfunn, bind 1

Froland – Heim og ætt, bind 2

Froland – Heim og ætt, bind 3

Froland – Heim og ætt, bind 4

Gjerstad : av bygdesoga. 2

Gjerstad : av bygdesoga. 9

Iveland gards og ættesoge

Justøy lokalhistorie II

Lillesand historie. 1 : Mennesker, by og boliger

Søndeled II

Søndeled IV

Tromøyfolk gjennom tidene. B. 1 : Gårds- og slektshistorie

Vegusdal : gards- og ættesoge

Vegaarsheien i ældre tid

Øyestad bygdebok. 1

Øyestad bygdebok. 2

Agders historie. 1 : 800-1350

Nedenes len i det 17de hundreaaret

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Aust-Agder Vestre del

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Aust-Agder Østre del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 9 1 : Nedenes amt Den almindelige del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 9 2 : Nedenes amt Byerne og herrederne

Arendals Byes Historie

Arendal byleksikon

Arendal fra fortid til nutid : utgit ved byens 200-aars jubileum som kjøbstad 7. mai 1923

Arendal gjennom skiftende tider : 1528-1723-1973

Aust Agder fylke : Arendal (ved 200 aars jubilæet 1923)

Bidrag til Flødevigens Udklækningsantalts Historie : 1882-1907 : 2. December 1907

Det var en gang : Arendal i tekst og bilder

Seilskutebyen Arendal : Arendal – the town of sailing ships

Grimstad bys historie

Lillesand : gamle bilder fra en praktfull by

Lillesand i eldre tid

Om gamle hus og folk i Ulvøysund

Den Hellig Ånds kirke i Risør : 1647-1947

Risør : “byen vår – 250 år” : 1723-1973

Risør gjennem 200 aar : 1723-1923 : jubilæumsskrift

Beretninger om Oxefjorden og dens Beboere fra de ældste Tider

Hus og innbyggere i gamle Tvedestrand : Antikvarisk registrering 1971-72

Tvedestrand : bidrag til stedets historie

Tvedestrand gjennom 150 år : 1836-1986 : jubileumsbok

Sønner av Askerøy : en historie om gården Østre Askerøy fra år 1600-2000

Byglands soge

Kyrkjeliv i Bygland : festskrift til 100 års dagen for Bygland kyrkje 18. november 1938

Ættesoge

Bykle kyrkje 375 år : Bykle kyrkje i Setesdal 1620-1995 : jubileumsskrift

1 : Ferdavegane i Bykleområdet

Frå toppen av Vråstøylsfjell

Kirken og bygda

Medlemsskrift ved tusenårsskiftet

Sagaen om en Sørlandsbygd : Eide sogns historie. 1

Evje og Hornnes : fotoglimt frå den gamle tida

Kultursoge for Evje og Hornnes. B. 1

Frolands kirke fra 1715-1915

Heim og ætt 3

Heim og ætt 4

Frå hverdagslivet i Øvre Gjerstad : 1850-1890

Gamle dager : Særlig fra Gjerstad

Gjerstad kjørke : kjørka og bygda i skiftande tider : 1848-1998

Gjerstad skule 25 år : 1967-1992

Jubileumsskrift for Hisøy kirke gjennom 150 år

Vandring i Slaabervig

Vandring på Tangen

Holt kirke : ca. 1100-1953

Gards- og ættesoge

Lokalhistorie for Justøy : gnr 6 og 7 : Naudesund – Ullerøy – Gaupholmen – Hellersøy – Kraksøy. D. 2 : Stuthei Øvre og Nedre gnr 6 og 7 : Naudesund – Ullerøy – Gaupholmen – Hellersøy – Kraksøy

Trekk av Stokkens historie, ca. 1600-1962

Mykland : ei bygd i Råbygdelaget. 3 : Kultursoga til 1832

Søndeled : 1837-1937 : Utdrag av Søndeled herredstyres protokoller 1837-1937

Tromøy kirke fra omkring 1100 til 1951

Beskrivelse over Valle prestegjeld i Sætersdalen : med dets prestehistorie og sagn

Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad

Valle kirke 200 år

Skollenborg-slekta på Vegårshei

Slektene: Espeland Oppstaua, Næs Østre, Løvnes

Slægtregistre for Evje hovedsogn med tilstødende gaarde af Vegusdal

Bidrag til Åmli bygdehistorie

Bilde og sogestubbar

Gjøvdal kyrkje gjennom tidene : eit minneskrift 1953


 Buskerud

Drammen

Drammen : byen ved elven

Drammen byleksikon

Drammen : det var en gang

Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie. 1

Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie. 2

Drammen : en norsk østlandsbys utviklingshistorie. B. 5

Drammen og omland i gamle dager

Drammens bydelshistorier : fra Bragernes torg, hyttene ved Svarttjern, Bragernesåsen og de gamle boplasser, Drammen nordmark innenfor bydelsområde, Nedre Bragernes mot bygrensen til Lier. 2 : Bragernes bydelshistorie fra Bragernes torg, hyttene ved Svarttjern, Bragernesåsen og de gamle boplasser, Drammen nordmark innenfor bydelsområde, Nedre Bragernes mot bygrensen til Lier

Drammensere anno dengang

Eventyret om Bragernesåsen

Utrolige Drammen

Tingbok for Bragernes 1685

Hønefoss : byens historie

Hønefoss kirke : 1862-1962

Hønefoss så annerledes ut i 1947

Bergstaden ved Lågen

Buskerud fylke : Kongsberg med distrikter : utgitt i anledning av Kongsbergs 300-aars jubileum 1924

Gamle Kongsberg

Kongsberg : billeder og oplysninger

Kongsberg : som bergkoloni, bergstad og kjøpstad 1624-1924. 1

Kongsberg : som bergkoloni, bergstad og kjøpstad 1624-1924. 2

Kulturminnet Kongsberg sølvverk

Tyskere ved norske bergverk på 1500-tallet

Eikerbygda : historisk bok om Eiker

Fra fangstmann til viking

Eker : træk av en storbygds saga

Eikers befolkning fra gammel tid og Loe-Horne-ætten

Glimt fra Krokstadelva : historiske opptegnelser

Momenter til en Beskrivelse over Eker : fra gamle Dage og indtil nu

Nedre Eiker : ved kommunens 75 års og kirkens 100 års jubileum 1960

Nedre Eker

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 1

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 2

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 3

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 4

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 1

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 2

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 3

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 4

Flå i bilder : 1876-1990

Flå 1905-1955 : festskrift

Gammelt fra Hallingdal : skatte- og sagefaldslister samt utdrag av tingbøker for Aal fra 1610 til 1848

Hallingdals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende de øverste bygder i Hallingdal

Hallingdalens historie : omfatter begivenheder i tiderne omkring aar 700 efter Kristi fødsel, til vor tid 1927. 1

Hallingdal i tekst og billeder

Folk og bygd : ættesoge og bygdesoge frå Vats i Ål i Hallingdal

Bygda kring Heimsila : liv og virke i Hemsedal før og no

Hemsedal 1814-1914

Hemsedal og hemsedøler

Hemsedal kommune 100 år

Hemsedals slektshistorie 1693-1923

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 1

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 2

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 3

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 4

Hol i hundre år : 1900-1950. B. 1 : Jernbanen og fjellbygda 1900-1950

Folk og fortid i Hol. 1 : Frå eldste tida til 1815 – utg. 1938

Folk og fortid i Hol. 1 : Frå eldste tida til 1815 – utg. 1999

Folk og fortid i Hol. 2 : Frå 1815 til vår tid

Folk og fortid i Hol. 3 : Ætt og eige

Hole kirke, Ringerike : noen historiske opplysninger om denne kirke, som brente etter lynnedslag 24.-5.-1943

Folkelivet i Follo : rundt århundreskiftet i Drøbak, Frogn og Hurum

Hudrimar : 50 år : Hurum historielag 1948-1998

Hurum herred : en historisk-topografisk beskrivelse

Langs åsene mot nord : Lier før og nå : 1900-1960, 1994 og 1995

Lier Herred i Buskerud Amt : en Beskrivelse av Bygden og dens Utvikling i 100 Aar, 1814-1914

Liers historie

Mitt eventyrlige Lier : noen historier gjennom 100 år

Physisk oeconomisk Beskrivelse over Lier Præstegield i Aggershuus Stift i Norge

Heggen kirke 800 år

Modum – ei bygd, tre elver : industrialiseringen av ei østlandsbygd 1870-1940

Modums historie. 1

Nykirke 150 år

Øst-Modum : naturen – folket – grendelaget

Nes herred i Hallingdal : av en fjeldbygds utviklingshistorie væsentlig de 100 sidste aar : historie og topografi

Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 2 : Frå 1800 til 1940

Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 3 : 1940-1965

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 1 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Veraldrud til

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 3 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Rudi til Kyllesdal

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 4 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Harang til Haugen

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 5 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen

Øvre Numedal : fædreheimen : trekk fra Nore, Uvdal og Dagali’s bygdesaga i de siste 150 år og til vår tid

Norderhov : en fremstilling av herredets utvikling til 1914

Norderhov kommune : det kommunale sjølstyre 1837-1937-1945

Aasa historie. 1

Ei numedalsbygd gjennom 100 år : lokalhistorie frå Numedal

Gamalt frå Numedal

Gamalt fraa Numedal. 1 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 2 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 3 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 4

Gamalt fraa Numedal. 5 : Gamalt fraa Numedal

Norske bygder. 6 : Numedal

Numedals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende øvre Numedal.

Alle tiders Ringerike : Ringerikes historie fra steinalderen til i dag

Bønsnes kirke, Ringerike : noen historiske opplysninger om den gamle lovekirke

Follum 125 år : 1873-1998

Lunder kirke

Operasjonene på Ringerike og Hadeland

Ringerike i gamle dager : en tids- og miljøskildring fra Ringerike i gamle dager-

Ringerikes rekruttering til Norges presteskap

Stein : en storgård på Ringerike

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 3

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 4

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 5

Rollag og Veggli herreds historie 1814-1914

Røyken bygd før og nu

Røyken Høyre : 17. mai 1884-1994 : 110 år

Røyken i forrige århundre : små glimt i tekst og bilder

Bygdehistorien fram til 1964

Seterdrift i Sandsvær

Sandsværs historie. 1 : Bygdehistorien fram til 1964

Sandsværs historie. 2 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 3 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 4 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 6 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 7 : Gårds- og slektshistorie

Vittingfossen i industriens tjeneste : 1647-1947 : en historisk fremstilling

Ytre Sandsvær 1814-1914 : en historisk bygdebeskrivelse

Sigdal og Eggedal. 2-3 2 : Gard og slekt

Sigdal og Eggedal. 2-3 3 : Gard og slekt

Folk og fár : gamle boplasser, stier og veier i tidligere Skoger kommune : folketellingen 1875

Skogerboken : herredets historie m.v

Strømms historie. Bind I : Bygdehistorie

Strømms historie. Bind II : Gårdshistorie

Berger kirke – 100 år : (1895-1995)

Berger : levende lokalsamfunn med rik industrihistorie

Svelviks historie

Svelvik papirfabrik 1911-1961

Ådal : et hundreårs skrift. 1-2 : Ådal 1814-1914 et hundreårs skrift

Folk og bygd : ættesoge og bygdesoge frå Vats i Ål i Hallingdal

Kyrkjene i Ål prestegjeld : Ål, Torpo, Leveld

Ål bygdebok

Ål kommune : 1837-1937

Aal bygdesoge. 1

Aal bygdesoge. 2

Ål i krigsåra 1939-45


Finnmark

Alleknjarg bygdebok : år 2000

Alta

Altas historie. 1 : De glemte århundrene 1520-1826

Helleristningene i Alta : spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie

Historiske glimt fra Finnmark og Altagård : Alta bataljons felttog 1940

Det arktiske Italia 1826-1920

Altmann og kretsen deromkring

Hammerfest : 1789-1914

Det eldste Vadsø : middelalderby og drueklasehus : Vadsøyas kulturpark

Oppbrudd og tilpassing : den finske flyttingen til Vadsø 1845-1885

Vadsø blir fylkeshovedstad : flyttingen av amtmannssetet 1888

Vadsø bys historie : med spredte bidrag til Varangers historie

Uddrag af Vadsø kirkebøger 1764-1817

Vadsøs historie. 1 : Fra øyvær til kjøpstad (inntil 1833)

Kirke og menighet i Kiberg og Vardø

Det gamle Vardø herred og Vardø by

Russland via Vardø : nordmenn på Murmankysten

Berlevåg 1800-1950

Om tilflyttinga til Berlevåg i forrige århundre og bakgrunnen for denne tilflyttinga

Kirker og kirkeliv i Karasjok

De rettferdiges strid : Kautokeino 1852 : samisk motstand mot norsk kolonialisme

Guovdageaidnu boahtteaiggis : Kautokeino i framtida

Fortellinger og hendelser i Kautokeino. 1

Fortellinger og hendelser i Kautokeino. 2

Kautokeino-dokumentene : 177 arkivsaker om prosessene i 1851-1867 mot 48 flyttsamer fra Kautokeino

Folk uten fortid

Fra innerst i Bodin til ytterst i Kvalsund : Abel Pedersen 1841-1908, Jensine Amalie f. Gundersdatter 1844-1939 og deres etterkommere

Norges slektsleksikon : Finnmark fylke : Kvalsund kommune N 2017. B. 1 : Fra familie 1-2377

Korsen va det før i tida? : om husstell, husflid, jordbruk og fiske

Nordnorske samlinger : optegnelser fra 1938. 2 1 2 : Bidrag til finnernes bygdehistorie og etnografi Bosetningen ved Indre Laksefjord i Finnmark optegnelser fra 1938

Loppas historie : bygdebok for Loppa kommune

Nesseby kirke 100 år : 1858-1958

Nesseby- og Polmakslekter

Nordkapp : en fiskerikommune : fra de eldste tider til i dag

Porsanger bygdebok. 1 : Fra eldre steinalder til 1910

Bosætningen i Sør-Varanger før 1870

Fra vor grændse mod Rusland

Fra Sydvaranger

Grensebygda Neiden : møte mellom folkegrupper og kampen om ressursene

Grense Jakobselv : grenselandet ytterst mot havet

Grenser : nærhet og distanse mellom nordmenn og russere i Sør-Varanger

Holmen min

Kolonisering og bureising i Pasvikdalen

Kong Oscar II kapell : glimt fra Grense-Jakobselvs historie

Optegnelser fra Sør-Varanger

Sii’daen som forsvant : østsamene i Pasvik etter den norsk-russiske grensetrekningen i 1826

Svanvik kapell : en grensekirke

Sør-Varanger prestegjeld : 100 år

Sør-Varanger slekter

Sør-Varangers historie

Østsamene i Neiden

Erverv og kulturkontakt i Polmak

Fra Themsen til Tana

I det hyggelige hjørne

Nesseby- og Polmakslekter

Polmak og Manndalen : to samebygder

Samer og nordmenn i Tanafjorden 1769-1875 : folketall, bosetning, samhandling : delrapport nr. 2 fra NFR-prosjektet “Vernet av faste kulturminner i skjæringen mellom tradisjon og modernitet”


Hedmark

Elverum bygdebok. 1 : Bjølset og Hagen

Elverum bygdebok. 3 : Strandbygda

Elverum bygdebok. 4 : Heradsbygda. 1

Elvreum bygdebok. 5 : Heradsbygda. 2

Elverum bygdebok. 6 : Jømna, Melåsberget

Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler

Gammalt frå Elvrom

Hedmark fylke : Elverum (utg 1921)

Hamarboka. 2

Hamars historie

Hamar bys historie : til 50 aars jubilæet 21 mars 1899

Hamar i middelalderen

Hamar-kaupangen

Hamar kommunes historie : en kort oversikt over kommunens utvikling og hovedtrekkene i det kommunale liv i tiden fra det nye Hamars grunnleggelse til 1937

Hamar-Krøniken : med andre kilder til kunnskap om det gamle bispesæte ved Mjøsen

Om den gamle Hamars beskrivelse

Stiftstad og bygdeby : Hamars historie 1935-1991

Kongsvinger : en historisk oversikt 1682 – 1854 – 1929

Kongsvinger festnings historie. (1) : Vakten ved Vinger – Kongsvinger festning 1682-1807

Kongsvinger fæstnings og Kongsvinger-avsnittets militære historie 1644-1814 : 1644-1681. 1 : Fra Hannibalsfeiden til anlægget av Kongsvinger Fæstning 1644-1681

Min barndoms Kongsvinger

Norges festninger : fra Fredriksten til Vardøhus

Moelvboka : modalshistorie i tekst og bilder

Historien om de norske skogfinnene

Finnskogene i Norge

Norske gardsbruk : Hedmark fylke. 1

Norske gardsbruk : Hedmark fylke. 2

Norske gardsbruk : Hedmark fylke. 3

Norske gardsbruk : Hedmark fylke. 4

Norske gardsbruk : Hedmark fylke. 5

Hedmark Slektshistorielags Jubileumsskrift : 1939 – 25. juni – 1964

Gammelt skyldfolk i Østerdalene : ættebok

Den Store Mjøsboka

Liv og lagnad i Strømmengrenda

Utvandringen til Bardu

Brandval-boka. 1 : Bygdehistorie

Brandval Finnskog bosetting

Slekter og gårder i Brøttum sogn

Eidskog bygdebok bind I – Rettelser og kommentarer

Eidskog bygdebok. B. 5 : gnr. 61-73

Haugfolk og trollskap : folkeminne frå Eidskog II

I grendom : folkeminne frå Eidskog III

Jubileumsskrift Eidskog kirke

Vinger og Eidskog

Finnskogene i Norge

Bygdebok for Folldal. B. 4 : Folldal verks historie ca 1745-1993

Garden og slekta Oddtrøen, Folldal

Røstagrenda i Folldal : grenda, gardene og slektene

Furnes bygdebok. 1

Glåmdalen i tekst og billeder

Norske bygder. 5 : Glåmdal

Grueboka 1

Grueboka : Svinøre – Fuglerud : Gardsnr 81-90 Svinøre – Fuglerud

Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : gnr. 91 Østre Skara og gnr. 92 Vestre Skara

Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : Gardsnr 93 Nes

Fra overfall til frigjøring : okkupasjonsårene 1940-45 i Åsnes og Hof

Folketellinga 1865 for 0714 Hof

Folketellingen 1. november 1960 : tellingsresultater : tilbakegående tall : prognoser : : 0714 Hof (V.)

Hof bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Åsa og Nord-Jara

Hof bygdebok. B. 2 : Gards- og slektshistorie for Sør-Jara og Mosogn

Hof bygdebok . B. 3 : Gards- og slektshistorie for Østsiden og Finnskogen

Løiten kirke : optegnelser

Løtenboka : garder og slekter. 1

Løtenboka : garder og slekter. 2

Løtenboka : garder og slekter. 3

Jordbruket på Nes, Hedmark : bidrag til jordbrukets historie gjennem tidene

Nes bygdebok. 2 1 : Bruks- og slektshistorie Helgøya

Nes bygdebok. 2 3 : Bruks- og slektshistorie – Midtfjerdingen

Nord-Odal bygdebok . B. 1 I : Bosetting og slekter i Sand sokn Området fra og med Suterud, til og med Rovelstad/Røne

Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819

Os i Østerdalene. 1

Bygdebok for Os : bygda og folket. B. 1 : Bygda og folket

Osen bygdebok

Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850

Søre Osen bygdebok. B. 1 : Gårds- og slektshistorie

Øvre Rendalen : gårdenes og slektenes historie

Fedrenegården : trekk av livet på en storgård på Hedemarken før i tiden

Fredheimkretsen i Ringsaker : bygdebok i miniutgave ved 100-årsjubileet

Glimt fra jordbruket i Ringsaker

Glimt fra Nordseter gjennom tidene = : Einige Blicke aus Nordseter durch die Zeiten

Ringsakboka : 1660-1840. 3 : Korn og klasseskille 1660-1840

Ringsakeralmenningenes historie / utgitt av Ringsakeralmenningene. 1 : Almenningene i Ringsaker

Tryggve Andersens Opplandsfortellinger i historie og tradisjon fra kansellirådens dager

Veldre kirke 29. september 1726 – 29. september 1926 : en historisk oversikt

Ætter Præstvæga : i fælom hass Alf

Romedal almenning : Romedal almennings historie fram til delingen i 1864

Romedal almenning. B. 2 : Romedal almennings historie

Romedal almenning. B. 3 : Almenningsbrukene

Romedalboka : garder og slekter. 1

Romedalboka : garder og slekter. 2

Romedalboka : garder og slekter. 5 1 : Vallset sogn

Romedalboka : garder og slekter. 5 Halvb. 2 : Vallset sogn

Billedgløtt frå Romedal og Stange

Grendebok for Slettås

Billedgløtt frå Romedal og Stange

Kjonerud : spredte minder fra mit barndomshjem

Nøttestad-slekten fra Stange : den vidt forgrenede gamle slekt som stammer fra Oluf Torstensen Nøttestad 1550-1625

Stangeboka. 1 : Demringen

Stange bygdebok bind 1 og 2 – register

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 1

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 2

Bygdebok for Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 2

Stor-Elvdal. 1 : Grend og slekt

Imsdalens historie

Søre Osen bygdebok . B. 1 : Gårds- og slektshistorie

Liv og lagnad : folkeminne frå Sør-Odal

Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819

Sør-Odal bygdebok . 2 : Bosetting og slekter gnr. 12-25 i Strøm sokn

Sør-Odal bygdebok . 6 : Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma

Sør-Odal : gard og ætt. 2 : Ulleren og Oppstad gard og ætt

Kommunejubileet 1837-1937 for Tolga og Os herreder

Tolga : Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen : gards- og slektshistorie. 1

Tolga kjerke 150 år : et jubileumsskrift med en innledning om gammelkjerka 1688 – 1840

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 1 I : Garder og slekter bidrag til bygdens historie

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 2 II : Garder og slekter bidrag til bygdens historie

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 3 III : Garder og slekter bidrag til bygdens historie

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 4 1 : Alminnelig del

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 4 2 : Alminnelig del

Trysil jernbanekomite`s Forhandlingsprotokol ført aarene 1892-1902 tilli gemed endel bilage samt resultaterne af jernbaneundersøgelserne 1901

Trysil kommuneskoger 100 år

Kvikne : ei bygdebok. B. 1 : Bygdesoga

Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk

Tylldalen – Brydalen bygdebok

Setrer og seterliv i Tylldalen og Brydalen

Tynset bygdebok . 1-2 2 : Gard og ætt

Tynset en bygdehistorie

Bygdehistorier fra Tønset : et skriftstykke frå 1880-åra

Vangsboka. 1 : G.nr. 178-194

Vangsboka. 2 : G.nr. 153-177

Med Tokstadblod i årene : Lars Bårdsen og Mari Jørgensdatter Tokstads efterslekt

Veldre bygdebok

Veldre kirke

Storlien : 1795-1995

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie. 1

Vinger og Eidskog

Garden Kaaten Søndre, Våler i Solør : bruks- og slektshistorie : minner og fragmenter

Gamle Aamot i bilder. 1

Gamle Aamot i bilder. 2 : Dagligliv

Nykirke 150 år

Oldtid ved Åmøtet : Østerdalens tidlige historie belyst av arkeologiske utgravinger på Rødsmoen i Åmot

Åmot bygdebok. 2 : Garder og slekter

Våler bygdebok


Hordaland

Fra Hordaland

Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet : registreringsrapport. 1 : Ytre Hordaland

Hordaland i nær fortid

Hordaland og Bergen

Norges kirker. H. 1 : Hordaland

Norges kirker. H. 2 : Hordaland

Norske gardsbruk : dei nye kommunane i Hordaland fylke

Norske gardsbruk : Hordaland fylke. 1 1 : Sunnhordland, Hardanger, Voss

Norske gardsbruk : Hordaland fylke. 1 2 : Sunnhordland, Hardanger, Voss

Norske gardsbruk : Hordaland fylke. 2 1 : Mid- og Nordhordland

Norske gardsbruk : Hordaland fylke. 2 2 : Mid- og Nordhordland

Næringsveg og levevilkår for kystfolket på Vestlandet

Bilder frå Hardanger

Den første harding

Ferrofolket ved fjorden

Folket og fjellet : ein stølsheim i Hardanger

Gard og grend : heidersskrift til Halldor O. Opedal 26. mai 1985

Hardanger

Hardanger – her kjem eg!

Hardanger bataljon : i tidi 1. januar 1867 til 1. januar 1911

Hardanger spelemannslag 50 år : 1948-1998

Hardanger : tidsskrift. 1936-1940

Hardanger : tidsskrift. 1941-1943

Hardanger : tidsskrift. 1944-1947

Hardingar på sjøen : ferdsle i fjordane og langs kysten

Historia til Voss og Hardanger sorenskrivar embete 1591-1991 : (Voss åleine før 1685 og etter 1918)

Husa ved sjøen og noko om næringane som var knytt til dei : eit prosjekt i samarbeid mellom Hardanger folkemuseum og Kulturby Bergen

Kjeåsfolket i Hardanger : soga om eit utkantfolk

Prest og prost i Hardanger : minne frå tri og tjuge år ( 1914-1937)

Spelemenn frå Hardanger og Voss. B. 2

Spelemenn frå Hardanger og Voss. B. 3

Spelemenn frå Hardanger og Voss. B. 4

Blant granner og myndigheter : konfliktløsing og disiplinering på bygdetinget i Nordhordland

Ei strilekrønike

Farne tider : bokserie frå Nordhordland og Gulen. B. 1

Sunnhordland-slekter. 1

Til salt i kaffien

Bergen

Bergen. 1

Bergen. 2

Bergen 1814-1914. 2

Bergen : byen mellom fjellene : et historisk utsyn

Bergen byleksikon

Bergen i Fortid og Nutid : et Overblik

Bergen : et tverrsnitt i tekst og billeder

Bergen i gamle dage

Bergen med Fana i tekst og billeder

Bergen mellom smil og tårer : lokalhistorisk håndbok og fredningsoversikt

Bergen under lupen : en historisk reise

Bergen : vår barndoms by

Bilder i utvikling : fotografiet i Bergen på 1800-tallet

By og brygge : billeder fra Bergen

Centralkirkens menighet : Bergen : 1890-1990

Det gamle Bergen : erindringer i bilder og tekst fra en by i fest og hverdag

Dødsfald i Bergen 1765-1850

Fatigskule, ålmugeskule og lærarstand i Bergen fram til 1889

Fra Minde til Sandviken : historien om trikkene i Bergen

Frå handverkar til lønnsarbeidar? : snekkerar og tømmermenn i Bergen 1801-1912

Gamle borgerhus i Bergen. 2 : Forbindelser over landegrensene

Gesellstanden og geseller i Bergen

Hanseaterne og Bergen : forholdet mellem de kontorske og det bergenske bysamfund

Litteratur om Bergen : en bibliografi : fra de eldste tider til og med 1973

Norges kirker. 1 : Bergen

Norges kirker. Bd. 2 : Bergen

Reglement for Borger-Bevæbningen i Bergen, confirmeret af Statholderskabet den 19de januar 1814

Smaatræk og Hverdagstyper fra Bergen for halvthundrede Aar siden

Sporveien i Bergen : 1897-1997

St. Catharinas og St. Dorotheas Gilde i Bergen

Trebyen faller : Bergen 1870-1970

Vedtægter og dokumenter fra det Hanseatiske kontor i Bergen og dettes enkelte gaarde’

Stord kommune 1837-1987 : jubileumsskrift

Askøy fra de eldste tider til ca. 1800 : en fremstilling av Askøys historie i tekst og bilder for ungdom. 1

Askøys historie. 1 : Fra de eldste tider til 1870

Askøys historie. 2 : Det nye Askøy blir til 1870-1940

Austevoll. 3 : Gard og ætt / Tidlegare Bekkjarvik kapellsokn

Austevoll kyrkje 100 år : 1891-1991

Bekkjarvik kyrkje 100 år : 1898-1998

Næringsvegane i Sund og Austevoll 1866-1890

Bygdebok for Austrheim

Austrheim i fortid og notid. B. 4

Bergsdalen : ei fjellbygd i Hordaland. 1

Bergsdalen : ei fjellbygd i Hordaland. 2

Bergsdalen. Ei fjellbygd i Hordaland.

Bømlo bygdebok. 1-2 1 : Gards- og ættesoge for Bremnes sokn

Bømlo bygdebok. 1-2 2 : Gards- og ættesoge for Bremnes sokn

Bømlo bygdebok. 3 : Gards- og ættesoge for Bømlo sokn

Bømlo tur- og sogelag 25 år : 1972-1997

Gullgravarane på Lykling

Kjeåsfolket i Hardanger : soga om eit utkantfolk

Kvardagsminne : Eidfjord 1900-1950

“-det fornødne Liffs Ophold-” : kårkontraktar frå Etne 1756-1917

Etne-soga. 3 : Folket Gjerde sokn

Evangerboka : gards- og ættesoge. 1

Evangerboka : gards- og ættesoge. 1

Fana bygdebok : 1665-1870. 2 : Bønder nær byen 1665-1870

Fana. 2

Fana kirke i 700 aar

Bygdebok for Fedje

Fedje og folket : gards- og ættesoge for Fedje

Fitjar bygdebok. 2 : Gards- og ættesoge

Fitjar : bygdeskipnad og bygdesoga

Stord – Fitjar og øyane

Bygdesoga for Fjell

Fjell prestegjeld : kyrkja og folkelivet

Fjell kyrkje 125 år : 1874-1999 : jubileumsskrift

Huset midt i bygda : Ekerhovd bedehus 1914-1989

Landro : kulturminne i Fjell

Austestad gnr. 24 bnr. 2 i Fusa : garden og slekta

Fjell og fjord : Sævareidfjorden : bygdefolk og bygdeaktivitetar gjennom to hundre år

Hålandsdal kyrkje 1890-1990

Ous prestegjeld : Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937

Sævareid : en vestlandsk treforedlingsbedrift og kultursaga

Granvin, Ulvik og Eidfjord i gamal og ny tid : 3

Bygdebok for Hamre : Vassbygd og Eikanger skulekrinsar i tidlegare Hamre kommune : gards- og ættesoga

Hamre : gards- og ættesoge for tidlegare Hamre kommune og sokn på Osterøy. Bind I

Hamre : gards- og ættesoge for tidlegare Hamre kommune og sokn på Osterøy. Bind II

Hamre kyrkja

Haus i soga og segn. 16 : Skule og uppseding

Haus i soga og segn. 17 1 : Ætt og æle (ættarbok) Gjerstad sokn

Bygdebok for Huglo. Del 1 : Fàr etter menneske

Heimbygda som jeg minnes den

Ættar-bok for Kinsarvik. 1

Ættar-bok for Kinsarvik. 2 : 1900-1956

Attersyn : historisk biletbok frå Kvam. 1

Bygdebok for Kvam herad. B. 2 : Liv og lagnad på 1800-talet

Kvam

Kvam i fortid og nutid

Forteljingar frå Ølve. 1

Gamle bilete frå Valen krins : Teigen – Valen – Handeland

Historikk om søndagsskulane i Kvinnherad

Kisdistriktet Varaldsøy-Ølve i Hardanger og bergverksdriftens historie

Kvinnherad kyrkje 700 år

Kvinnherad : naturtilhøve og gardssoga

Kvinnherad : soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes. 2 : Gards- og ættesoga soknene Ølve, Hatlestrand, Ænes

Soga um skulen aat bygdefolket i Kvinnherad prestegjeld fram til 1860

Stamhuset Rosendal

Laksevåg, eg ser deg

Laksevåg kirke 75 år : 1875-1950

Laksevåg : kommunalforvaltningen i 100 år : 1837-1937

Laksevågs historie : bidrag

Laksevåg : strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led. 3 : Årene som egen kommune 1945-1972

Laksevåg : strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led. 3 : Årene som egen kommune 1918-1945

Manger kyrkje og prestegard : jubileumsskrift i høve 100-årsdagen til Manger kyrkje 27. oktober 1991

Fjon eller Masfjorden i Hordaland fylke

Kjerdalen : 1887-2000 : røter og renningar

Masfjordboki. 1. 1950

Masfjordboki. 1. 2. utg. 1973

Masfjordboka. B. 1. 1995

Masfjordboka. B. 2. 1995

Optegnelser om gaarden Bergsvik i Masfjorden

Bygdebok for Modalen herad : Mo sokn og Eksingedalen sokn 1 : Gards- og ættesoga

Bygdebok for Modalen herad : Mo sokn og Eksingedalen sokn 2 : Allmenn bygdesoge

Mo kyrkja (Moe Capell) og Eksingedalen kyrkja (Fladeqval Capell)

Det gamle Odda : et billedalbum

Egne hjem Odda

Odda : “hovedstaden i Hardanger”: utgitt ved Odda kommunes 50-års jubileum

Odda i Hardanger

Odda ungdomslag 100 år : 1892-1992 : bind deg ein blomekrans

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 1 : Bygdesoga

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 2 : Bygdesoga

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 3 1 : Bygdesoga 1913-63 gards- og ættesoga : Odda

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 3 2 : Bygdesoga 1913-63 gards- og ættesoga : Odda

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 4 1 : Bygdesoga

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 4 2 : Bygdesoga

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 5 1 : Bygdesoga

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. 5 2 : Bygdesoga

Ættar-bok for Odda

Os : eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no. 2 : Gards- og ættesoga

Os : eit utsyn over Osbygdi frå gamall tid til no. 3 : Gards- og ættesoga

Os ungdomslag 100 år

Ous prestegjeld : Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937

Gardssoga for Mjedlagardane

Minne og opplevingar frå mange år

Skulekrinsen Hjellvik

Ous prestegjeld : Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937

Samnanger. 1 : Soga um bygdi, gardarne og ætterne

Førhistoriske minne i Sunnhordland. 2 : Skånevik prestegjeld

Skånevik prestegjeld : kirke og menighet

Skåneviksoga. B. 4 : Gardar og ætter Skånevikstrondo

Skåneviksoga : fram til 1750. B. 5 : I gode og vonde dagar fram til 1750

Skåneviksoga : frå 1750 til 1965. B. 6 : I gode og vonde dagar frå 1750 til 1965

Gruva : Litlabøsamfunnet gjennom 100 år

Stord bygdebok. 1 : Stord i gamal og ny tid

Stord bygdebok. 3 : Stord i gamal og ny tid

Stord – Fitjar og øyane

Stord kommune 1837-1987 : jubileumsskrift

Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid. 2 : Gards og ættesoga

Strandebarm ungdomslag 100 år : 1895-1995

Strandebarm : utgjeve i høve kommunejubileet 1837-1937

Bygdebok for Sund : eit lite utsnitt av Sund si soge

Legane fortel frå Sund : 1870-1890

Næringsvegane i Sund og Austevoll 1866-1890

Sund kommune : ein livsfrisk hundreåring

I farne tider. 1 : Bygdeminne etter Kristen Vestvik

Valestrand ungdomslag : 100 år : 1897-1997

Tysnes : det gamle Njardarlog. 1 : Fram til om lag 1800

Tysnes : gards- og ættesoge. 2

Aga i Ullensvang

Kulturminne i Ullensvang

Måge i Ullensvang : gards- og ættesoge

Slægttavler væsentlig vedkommende Ullensvang

Ullensvang : en historisk-topografisk-statistisk Beskrivelse af Ullensvangs Herred

Ullensvangs kommunale historie : et minde- og jubilæumsskrift

Garden Hjeltnes og bygda – eit eige samfunn i Ulvik : slik eg opplevde tida 1920-1945

Ulvik : gards- og ættesoga. 1 : Almennsoga og ein del gards- og ættesoga

Ulvik : gards- og ættesoga. 2 : Gards- og ættesoga Syse-Vallavik

Ættebok Lekve/Hjeltnes, Ulvik : 1600-1982

Vaksdal bygdebok band I. Bruvik sokn. Gards og ætttesoge.

Vaksdal bygdebok band II. Dale sokn. Gards og ætttesoge.

Vaksdal bygdebok band III. Stamnes sokn. Gards og ætttesoge.

Fraktebåtane i Stamnes 1901-1993

Soga om Stamneskyrkja : 1861-1986

Søndre Bergenhus amt : Voss

Vossaboki 1: Vossevangen

Vossaboki 2: Gardssoga, 1 : Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar

Vossaboki 2: Gardssoga, 1 : Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar

Vossaboki 3: Gardssoga, 2 : Vinjar og Bøjar åttungar

Vossaboki 3: Gardssoga, 2 : Vinjar og Bøjar åttungar

Vossaboki 4: Gardssoga, 3 : Kvitlar, Bordals og Vikjar åttungar

Vossaboki 4: Gardssoga, 3 : Kvitlar, Bordals og Vikjar åttungar

Voss bygdebok . 3 : Gardssoge for Oppheim sokn

Voss og vossingar. 1 : Minne

Ålmenn soge for Voss : frå 1800 til vår tid. 1

Gards- og ættesoge frå Dåvøy og Rotevågsøy : to øyer i Øygarden kommune og soga om Fløskjeret

Øygarden. 1 : 1850-1885

Øygarden. 2 : 1885-1920

Øygarden. B. 3 Del 1 : 1920-1958 Aktive fiskarbønder, travle gardskoner

Kirken i Salhus : utdrag fra Salhus kirkes historie 1924-1999

Åsane : bygda og folkelivet : ei orientering

Åsane bygdebok

Aasane kyrkja : “Capitlet”


Møre og Romsdal

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 3

Averøy bygdebok II

Averøy bygdebok III

Borgund og Giske : Sula, Godøya, Giske og Valderøya. 3 

Eideboka. B. 2 : Gard og slekt

Gards- og ættesoge for Gjemnes. 1

Halsaboka : bygdebok. 1

Halsaboka : bygdebok. 2

Herøyboka. [1] B. 1 : Gardar og folk

Herøyboka. [1] B. 2 : Gardar og folk

Herøyboka. [1] 3 : Gardar og folk

Herøyboka. [2] : Landslag og folkeliv

Herøyboka. [3] 1 : Bygdesoga

Herøyboka. [3] 2 : Bygdesoga

Bygdebok for Holm sokn. 1

Bygdebok for Holm sokn. 2

Kristiansund 1900-1942. 2. del

Gards- og ættesoge for Nesset. 6

Gards- og ættesoge for Nesset. 7

Gards- og ættesoge for Nesset. 8

Bygdebok for Syvde sokn : gards- og ættesoge

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 3

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 4

Sandesoga. B. 2

Sandesoga. B. 3

Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 1

Gards- og ættesoge for Surnadal. 2

Gards- og ættesoge for Vestsmøla V

Gards- og ættesoge for Vestsmøla VI

Gards- og ættesoge for Vestsmøla VII

Stranda bygdebok. 2 : Liv og lagnad

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1

Gards- og ættesoge for Straumsnes. B. 3

Sykkylven : gardssoga. 1

Sunnylven og Geiranger. 1

Sunnylven og Geiranger. 2

Todalen : bygdebok

Todalen : bygdebok (1991)

Vartdalsoga, Allmenn soge : gards- og ættesoge

Ørskog gjennom tidene. 3 : Ættesoga

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 1 : 1600-1900

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 2 : 1900-1998

Gamle Møre

Møre fylkes antropologi

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal 1920-1940 : i våre besteforeldres tid

Møre og Romsdal i nær fortid

Bondestrid : smaa segner og uppskrifter fraa Nordmøre

Det hendte på Nordmøre

Folkeminne frå Ytre Nordmøre, særleg Smøla

Møre fylke : Nordmør

Under Nordmørsfjell

Byggeskikk i Romsdal

Romsdal : folket og landskapet

Romsdalinger i Amerika : artikler fra Romsdalslagets årbøker

Bondeliv på Sunnmøre i begynnelsen av det forrige århundrede : optegnelser

Borgundkaupangen på Sunnmøre

Bumerke frå Sunnmøre

Frå gamal og ny tid på Sunnmøre

Sunnmøre innafrå : drag frå folkelivet 1860-1940

Sunnmøre : landskap og folkeliv

Sunnmøre og sunnmøringen

Sunnmøre samfunn : informasjon om samfunnsforhold på Sunnmøre

Søndmør i ældre tid

Byen som brant : Kristiansund 1900-1942. 2. del

Byen vår : Kristiansund i bilder. 2: 1940-1965

Molde og Romsdalen : en historisk oversigt

Personen bak gatenavnet

Aalesund og omegns historie i ældre og nyere tid

Aalesunds historie. 1

Aalesunds historie. 2

Amtmannen og bybrannen ; og Andre artikler ; samt Årsmelding 1975

Arkitektur i Ålesund 1904-1907 : oppattbygginga av byen etter brannen 23. januar 1904

Artikler – om byen, folk og museet ; pluss Årsmelding 1977

Artikler om Ålesund ; og Årsmelding 1973

Bidrag til Borgunds ældre Historie

Bildevandring : fra bilde til bilde fra vest til øst i Ålesund

Borgund fri- og fatigskule 1742-1876

Brunholmen og Molja : om folk og fyr, om båter og bilder og buer, navn og nyheter, om hus og hendelser

Byleksikon : med kart og liste over ålesundske ord og uttrykk. 1 : Litt om mye i Ålesund med kart og liste over ålesundske ord og uttrykk

Byvandring : gater og steder i det gamle og nye Ålesund. 1

Da freden kom til Ålesund

Den levende jugendbyen Ålesund

Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998. B. 1 : 1948-1968

Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998. B. 2 : 1968-1998

Hundre år med Ålesund baker- og konditormesterlaug : 1897-1997

Om byfolk på landet og landsfolk i byen og andre artikler ; pluss Årsmelding for 1978

Om fattigdom og fornøyelser, om innbyggere og innflyttere, samt museets årsmelding 1991

Statens fryseri Ålesund : 1921-1951

Ålesund

Ålesund baker- og konditormesterlaug 1897-1972

Ålesund boligbyggelag A.L : artikler ved et 50-årsminne : jugendbyen, bolignød, boligpionerer,boligvekst, kvinnekår, ÅBO-barn, arkitektur

Ålesund i hverdag og krig : små og store hendelser fra de underlige åra 1940-1945. 1 : Ålesund under okkupasjonen 1940-1945

Ålesund : jugendbyen = the city of Art Nouveau

Ålesund og Sunnmøre

Ålesund : om by og næringsliv

Ålesund 100 år

Ålesund 1848-1948 : økonomisk og kommunal historie. 1 : 1848-1904

Ålesund 1848-1948 : økonomisk og kommunal historie. 2 : 1904-1948

A.I. Høyem, hans ætt og etterslekt

Aukra kommune 150 år : lokalt sjølvstyre

Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga

Bygdeboka . 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 1

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 2

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 3

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 4

Folk og fartøy : Aukra industrier 50 år

Krigsår og fredsfeiring

Okkupasjonsåra

Bygdabok for Aure : bygdabok for Aure 1800-1900 : allmenn historie. B. 2 : “Den nye dagen gryr” bygdabok for Aure 1800-1900 : allmenn historie

Gardtales i Aure. 1

Averøy bygdebok . B. 2 : Gards- og ættesoge for Bruvoll skolekrets og Raudsand

Averøy bygdebok . B. 3 : Gards- og ættesoge for gardsnummer 52, Bremsnes

Eideboka. B. 2 : Gard og slekt

Eideboka. B. 3 : Gard og slekt

Folk og fortid i Folkestadbygd. 2

Frei kirke 1897-1997

Kulturhistorie for Frei. 3 : Sosialomsorg og samferdsel ; Småartikler

Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga

Jubileumsskrift Fræna kommune 150 år : 1837-1987

Borgund og Giske. 1

Borgund og Giske : Sula, Godøya, Giske og Valderøya. 3 : Gardssoge Sula, Godøya, Giske og Valderøya

Giske elverk : eit tilbakeblikk etter 75 år

Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563

Småsamfunn i storkrig : historia om Giske 1940-1945

Gards- og ættesoge for Gjemnes. 1

Grip : Norges minste kommune : et fiskevær gjennom 900 år

Halsaboka. B. 1

Halsaboka. B. 2

Dei kom først : Anna og Iver Skjelten

Erindringer fra Harhams-Øerne fra 2.den Mai 1867 til 1.ste November 1889

Frå barkeri til industrikonsern : “det ska’kje stå på vegna!” : MøreNot AS 1948-1998

Glimt frå Hildrestranda i farne tider

Harham : et eksempel fra fiskeridistriktene

Skrift. no. 18 D. b : Avskrift av kirkebok for Haram prestegjeld 1689-1738

Vinsjemakerne : AS Hydraulik Brattvaag 1941-1991 = The winch makers

Årbok for Haram kulturhistoriske lag 1980

Haram bygdebok

Dei lange åra : 1940 – 1945

Frå kairom til konsern

Soga om Hareid og Ulstein : gnr. 40 Brandal – gnr. 51 Røyset. 5 : Gardar og folk gnr. 40 Brandal – gnr. 51 Røyset

Herøyboka. B. 1 : Gardar og folk

Herøyboka. 1 B. 2 : Gardar og folk

Herøyboka. 1 B. 3 : Gardar og folk

Herøyboka. 2 : Landslag og folkeliv

Herøyboka. 3. 1 : Bygdesoga

Herøyboka. 3. 2 : Bygdesoga

Herøybåtar i hundre år : dekksfarty i fiske, fangst og føring

I ei anna tid

Hjørundfjordboka bind 4

Bygdebok for Holm sokn. 1

Bygdebok for Holm sokn. 2

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 2

Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga

Bygdeboka. 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Ei Holeslekt

Gården Nedre Heggdal og slekta etter Hans Matias og Elen Maria Heggdal : (Otrøy ved Molde)

Krigsminne frå Midsund

Skikkar og levesett frå eldre tider i Midsund

Vår gamle kystkultur på Møre : Midsund på havet

Bygdebok for Nesjestranda : gards- og slektshistorie for Vågsetra, gnr. 112

Anetavler og ættegreiner for folket i Haugbrekka på Ljørvoll

Den eldste busetnaden i Eirisfjord – Vistdal og Nesset

Folkeliv og tradisjon frå Nesset. B. 1

Gards- og ættesoge for Nesset. 6

Gards- og ættesoge for Nesset. 7

Gards- og ættesoge for Nesset. 8

Gards- og ættesoge for Nesset. 9

Ei Valldalsslekt gjennom 250 år

Herdalen

Norddal bygdebøker. B. 5 D. l : Ættebok for Norddal Alstad-Løvoll

Norddal elverk 1925-2000

Norddal i 150 år : 1837-1987

Ei Bok om Rauma

Eit Hus for Han og folket : Eid kyrkje 1797-1997

Gytten prestegjelds kallsbok

Hverdagskrigen i Rauma

Konfeksjonens vogge og Norges kleskammer : 130 år med konfeksjon i Isfjorden og Romsdal

Langs Raumavassdraget i kulturminneåret

Raumabana

Setrer i Øvre Romsdalen

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 1

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 2

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 3

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 4

Gards- og ættesoge for Rindal : Namneregister for Rindals gards- og ættesoge bind I-IV

Rindal vel 2000

Sande kyrkje 1880-1980

Sandesoga bind 2

Sandesoga bind 3

Soga om Sande og Rovde. 1

Soga om Sande og Rovde. 2

Soga om Sande og Rovde. 3

Soga om Sande og Rovde. 4

Soga om Sande og Rovde. 5

Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga

Bygdeboka. 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Sandøy i Romsdal. 1 : Bygdesamfunnet

Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 1 : G.nr. 2-g.nr. 31

Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 2 : G.nr. 32-g.nr. 69

Folkeminne frå Ytre Nordmøre, særleg Smøla

Smøla bygdebok . B. 5 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Smøla bygdebok . B. 6 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Smøla bygdebok . B. 7 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Heimar og ætter i Stangvik. 2

Gardtales i Stemshaug

Stordal 1892-1992

Stordal gamle kyrkje 1789-1989

Stordal i ord og toner

Kyrkjene i Stranda 1000-1938

Liabygda : lokalhistorisk hefte med hovudvekt på kommunikasjon

Med blekk og krokapenn : minne frå skulekrinsane i Stranda og Sunnylven

Stranda bygdebok. 1 : Gard og grend

Stranda bygdebok. 2 : Liv og lagnad

Stranda. 1 : Eit minneskrift til hundradaarsdagen den 17de mai 1914

Stranda energiverk

Stranda : industri og samfunn

Stranda kyrkje 150 år

Stranda skyttarlag 100 år : 1895-1995

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1

Gards- og ættesoge for Straumsnes. B. 3

Borgund og Giske : Sula, Godøya, Giske og Valderøya. 3 : Gardssoge Sula, Godøya, Giske og Valderøya

Kjentfolk frå Sula

Lagsliv og kultur på Sula

Næringsliv på Sula i nær fortid

Sula og sulalendingar under krigen

Tomme tun og stille stølar på Sula

Sundalens og Øksendalens Beskrivelse : med 5 billeder

Sunndalsboka : bygdahistoria frå 1920 til 1980. 8 : Tidsskifte bygdahistoria frå 1920 til 1980

Med blekk og krokapenn : minne frå skulekrinsane i Stranda og Sunnylven

Pergarden i.e. Pegarden på Vollset i Sunnylven og slekta der

Sunnylven og Geiranger. 1

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt

Øydebruk i Sunnylven og Geiranger

Gjensidige forsikring Surnadal 150 år : 1849-1999

Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. B. 1

Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. B. 2

Skulehistorie for Surnadal : glimt frå 250 år : 1739-1989

Surendalinger utkommanderte i krigsaarene fra 1807 til 1814

Industrisoge for Sykkylven

Om synske, sandkongar, smedar og andre sykkylvingar

Skulen i Sykkylven 1739-1989 : allmugeskule, folkeskule, grunnskule

Sykkylven : bygda og folket i farne tider. 1

Sykkylven : bygda og folket i farne tider. 2

Sykkylven : gardssoga. 1

Sykkylven kommune 1883-1983

Utvandrarane frå Sykkylven

Bygdebok for Syvde sokn : gards- og ættesoge

Vanylven og Syvde kommuner 1837-1937

Vanylven: Ættesoge for Vanylven I og II

Vanylven: Ættesoge for Vanylven I

Vanylven: Ættesoge for Vanylven II

Nogle meddelelser om Tingvoll i fortid og nutid

Tingvoll fylkeskirke paa Nordmøre

Garden ved brua : Bruset i Todalen : gard og ætt i 300 år

Markagard : Kårvatn i Todalen

Seterbok for Todalen

Todalen : bygdebok

Grasvikslekta med Svensvikslekt og Jørgenvågslekt fra Tustna

Tustna kommune 125 år

Ei lita bok, ei stor sak : Ulstein 1917-1992

En Ulsteinætt

Lagunen og stormen : Ulstein – bygd i Europa 1940-45

Maskiners arbeid og henders verk : Ulstein 1917-1992

Gardtales i Valsøyfjord

Vanylven og Syvde kommuner 1837-1937

Vanylven kommune i 150 år : 1837-1987

Allmenn soge. Andre delen

Vartdalssoga : gards- og ættesoge. B. 4 : Allmenn soge gards- og ættesoge

Båt- og skipsbygging i Vestnes

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord. 1 : Tresfjord

Forkynning, fellesskap, forsking : Volda lærarskule 1895-1995

Forkynning, fellesskap, forsking : tillegg til jubileumsboka : Tilsette ved Volda lærarskule 1895-1994 tillegg til jubileumsboka

Gardar og ættar i Volda bind 1

Gardar og ættar i Volda bind 2

Kalvatnboka : minne og tradisjon frå Volda og Hornindalen

Volda off. landsgymnas : 1910-1960

Volda-soga : gardar og slekter. 1

Volda-soga : gardar og slekter. 3

Voldasoge 1800-1945. (B. 1) : Krigsår og motstandsvilje 1940-1945

Sundalens og Øksendalens Beskrivelse : med 5 billeder

Øksendalen i eldre tid

Ørskog gjennom tidene. 3 : Ættesoga

Ørskog kommune : 1837-1937

Ei Brekke-slekt : slekta etter Nils Andersson og Ragnhild Paulsdotter 1760-1998

Ei Hjørundfjordætt

Ei slektsgrein etter Synnøve og Olaf Strand

Fem slekter frå Hjørundfjord

Folk og kultur i Hovdebygda

Folket langs Storfjorden

Hovdebygda – folket og bygda i bilete

Hovdebygdingar før og no

“Hugen til å skape noko i si barndoms bygd” : Sandvik gjennom 50 år

Krokedalen med namn og minne

Ætt frå Hovden og Vinjevoll

Ørsta-album. 1

Ørsta Bygdebok

Ørsta kyrkje gjennom tidene

Ørsta samvirkelag 1919-1994

Ørsta stålindustri AS : ei sunnmørsbedrift veks fram : dei første 50 år, 1947-1997

Ørsta ungdomslag 90 år : 1904-1994

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 1 : 1600-1900

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 2 : 1900-1998


Nordland

Bodin bygdebok. 1:1

Bodin bygdebok. 1:2

Buksnes bygdebok. 2

Leirfjord bygdebok. 1

Hadsel bygdebok. 1 : De bygde landet

Hamarøy bygdebok. 1

Hamarøy bygdebok. 2

Hol bygdebok

Hol bygdebok : Tillegg

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 1

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 2

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 3

Velfjord bygdebok

Vega bygdebok. 1

Vega bygdebok. 2

Vega bygdebok. 3

Øyfolket : bygdebok for Værøy. 1

Øyfolket : bygdebok for Værøy. 2

Alstahaug kanikgjeld : eller nu Hatfjelddalen, Vefsen, Tjøtta, Alstahaug, Herø, Nesne, Hemnes, Mo sognekald : en historisk statistisk beskrivelse efter originale utrykte og trykte kilder fra de ældste tider indtil MDCCCCXIV (1914)

Baldoivi kobberfelter i Saltdalen, Nordland : deres og deres eiers historie 1898-1902

Beskrivelse over Nordlands Amt i Tronhiems Stift : Først udgivet under Titel: Nordlands Trompet

Da bøndene seilte : bygdefarsbrukets historie i Nordlandene

Fiskerifylket Nordland år 2000

Fra adel til bumenn : nordlandsslekter

Før Bodø ble by : Hundholmens historie og forspillet til Bodøsaken

Grøtøy gamle handelssted 1690-1990

Handelslovgivningen : der omfatter Kjøbmanshandel i By, Landhandel, Firmaer, Frihandel i By og paa Landet, Salg og Udskjænkning af Brændevin, Øl, Vin, Mjød og Cider, Handel med ildsfarlige Gjenstande, Auktionshandel, Markedshandel, Fiskrhandelen i Nordlands, Tromsø og Finmarkens Amter samt Maal og Vegt

Hans Majestæt kong Oscar II.s reise i Nordland og Finmarken aar 1873

Helleristninger som tegn og tekst : en analyse av veideristningene i Nordland og Troms

Hålogalands historie

Haaløygminne : lokalhistorisk tidsskrift : Register for 1920-1944

Håndbok for reiser i Nord-Norge : hurtigruteleden (Trondhjem-Kirkenes), Nordland fylke, Troms fylke, Finnmark fylke : med oversiktskarter utgit av Ruteboken for Norge

Korndyrkinga i Hålogaland i gammal tid : 1500 og 1600-åra

Med bygdefolk i Nordland i 75 år

Nordland og Finmarken : reiseindtryk

Nordlands Beskrivelse : som er Helgelands, Saltens, Lofotens, Vesteraalens, Seniens og Tromsens Fogderier

Nordlands soga : i oldtid og millomalder

Nordlandsbanen : parcel Grong-Mosjøen-Bodø : fremstilling og trafikkberegning

Nordlandsbåten og Åfjordsbåten. 4 : System og oversyn

Nordlandsætta Hveding frå 1580 : med videreføring til 1995

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 18 D. 2 (2) : Nordlands amt Den almindelige del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 18 D. 4 : Nordlands amt Salten og Lofoten og Vesteraalen Fogderi

Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. 17 : Nordland

Næringsliv og priser i Nordland : 1700-1880

Plan til Ordens Oprettelse og Vedligeholdelse ved Nordlands Vinterfiskerie : med et Forsøg til nogle af de vigtigste Spørgsmaales Udvikling, Nordlands Vinterfiskerie betræffende

Sjøfinnene i Nordland

Slaveanlegget : fangene som bygde Nordlandsbanen

Sømna : gård og slekt. 3

Sør-Hålogaland landforsvar, Infanteriregiment nr 14 : fra vikingtiden til 1995

Tjøtta-riket : en arkeologisk undersøkelse av maktforhold og sentrumsdannelser på Helgelandskysten fra Kr. f. til 1700 e. Kr

Træk av landbrukets, særlig husdyrbrukets, tilstand og utvikling i Nordland og Tromsø Amter

Tusen år på kjøl : Nordlandsbåten

Eldre fotografer på Helgeland

For lov og rett på Helgeland : sorenskriverembetet 400 år 1591-1991

Gamalt frå Helgeland

Helgeland historie. 1 : Fra de eldste tider til middelalderens begynnelse ca. 1030

Helgeland i tekst og billeder 1927 : til veiledning for turister

Helgelandske beskrivelser fra 1700-tallet

Midt-Helgeland – mitt Helgeland

Arbeidsfolkets saga : erindringer fra arbeiderrørsla i Fauske og Salten

Jektfarten i Salten efter 1814

Minnebok : gamle fotografier fra Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Skjerstad

Bodø by 1816-1966

Bodø bys historie

Farlig åpent la de byen : glimt fra bombingen av Bodø 27. mai 1940 : en kulturvandring

Før Bodø ble by : Bodin kirkested og Bodøgård

Før Bodø ble by : Hundholmens historie og forspillet til Bodøsaken

Gjennom Bodø med penn og blikk

Grand Bodø 75 år : 1917-1992 : en beretning om fortid og nåtid

Arbeidsfolkets saga : erindringer fra arbeiderrørsla i Fauske og Salten

Fauske : 1905-1980

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.1

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.2

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.3 : Fauske omegn

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.4 : Sulitjelma

Arbeidere og arbeiderbevegelse i Narvik før 1920

Gatelangs i Narvik. B. 1

Gatelangs i Narvik. B. 2

Minneboka om Narvik : en billedkavalkade over Narvik i arbeid og fest

Narvik havnevesen 100 år : 1899-1999

Narviks historie. 1 : Ofoten i eldre tid : Narvik inntil 1914

Narviks historie. 2 : Fra første verdenskrig til våre dager

Byen som ville seg en kirke

Fra kong Øysteins kirke til Lofotkatedralen

Lofotbilder. 2 : Vågan 1910-40

Svolvær fra gammel tid

Svolvær for lenge siden – og litt til

Svolvær : historisk oversikt

Svolværs historie

Vágar : den første byen i nord

Vågan kirke 1898-1983

Alstahaugboka. 1 : Fedrene

Minnebok over tjøttafjæringer omkommet på sjøen

Andøy bygdebok : Andøys historie fra de eldste tider og opp til 1800 e.Kr.f. B. 1 : Fra Omd til Andøy

Bjørnskinn kirke 1885-1985

Det e’ glo i strengan! : Andøy energi 1946-1996

Karrig jord : en fortelling om en nord-norsk families kamp for tilværelsen i fred og ufred

Bebyggelse og slektskapsforhold i Beiarn

Beiarn – fra fjord til fjell

Beiarn soknekalls historie : innbefattet annekstiden

“Her skal ingen ting kjøpes-” : ein studie av næringsutvikling og økonomiske tilhøve i Beiarn ca 1920-40

Samvirkelag i Samvirkeland : forbrukerkooperasjonen i Beiarn og Skjerstad 1915-1997

Bindal. 1 : Gård og slekt

Blad av Bindalens historie

Solstad kirke gjennom 350 år

Borge og Valberg bygdebok : Straum, Evjen, Bøstad, Rystad, Vendalsjorden. B. 5 : Gårds- og slektshistorie Straum, Evjen, Bøstad, Rystad, Vendalsjorden

Buksnes bygdebok . 2

Buksnes kirke 75 år : 1905-1980

Buksnes og Hol bygdebok

Hol bygdebok

Hol bygdebok : Tillegg

Borkenhagen-slekta i Bø

Bø prestegjæld i Vesterålen

Kom i hou ka ætt du e a : om Jonas Klausen Lund, Mårsund og hans etterslekt : en slektsbok med utgangspunkt i Bø i Vesterålen ca 1694

Dønna bygdehistorie

Evenes

Evenes kirkested 1250-2000 : Evenes kirke 1800-2000

“Hundre prosent lapp?” : lokale diskurser om etnisitet i markebygdene i Evenes og Skånland

Fra Melbus historie : fra storgård til industristed : sosiale og politiske spenninger og motsetninger i industrialismens barndom 1890 – 1930

Hadsel bygdebok . 1 : De bygde landet

Hadsel bygdebok. 2 : Vi bygger videre

Hadsel kirke 1824-1999

På spor etter fortida : kulturminneparken på Hadsel

Hattfjelldal kommune 125 år : utviklinga frå 1962-1987

Storjorden : Hattfjelldalens bebyggelse m.m

Hamarøy bygdebok. 1

Hemnes i krig 1940-1945

Hemnes Gård og Slekt (bygdeboka)

Hemnes kirke 1872-1997 : med tilbakeblikk til eldre tider

Bardal kirke : 1887-1987

Krig, krise og sjølberging : Leirfjord 1940-45

Leirfjord bygdebok. 1

Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune

Fra steinalderen til 1700-tallet

Korsnes kapellkirke 1889-1989

Leiknes i Tysfjord : gamal gardskipnad

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 1 2 : Gårds- og slektshistorie for Lødingen

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 1 2 : Gårds- og slektshistorie for Lødingen

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 A : Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. 2 B 2A : Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund

Tjeldøyslekta

Tysfjord kommune : Tysfjord kommune 1869-1950. 1 : Et sammensatt fellesskap Tysfjord kommune 1869-1950

Tysfjord under krigen : 1940-1945

Gård og grend i Meløy. 1

Gård og grend i Meløy. 2

Meløy på Helgeland : Del I ; Benkestok-ene og deres etterslekt i Meløy

Stortyven fra Melø : Henrik Jakobsens Historie : (Justitssagen mod Henrik Jakobsen og Lisbet Davidsdatter af Melø, John Jakobsen og Gidsken Halvorsdtr. Ottervær, Adrian Andersen fra Ranen, Halvikmændene fra Ibestad o. fl. tiltalte for Omstrippen, Tyveri, Hæleri og Falskmynt)

Trekk fra Glomfjords historie : særbind II av Meløy bygdebok

Nesna bygdebok : fra prestegjeld til kommune. B. 2 : Nesna 1800-1920 fra prestegjeld til kommune

Et bidrag til Rana-bygdenes sosialhistorie

Mo kirke 250 år

Nevernes kirke 100 år : 1893-1993 : hilsen til jubileet : 100-årsberetning

Rana-albumet : hundre års lokalhistorie i bilder fra ca 1870

Rana bygdebok : gardshistorie. 3 : Mo prestegjeld gardshistorie

Ranens Beskrivelse 1834

Sjona kapell 100 år : 1896-1996

Kirken vår ved havet : en reise gjennom Rødøy-kjerkas 100 år

En Christens Christelige Eftermæle i Verden, Naar hand formedelst en salig Død er afskiediget fra Verden : Fremsat af Paulo 2. Cor. I. v. 12, Og til en Lig-Sermon over … H. Greers Hansøn Vindekilde, Sogne-Præst til Røst-Værøen i Nordlandene, som … den 9. Decemb. 1688 Fra denne Verden blev hedenkaldet

I Pietro Querinis fotefar : 5000 års historie på Røst

I paradisets første krets : om drømmen om ære og rikdom, om et grusomt forlis, om et opphold på Røst i Lofoten 1432: italieneren Pietro Querinis egen beretning i ny oversettelse : med et tillegg om en reise til Røst i vår tid for å lete etter det tapte paradiset

Landkjenning på Røst : Pietro Querinis dødsferd mot verdens ytterste grense i 1431

Medisinske beretninger fra Værøy og Røst

Baldoivi kobberfelter i Saltdalen, Nordland : deres og deres eiers historie 1898-1902

Blodveien i Saltdal : krigsfangenes historie

Konfirmanter fra Saltdal

Saltdal: Gård & slekt – Bind 1

Saltdalen herred

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.1

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.2

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.3 : Fauske omegn

Slektsbok for Skjerstad og Fauske. B.4 : Sulitjelma

Solværøyan : øyene og folket. D. 1 : Folket

Eidsfjorden : Klondyke på nordnorsk

Sortland : fra kirkested til handelsby

Sortland lærerlag blir stifta : Sortland 1894

Sortland tettsted : en historikk 1900-1940

Swartalande : Sortlands historie fra de eldste tider opp til 1720 e. Kr

Folk og slekter i Leiranger og Steigen

Grøtøy gamle handelssted 1690-1990

Samvirkelagene i Steigen 1945-1995 : 50 år : Steigen S-lag ; samlet og skrevet av Ernst Lieng

Steigen bygdebok. 1 : Kirke-, skole-, fattigvesen- og kommunalhistorie for gamle Steigen prestegjeld ca. 1000-1900

Steigen bygdebok. Bind II : Bygda og folket 1660-1900

Steigen bygdebok : fjorden og folket. 3 : Nordfold fjorden og folket

Steigen kirke : arkeologiske undersøkelser under gulvet

Sømna : gård og slekt 1

Sømna : gård og slekt 2

Sømna : gård og slekt. 3

Sømna : gård og slekt 4

Sømna : gård og slekt l-lV

Sømna : gård og slekt l-lV Personregister

Landbruket i Sømna gjennom 100 år : 1900-2000

Min tid – og det de gamle fortalte : gården Øyan i Sømna : en beretning

Sømna kirke 100 år : 1876 – 1976

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 1

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 2

Sørfold bygdebok : gårdshistorie. B. 3

Bidrag til en rigtigere Kundskab om Øen Tren

Et kapell på Træna

Jeppesen-slekta : 1784-1999 : slektsstevne på Træna 23.-25. juli 1999

Træna kommune gjennom 100 år : 1872 – 1972

Vefsn bygdebok : Vefsnbygdene ca. 1900-1945. 3 : Fra århundreskiftet til frigjøringsvåren Vefsnbygdene ca. 1900-1945

Vefsn bygdebok : gnr. 34-48. Særbind 3a : Gardshistorie for Grane gnr. 34-48

Vefsn bygdebok : gnr. 49-64, 202, 203. Særbind 3b : Gardshistorie for Grane gnr. 49-64, 202, 203

Vefsn bygdebok : gnr. 65-84. Særbind 3c : Gardshistorie for Grane gnr. 65-84

Vefsn bygdebok : Særbind 5 : Sakregister for bind I-II-III med henvisninger også til særbind I-II-IV

Grane kommune 50 år : 1927-1977

Sjøgata : det gamle Mosjøen

Skifter fra Vefsn 1686-1780 (opplysninger tilsvarende skiftekort)

Skulestellet i Vefsn fram til 1900 : lærar-, klokkar- og prestebiografiar

Vefsn sanatorium 1915-1985

Vega bygdebok. 1

Vega bygdebok. 2

Vega bygdebok. 3

Vegas historie. 1 : Fra de eldste tider til 1814

Vegas historie. 2 : 1814-1914

Vegas historie. 3

Vegas historie : etterkrigstida 1945-1985. 4 : Lokal kultur etterkrigstida 1945-1985

Velfjord bygdebok

Hverdagsbilder Vestvågøy : 1940-45

Vestvågøy : midt i Lofoten

Vevelstad. 1 : Til kommunens 50 års jubileum 1966

Vevelstad. 4

Vevelstad kommune 75 år

“-med hederlig ziir” : et streiftog gjennom Herøy kirkes historie

Alt for Norge : historien om et utvær

De gamle fuglefangernes grend : Måstad på Værøy

Medisinske beretninger fra Værøy og Røst

Øyfolket : bygdebok for Værøy. 1

Øyfolket : bygdebok for Værøy. 2

Gård og slekt i Øksnes. 1

Gård og slekt i Øksnes. 3

Gård og slekt i Øksnes. B. 4

Moteløver og heimføingar : tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord 1750-1900


Nord-Trøndelag

Folk og fylker i fjerne tider : Inntrøndelags historie før 1600

Fylkesbilene i Nord-Trøndelag : 1920 – 1950

Indstilling fra den i Anledning af Nordre Throndhjems Amts Sygehuse nedsatte Kommission

Krigsvåren : episoder og mennesker fra krigen i Nord-Trøndelag 1940

Nord-Trøndelag

Nord Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune : oversikt for tiden etter Andre verdenskrig

Nord-Trøndelag infanteriregiment nr 13 : 1928-1995

Norges bebyggelse : Nordlige seksjon Fylkesbindet for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylker

Norges bebyggelse : Nordlige seksjon Herredsbindet for Nord-Trøndelag Midtre del

Norges bebyggelse : Nordlige seksjon Herredsbindet for Nord-Trøndelag Nordre del

Norges bebyggelse : Nordlige seksjon Herredsbindet for Nord-Trøndelag Søndre del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 17 D. 1 : Nordre Trondhjems amt Den almindelige del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 17 D. 2 : Nordre Trondhjems amt Byerne og herrederne

Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. 15/16 : Trøndelag

Trøndelag

Trøndelag ingeniørbataljon 1911-1995

Arbeidsliv

Festskrift til Levangers 100-årsjubileum 18. mai 1936

Gards- og slektshistorie for Storborg øvre g.nr. 15, br.nr. 1 og Storborg nedre g.nr. 16, br.nr. 1

IL “Sverre” 100 år : 1886-1986

Levanger by’s historie : tidsrommet 1836-1918

Slekts- og brukshistorie til Håa gård : gnr 8, bnr 1 – Levanger

Bybranden i Namsos søndag 30. mai 1897 : som gjengitt i “Nordtrønderen” umiddelbart etter ulykken

En Bangsund-historie

Namsos – din kommune. 3 : Glimt fra lokalhistoria

Namsos : gatenavnene og historiene bak

Utvandrere fra Otterøya til Amerika 1840-1920

Fylkeshovedstad Steinkjer

Ladestedet Stenkjær : historisk oversigt udgivet i anledning af Stenkjærs 50-aarsjubilæum

Minneboken om Steinkjer : en kavalkade i bilder av Steinkjer i arbeid og fest

Steinkjer 100 år : 1857-1957

Bli med på en tur over “dammen” : utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad

Brekken gård i Beitstad : gårds- og ættehistorie

Det gamle Beitstaden : kommune- og allmenhistorie 1837-1904

Gårds- og ættehistorie for gårdene Stamnes og Granhus i Beitstad : 1622-1958

Flatangerboka

Øyfolket i Flatanger. B.1 : Kystkulturhistorie, gårds- og slektshistorie for Flatanger

Øyfolket i Flatanger : gårds- og slektshistorie for Flatanger. B. 2 : Nord for Jøssundfjorden gårds- og slektshistorie for Flatanger

De nære hundreåra : bygdehistoria etter 1837

Fra tåkefylt oldtid til kommunalt sjølstyre : bygdehistoria fram til 1837

Frostaboka. B. 1 : Gards- og slektshistorie

Frostaboka. B. 2 : Gards- og slektshistorie

Frosta ungdomslag i femti år, 1870-1920

Alle disse dager- : Grong 1900-2000

Gløshaug kirke 300 år

Grong bygdebok . 1-1 : Gårds- og slektshistorie gnr. 1-23

Grong bygdebok . 1-2 : Gårds- og slektshistorie gnr. 24-31

Grong bygdebok. 1- 3 : Gårds- og slektshistorie G.nr. 33-48

Grong grubers saga

Harran sogns kirkebok 1706-1748

Harran ungdomslag 1898-1998

Sandøldalens historie

Bygdebok for Høylandet. B. 1-2 B. 1 : Gårds- og slektshistorie Gnr 76-90

Røtter og vinger : livet på Høylandet

Kongsmoen før 1964 : tillegg til generell bygdehistorie for Høylandet

Efterretning om Inderøens fogderie

Gårds- og slektshistorie for Haugum i Inderøy

Inderøybøkene, Heim og folk, Bind IV, Sakshaug del I

Inderøybøkene, Heim og folk, Bind V, Sakshaug del II

Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 1 D. 1 : Den ålmenne delen

Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 1 2 : Den ålmenne delen

Gårds- og brukerhistorie Mosvik. B. 1 : Gårdsnummer 1-13

Slektsbeskrivelse

“Spor i landskapet” : registrering av husmannsplassar, buplassar, bekkekverner, sagbruk og anna verksemd samt gamle ferdselsvegar i Inderøy

Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge herreder : Kvam og Følling sogne. 1 : Kvam herred Kvam og

Lexviken : bygdehistorisk samling fra Leksvik. Nr 1

Bygdebok for Lierne kommune. B. 4 : Gårdshistorie Sørli

Sanddøldalens historie

Bygdebok for Meråker. B. 3 : Heim og slekt

Bygdebok for Meråker. B. 4 : Heim og slekt

Hundre år med et smelteverk : en beretning om livet i Kopperå

Gamal jord : sogor fraa Namdalen

Namdalens historie. Bd. 1 : Namdalens historie til år 1600

Namdals folkehøgskule : eit minneskrift

Skogbruk og treforedling i Namdalen

Fra glassverktida i Namdalen : Aasnæs Glasværk 1813-1883

Bli med på en tur over “dammen” : utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad

Namdalseid : bygd, gard, ætt

Statlandboka : trekk fra deler av bygda

Heimbygda vår

Håpnesslekta

Krigens dagbok 1940-1945 – Nord i Trøndelag – sør i Helgeland

Mellingenslekta

Nærøy bygdebok. 6 : Gårder og slekter i Gravvik 1600-1964

Nærøyfolket. 1 : 1800-1920

Nærøy til 1914 : soga og framsyn

Overhalla bygdebok : Gnr. 1-29 : Kvatningen-Homstad. 1 : Gårds- og slektshistorie Gnr. 1-29 : Kvatningen-Homstad

Overhalla bygdebok : Gnr. 30-46 : Lilleøen-Svenning. 2 : Gårds- og slektshistorie Gnr. 30-46 : Lilleøen-Svenning

Overhalla bygdebok : G.nr 47-59 og 85 : Svarlien-Risvik og Galguften. 3 : Gårds- og slektshistorie G.nr 47-59 og 85 : Svarlien-Risvik og Galguften

Overhalla bygdebok : Gnr. 60-84 : Røttesmo-Lilleberre. 4 : Gårds- og slektshistorie Gnr. 60-84 : Røttesmo-Lilleberre

Overhalla bygdebok. 5 : Bygdehistorie fra ca. 1600 til 1837

Overhalla bygdebok . 6 : Bygdehistorie fra 1837 til etter siste verdenskrig

Ranem kirke 800 år

Krigens dagbok 1940-1945 – Nord i Trøndelag – sør i Helgeland

Røyrvik : gårds- og grendehistorie. B. 1

Røyrvik : gårds- og grendehistorie. B. 2

Kristenliv i Skogn

Skogn historie. 1-2 1 : (Omfattende Frol og Levanger)

Skogn historie. 1-2 2:1

Skogn historie. 1-2 2:2

Skogn historie. 4 A : Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger

Skogn historie. 4 B : Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger

Skogn historie. 6 1 : Frol folk og heimar 1801-1950

Skogn historie. 6 2 : Frol folk og heimar 1801-1950

Skogn historie. 10-1 Midt-Skogn Gårds- og slektshistorie for gnr 19-31

Brukarhistoria

Bygdehistorien fram til år 1800

Bygdehistorien etter år 1800

Snåsavatnet : natur, kultur, historie

Snåsninger og andre nordmenn i Vesterled

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 1: Allmenhistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 2 : Allmenhistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 3: Gårds- og slektshistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 4: Gårds- og slektshistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 5: Gårds- og slektshistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 6: Gårds- og slektshistorie

Schjetne-slekten fra Ogndal

Skatval : gårds- og slektshistorie. B. 1

Skatval herad i 25 år : 1902-1926

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 1 4 B. 2 : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene 1940-45

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 2 Del I : Stjørdal herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 2 Del II : Stjørdal herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 3 : Lånke herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band IV : Skatval herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band V 1 del 1: Hegra herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band V 1 del 2: Hegra herad

Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge herreder : Kvam og Følling sogne. 1 : Kvam herred Kvam og Følling sogne

Husmannsplasser og husmannsfolk i Stod gjennom 200 år

Stamtavle over presteslegten Lund fra Stod

Bergsmoslekta frå Vinne i Verdal

Gammelt og nytt fra Sul : og litt om Karlgarden og slekten Karlgård

Krig, okkupasjon, motstand : Verdal 1940-1945

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 3-5 3 : Gårds- og slektshistorie

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 3-5 4 : Gårds- og slektshistorie

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 3-5 5 : Gårds- og slektshistorie

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : Heimer og folk Inndalen og Sul : 1800-1940 Bind A

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : Heimer og folk Inndalen og Sul : 1800-1940 Bind B

Verdal: Heimer og folk : Ness 1800-1940

Verdal: Heimer og folk : Volhaugen 1800-1940

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 2 A : Kulturhistorie

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 6 A : Skogbruk og sagbruk i Verdal

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 6 B : Skogbruk og sagbruk i Verdal

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. B : Ras i Verdal

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. A : Ras i Verdal

Verdalsraset 1893

Gårds- og brukerhistorie Mosvik. B. 1 : Gårdsnummer 1-13

Med røtter på Vikna : slektsbok for Kvaale-slekta : med bibliografi over Magnhild Haalke

Beretning om felttjenesteøvelserne mellem Værdalsøren og Åsen kirke 1901

Busetnaden i Åsen fram til ca. 1660 : landnåm, nedgangstid og nyvokster i ei Innheradsbygd

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 1

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 2

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 3

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 4

Kyrkjer og kyrkjeliv i Åsen


Oppland

Aurland bygdebok : fra 1835-1985

Biri-Snertingdal bygdebok. 1

Biri-Snertingdal bygdebok. 2

Biri-Snertingdal bygdebok. 3 : Ættebok

Bygdebok for Lesja. 1

Bygdebok for Lesja. 2

Bygdebok for Lesja. 3

Skjåk bygdebok. B. 1 : Historia fram til 1537

Skjåk bygdebok. B. 3 : Historia 1798-1914

Totens bygdebok. 1

Totens bygdebok. B. 5 : Eina

Valdres bygdebok. 1 : Valdresidrett

Valdres bygdebok. 8 2 : Valdresidrett

Valdres bygdebok. 3 1

Vardal bygdebok. 4 4:1

Vardal bygdebok. 4 4:4

Akershus infanteriregiment nr 4 : 1628-1995

De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania glasmagasin : et bidrag til norsk industris historie. 3 (Hadeland, Jevne og Gjøvik glassverk)

Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 4 : Oppland

Katalog for Opplandsarkivet : desentralisert regionalhistorisk arkiv for Oppland

Krise og konflikt : lokalhistoriske emner fra mellomkrigstida i Oppland fylke

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 5 1 : Kristians amt Den almindelige del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 5 2 : Kristians amt Den almindelige del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 5 3 : Kristians amt Byerne og Gudbrandsdalen

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 5 4 : Kristians amt Toten, Hadeland og Land, Valdres

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. 5 : Oppland

Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. 5 : Oppland

Norske Gaardnavne : Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision. 4 Halvdel 2 : Kristians Amt

Norges prestegjeld. 2 : Hamar bispedømme (utg. 1919)

Om lakterved, pottaske og tangaske i norsk glassindustri

Oppland i nær fortid

Stor-ofsen 1789 : værsystemet som førte til den største flomkatastrofen i Norge

Fagernes : en minnebok

Bilder fra et århundre. 1 : Bildealbum fra Gjøvik og distriktet

Det var en gang : Gjøvik-glimt fra en svunnen tid

Firmaet H.B. Falk : gjennem 100 år

Fra Gjøvik og omliggende distrikters næringsliv 1914

Gjøvik boligbyggelag 50 år

Gjøvik i tekst og bilder : fra kjøpstad til storkommune

Gjøvik-glimt fra en svunnen tid II

Ingens herre – ingens trell : Oppland arbeiderblad : 75 år i distriktets tjeneste. B. 1

Ingens herre – ingens trell : Oppland arbeiderblad : 75 år i distriktets tjeneste. B. 2

Løst og fast fra gamle Gjøvik : utdrag av Leif Castbergs nedtegnelser

Norske empireglass : Gjøvigs Glasværk 1807-1843

Opland fylke : Gjøvik med omliggende distrikter (utg. 1923)

På fedres gamle veier : Gjøvik bys historie gjennom 100 år : 1861-1961

Utvandringen til Amerika : fra Biri/Snertingdal/Vardal/Gjøvik 1846-1915

Byen og bilen

Fra bolignød til OL-landsby : Lillehammer og omegns boligbyggelag : 1946-1996

Fåberg og Lillehammer. 2

Fåberg og Lillehammer. 5 : Turisme og reiseliv

Fåberg og Lillehammer. 10 : Vår barndoms by. Fåberginger i ufred og krig

Fåberg og Lillehammer. 11 : Skolehistorie for Fåberg og Lillehammer

Fåberg og Lillehammer. 12 : Lillehammer i 1890-årene

Fåberg og Lillehammer. 13 : Dølaby med OL-vekst

Fåberg og Lillehammer. 16 : Register for Fåberg historielags årbøker 1-15 (1997)

Fåberg og Lillehammer. 18 : Fåberg og Lillehammer – gjennom 100 år

Gate og gutu : historien bak gatenavnene i Lillehammer

Hundre år på hjemmebane : T.J. Strand Lillehammer glasmagasin 1893-1993

Lillehammer 1827-1927 : festskrift

Lillehammer : by og bygd – gate og grend

Lillehammer : 1827-1918 : et henblik ; Lillehammer : særlig i 1870-aarene : en skitse

Lillehammer og Fåbergs historie. D. 1 : Der veger møtes

Lillehammer og Fåbergs historie. 3 : Dølaby, verdensby

Lillehammer : min barndoms by

Finnskogene i Norge

Historien om de norske skogfinnene

Norske gardsbruk 1950 : Oppland fylke. 1 : Valdres

Norske gardsbruk 1953 : Oppland fylke. 2-3 1 : Gudbrandsdalen

Norske gardsbruk 1953 : Oppland fylke. 2-3 2 : Gudbrandsdalen

Norske gardsbruk 1957 : Oppland fylke. 4-5 2 : Hadeland, Land og Toten

Norske gardsbruk 1997 : Oppland fylke. 1 : Eina, Kolbu, Vestre Toten, Østre Toten

Norske gardsbruk 1996 : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner

Norske gardsbruk 2002 : Oppland fylke. 5 : Vang, Vestre Slidre – Øystre Slidre

Norske gardsbruk 1998 : Oppland fylke. 6 : Dovre, Lesja, Lom, Skjåk, Vågå

Norske gardsbruk 1998 : Oppland fylke. 7 : Heidal, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron

Norske gardsbruk 1993 : Oppland fylke. 8 : Gausdal, Ringebu, Øyer

Gården Tofte i Gudbrandsdalen under Dovrefjell : dens historie fra kongsgård til odels- og slektsgård gjennom vel 300 år

Dombås samvirkelag 70 år : 1920-1990

Fronsbygdin : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen

Fron-slekter

Historia om Fron. 1 : Fram til 1940

Historia om Fron. 2 : Etter 1940

Ovanum Helgefell : ættesogur frå Skåbu

Skåbu kyrkje

Bonden og bygda : Fåberg bondelag 100 år 1995

Fra Friheim til Jorekstad gjennom 100 år

I.L. Vingar 1916 : 75 år : 1916-1991

Lillehammer og Fåbergs historie. D. 1 : Der veger møtes

Fåberg og Lillehammer. 2

Fåberg og Lillehammer. 10 : Vår barndoms by. Fåberginger i ufred og krig

Fåberg og Lillehammer. 11 : Skolehistorie for Fåberg og Lillehammer

Fåberg og Lillehammer. 16 : Register for Fåberg historielags årbøker 1-15 (1997)

Omkring Røine

Bjørnstjerne Bjørnson og Aulestad

Espedalen : Peter Megrund forteller

Follebu samvirkelag 1919-1994

Østre og Vestre Gausdal : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen

Nordre Fougner i Follebu : Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere

Østre og Vestre Gausdal : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen

Gausdal bygdehistorie B. 1 : Fra istid til vikingtid : forhistorie

Gausdal bygdehistorie B. 2 : Mellomalderen 1000 – 1530

Gausdal bygdehistorie B. 3 : Folkevekst og levekår 1530-1830

Gausdal bygdehistorie B. 4 : Endring og oppbrot : 1830-1914

Gausdal bygdehistorie B. 5 : Mot vår egen tid 1914-1980

Gausdal bygdehistorie B. 6 : Dokkfløy fra istid til kraftmagasin

Gausdal gjenom 100 år, 1837-1937

Greiner fra Gausdal : Sønstehage-ætt ca 1680-1994

Vestre Gausdal hovudkyrkje 1784-1934

Vide vidder i vest : Vestfjellet i Gausdal

Åndsreppen : “Kanans land”

Artiklar av Ivar Kleiven

Billeder fra Hauges tid

Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen I

Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen II

Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen III

Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen IV

Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalen i middelalderen : garden og samfunnet

Gudbrandsdalen : naturforhold, historie, kulturminder og næringsliv

Gudbrandsdalsboka : folk og yrkje

Gudbrandsdalen : veiledning for sommergjæster og turister (1903)

Husmannsfolk : husmannsminne frå Gudbrandsdalen : utgitt til Husmannsdagene 1979

Kjente gårder i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalen : gård og kirke

Langs sti og veg i Gudbrandsdalen

Midt-Gudbrandsdal Everk 75 år

Nilsengslekta

Physisk og ekonomisk Beskrivelse over Gulbransdalens Provstie i Aggerhuus Stift i Norge (første )

Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gulbransdalen Provstie i Aggershuus Stift i Norge : med Kobbere

Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. 3 : Gudbrandsdalen og Hedemarken

Bilen i Ottadalen 30 år (utg. 1950)

Gudbrandsdalen og Lillehammer : Reisehaandbog (utg. 1905)

Kyrkjer i Heidal : Heidal i Gudbrandsdalen

Bygdebok for Lesja. 1 : Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen

Bygdebok for Lesja. 2 : Gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsokn

Bygdebok for Lesja. 3 : Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn

– gjort kva gjerast skulle : om arbeid og levekår for kvinner på Lesja ca. 1910-1930

Lesja kyrkje 1750-2000

Elvesæter : gard og ætt

Kollavegen 1898-1998 : forhistoria, kunstverket, framtida

Lom og Skjaak : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen

Mi stund i fjellheimen : garden og hotellet Elvesæter i Bøverdalen

Kvam i fortid og nutid

Ovanum Helgefell : ættesogur frå Skåbu

Befolkningsutviklingen i Ringebu på 1700-tallet : med någå attåt

Frå det gamle arbeidslivet : arbeidsmåtar, reiskapar og nemningar

Hageødegaarden : “beliggende i Wennebøigdens Annex udi Ringeboe præstegield”

Ringbu : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen

Ringebu kommune 1837-1987 : jubileumsbok

“Landets minste by” : Vålebru 100 år

Gåmålt og nytt frå Sel. B. 1

Herr Sinclair dro over salten hav : skottetoget og kampene ved Kringen 1612

Høvringen : frå sæterstell til hotelldrift : folk og ætter

Lokalhistorisk skrift frå Sel

Murudalen før og nå : folk og følgje i skog og fjell

Skotteferdi : eit 300 aars minne, 1612-1912

Ulvolden på Selsverket 1596-1996 : ei bok om garden, menneskene og dagliglivet i Ulvoldenslekta på Selsverket i Sel

Lom og Skjaak : gamal bondekultur i Gudbrandsdalen

Ættebok for Skjåk : alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene. 1 : Skjaaks slægter alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene

Særtrykk til ættebok for Skjåk

Skjåk bygdebok . B. 1 : Historia fram til 1537

Skjåk bygdebok . B. 3 : Historia 1798-1914

Sylvester Sivertson – publicist

Gamle hus i Vågå

I gamle Daagaa : Forteljingo og Bygda-Minne fraa Vaagaa

Jo Gjendes rike

Klones i Vågå : skulen, garden og grenda

Langmorkje almenning : glimt fra historien

Tretten – afstigning paa høire side

Vest-Oppland og Valdres

Vestoplandene og Valdres i tekst og billeder

Biri-Snertingdal bygdebok. 1

Biri-Snertingdal bygdebok. 2

Biri-Snertingdal bygdebok. 3 : Ættebok

De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania glasmagasin : et bidrag til norsk industris historie. 2 (Biri Glassverk)

Utvandringen til Amerika : fra Biri/Snertingdal/Vardal/Gjøvik 1846-1915

Bruflat kyrkje gjennom tidene

Hundre år på ski : Etnedal skilag 1898-1998

Nord-Etnedal kyrkje 1866-1991

På heimleg grunn : folkeminne frå Etnedal

Slekten fra Espelien i Etnedal

Søre Aurdal og Etnedalen : noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres

Valdres bygdebok . 1 B : Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn

Valdres bygdebok . 1 C : Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn ; etnedalssongar ; etnedalsbibliografi  ; register for band A-C

Hadelands eldste bosetningshistorie

Hadeland : bygdenes historie. 4

Nordmarksfolk: plasser og slekter gjennom 300 år

Boka om Land. B. 1

Boka om Land. B. 2

Boka om Land. B. 3 : Gårdshistorie for Søndre Land (Hov)

Boka om Land. B. 7 : Folketoner fra Land

Harestuas historie : en artikkelsamling

Lunner kommune 1898-1998

Heimsyn : Valdres folkehøgskule 1899-1999 : hundreårsskrift

Dokka : brøtning og brøtningsfolk gjennom tidene

Dokka : stasjonsbyen, villabyen, landsbyen

Grønvold : saga – mølla og bygda

Familien Thomle : genealogiske og personalhistoriske Oplysninger

Anton og Stennethe Bergli (slektsbok)

Gårdshistorie for Søndre Land

Litt om Søndre land før i tida

Bagn bygdesamling : ein gløtt av gamletida

Begnalinjen : en fremstilling angaande jernbane gjennem Aadal og Begnas Dalføre

Berte Skrukkefyllhaugen – boken om Vassfaret og de som bodde der

Grøv-slekta : slektshistorie

Hasle-slekta, 1793-1981

Hedalen stavkirke : i gode og onde dager gjennom 800 år

Sør-Aurdal kommune 1837-1987

Søre Aurdal og Etnedalen : noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres

Valdres bygdebok. 1 B : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera

Valdres bygdebok. 1 C : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Garthus, Tollevsrud og Strømmen

En Storbygd : Kulturskildringer fra Toten

Fra gamle dager på Toten : utdrag fra tingbøker og andre kilder

Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede Totens kald efter reformationen

Norske gardsbruk : Oppland fylke. 1 : Eina, Kolbu, Vestre Toten, Østre Toten

Oslofamilien Ringvold fra Toten

Toten-almenningenes historie

Totens bygdebok. 1

Ymse frå Toten og noe frå andre bygder : glimt frå kultur, natur, historie. (1)

Øyeblikk som var : gamle fotografier fra Toten. 3

Gamalt fraa Valdres

Gamalt fraa Valdres. 1

Gamalt fraa Valdres : o noko taa kort ifraa Valdres. 2 : Gamal tru o gamal skjikk o noko taa kort ifraa Valdres

Gamalt fraa Valdres. 3

Gamalt fraa Valdres. 6

Heimsyn : Valdres folkehøgskule 1899-1999 : hundreårsskrift

Kvorvne tider

Valdres apotek 100 år : 1893-1993

Skiferen i Valdres

Valdres bygdebok. 2 : Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk

Valdres bygdebok. 3 1

Valdres bygdebok. 4 : Handel, samvirke og samferdsel

Valdres bygdebok. 5 1 : Næringsvegane Villdyr og veiding, fiske, turistferdsel, handverk og handverkarar

Valdres bygdebok. 6 : Skule, lag og annan kultur

Valdres bygdebok . 8 1 : Valdresidrett

Valdres bygdebok . 8 2 : Valdresidrett

Valdresfolk

Valdres matrikul 1667

Valdres og Jotunheimen

Valdres : 900-årsskrift 1923

Valdres-soga : gards- og ættesoga. 1

Vang og Slire : Valdres. 1 : Vang og Slire Valdres

Vang og Slire : Valdres. 2 : Gaardsbeskrivelse over Vang Valdres

Vang og Slire : Valdres. 3 : Vestre Slire Valdres

Vang og Slire : (4) ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865

Ættararv

Ættarminne

Baggethun-slekten og Josefine Listeruds slekt : samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker

Han far : prestehistorie og bygdeliv, Vang i Valdres

Høre stavkirke : Vang i Valdres 1180

Valdres bygdebok . 1 B : Gardar og slekter i Vang Austsida i Vang sokn

Valdres bygdebok . 1 C : Gardar og slekter i Vang Høre sokn

Beskrivelse over Vardal prestegjeld før og nu, P. Blom, utg. 1899

Utvandringen til Amerika : fra Biri/Snertingdal/Vardal/Gjøvik 1846-1915

Bilder fra et århundre. 1 : Bildealbum fra Gjøvik og distriktet

Slidre kyrkje

Valdres bygdebok . 1 : Gardar og slekter i Vestre Slidre

Vestre Slidre 1837-1937 : minneskrift

Eina kirke 1890-1990 : kirke og kristenliv i Eina sokn gjennom 100 år

Fra ødegård til industrisamfunn : Raufoss før 1905

Totens bygdebok . B. 5 : Eina

Opland fylke : Gjøvik med omliggende distrikter (utg. 1923)

Evenrud i hundrede aar 1819 – 1919

Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennem 300 år : med biografier og slektstavler

Om dagliglivet på Gile da vi var små : Peder Gihle, Barbra Gihle f. Landmark, deres barn og næreslektninger

Opland fylke : Gjøvik med omliggende distrikter (utg. 1923)


 Oslo

Akers historie

Nordmarksfolk : plasser og slekter gjennom 300 år

Beskrivelse over Christiania, i Omrids

Blant pistolsmeder og bøssemakere : et tradisjonsrikt Christiania-håndverk 1600-1900

Boghandlerforholde i Kristiania omkring 1850

Bosteder og arbeidssteder i Oslo

De Arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. 7-8 2 : Dagliglivets gjenstander

De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania glasmagasin : et bidrag til norsk industris historie. 1

De ulykkeligste : livsskildringer fra Kristiania

Det daglige brød : fortelling fra svenske-arbeidernes tid i Norge. 3 : Drømmen om Kristiania

Det gamle Christiania : 1624-1814

Diakonissehuset i Kristiania : en Oversigt over dets Historie, Indretning og Virksomhed

Empirekvartalet i Oslo

En liten gutt ifra Vaterland : minner fra 80-årenes Christiania

Gardistens Kjæreste : Skildringer af Folkelivet i Kristiania

Her hviler- : kjente personer på kirkegårdene i Oslo sentrum

Historisk Beretning om Rigshospitalet og Fødselsstiftelsen i Christiania

Hvem er hva på det kristne arbeidsfelt i Oslo, Bærum og Asker

Instrux for distriktsforstandere og fattigværger i Kristiania

Kort historisk fremstilling af Kristiania by’s handel, skibsfart og industri

Kristiania bymål : vulgærsproget med henblik på den utvungne dagligtale

Kristiania by’s Politivedtægt og Sundhedsforskrifter med tilhørende Bestemmelser (1899)

Kristiania Folkebibliothekers Bogsamling : Fortegnelse. No. 1

Kristiania forstadsscener og deres skuespillere : minder fra 70-90 årene

Kristiania geografi : med et tillæg: ” Kristiania set fra sporvogn” og to karter

Kristiania indre Havn med Kart ; Det nordiske Trælastmarked

Kristianias historie. 1 : Oslos historie

Kristianias historie. 2 : 1624-1740

Kristianias historie. 3 : 1740-1814

Kunstindustrimuseet i Kristiania : en Fører gjennem dets Samlinger

Lomme-Reiseroute for 1863 : der angiver Hovedveiene mellem Kristiania og næsten samtlige Kjøb- og Ladestæder

Meltzers gate 1 & 3 100 år

Mennesker i Kristiania : sosialhistorisk søkelys på 1800-tallet

Mitt hjertes Oslo : en Kristiania -gutt og Oslo-borger forteller til Arne Christiansen, Philip Houm og Iens Ludvig Høst

Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. 3 : Oslo

Oslo – Kristiania : 1047 – 1624 – 1924 : byhistorisk utstilling paa Akershus slot : katalog

Oslo byleksikon

Oslo byleksikon : stedleksikon over Oslo og nærmeste omegn

Oslo bymuseum : fra dets samlinger. B.1 = I-VIII 2

Oslo bys historie : fra 1536 til 1814. 2 : Byen ved festningen fra 1536 til 1814

Oslo bys historie : fra 1814 til 1900. 3 : Hovedstaden Christiania fra 1814 til 1900

Oslo bys historie : fra 1900 til 1948. 4 : Den delte byen fra 1900 til 1948

Oslo bys historie : fra 1948 til våre dager. 5 : Byråkratienes by fra 1948 til våre dager

Oslo gjennom tusen år

Oslos historie

St. Hanshaugen Ullevål : streiftog i bydelens nedre del

Stadnamn fraa Oslofjorden

The art of Gustav Vigeland in 48 pictures

Ti aars boligarbeide i Kristiania : kapitlet om hus for smaakaarsfolk opført av Kristiania kommune : et utdrag av indberetningen om det kommunale boligraads virksomhet og Kristiania s kommunes tiltak i boligsaken 1910-1920

Ætt og by : festskrift til S.H. Finne-Grønn om nordisk slektsforskning og Oslo byhistorie

I Oslofergenes øyrike : en historisk båtreise fra 1857-1990

Oslo : en arkitekturguide

Oslo-billeder og forstadsproblemer

Arkitektur i Oslo : en veiviser til byens bygningsmiljø

Bidrag til Fremstilling af Kristiania Arkitektur i det nittende Aarhundrede : Slottet, Universitetet, Logen

Det gamle Christiania

Hausmannskvartalene i liv, lyst og vekkelse

Hilsen fra Kristiania : hovedstaden på gamle postkort

Kristiania i Oslo : hovedstadsvandringer med skissebok. 4

Kristiania i Oslo : hovedstadsvandringer med skissebok. 5

Kristiania i Oslo : hovedstadsvandringer med skissebok. 6

Kristiania i Oslo : hovedstadsvandringer med skissebok. 8

Kristiania i Oslo : hovedstadsvandringer med skissebok. 9

Kristiania i Oslo : hovedstadsvandringer med skissebok. 10

Kristiania – inn i den nye tid : en fotokavalkade fra hovedstaden ved århundreskiftet

Kristianias fjerde grundlægger og hans arkitekter

På oppdagerferd i Oslo : små gløtt bak gateskiltene som ble til en lettere Kristiania -meny

Vort hjemsted : Kristiania og omegn i billeder og kart (1900)

Mariakirken i Oslo

Oslo domkirke : mennesker og miljøer i 900 år

Oslos kirker i gammel og ny tid : hovedkirker, annekskirker og kapeller

Domme og Kjendelser ved Kristiania Byret i borgerlige Retsrætter : Tredie Samling 1901-1905

Domme og kjendelser ved Kristiania byret i borgerlige retstrætter : Femte samling 1911-1915

Domme og kjendelser ved Kristiania byret i borgerlige retstrætter : Sjette samling 1916-1921


Rogaland

Erfjord bygdebok : personregister

Karmøy bygdebok

Time gards- og ættesoge

Arbeid, armslag, armod : husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet

Bruer og brubygging i Rogaland

Bedehus i Rogaland : administrasjon og bruk

Billeder fra Rogaland : historiske fortællinger

Det Norske næringsliv. 7 : Rogaland fylkesleksikon

Fortsatte Bidrag til Nordmændenes Anthropologi. 3 : Stavanger Amt

Fram stig Rogaland

Fram stig Rogaland

Fra tråkk til motorveg : Statens vegvesen Rogaland : 1864 – 125 år – 1989

Frigjøringen i Rogaland

Gamle fjellvegar : ferdsla mellom Rogaland og bygdene austanfor

Kristenliv i Rogaland : frå Haugesund til Hidra : eit sogeskrift

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Rogaland Nordre del

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Rogaland Midtre del

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Rogaland Søndre del

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. 11 : Rogaland

Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. 11 : Rogaland

Rogaland

Rogaland

Rogaland i tekst og billeder

Rogaland lærarlag : 1850-1950

Rogaland : næringsliv og kommunikasjoner

Rogaland rundt : natur, folk, arbeidsliv

Samvirkebevegelsen i Rogaland

Stavanger Amptes udførlige beskrivelse : med eit tillegg

Stavanger amt

Stavanger Amt : topographisk-statistik beskrevet

Stavanger og Rogaland

Strandhogg i Rogaland : en antologi

Vår sak er rettferdig : arbeiderbevegelsens historie i Rogaland 1850-1905

Dalane

Dalane: Noen historiske opplysninger om bygd og by

På gjengrodde stier

Stølsbruket i Dalane og Sirdal

Haugalandet : ferd i folk og natur

Haugalandet : liv og landskap

Haugaland faglige samorganisasjon : 1918-1993 : 75 år

Haugesund og Haugaland

Båtnaust på Jærkysten

Gamle Jæren : andre boka om tradisjon og folkeminne etter Lars A. Tjøtta

Gard på kvar hod’l : busetnadsutviklinga på Jæren

Jæderen (Jæren)

Jæderen : Forsøg til en Landbrugsbeskrivelse

Jærboka. 3 : Kulturhistoria

Jæren i syn og minne

Jæren : liv og landskap

Jæren årbok 1932

Jærhuset

Langs farleg stronn : redningsarbeidet langs Jær-kysten

Lyngheifolk : Livsbilleder fra Jæren

Austre Ryfylke

Etterkrigs-Ryfylke : 50 år i forandring

Det indre lys : Strand-kvekerne – deres nærmiljø i Ryfylke og i Amerika

Fjordabådane : rutebåter i Ryfylke 1855-1980

Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid : fordelinga av jordeigedomen på Vestlandet og Agdesida i 1661 og i seinkatolsk tid

Mellomkrigs-Ryfylke 1920-1940 : i våre eldre besteforeldre si tid

Naig-trilogien. 1 : Liv og levnet og nærmiljø på Naig i Strand i Ryfylke

Naig-trilogien. 2 : Husmanns-saga fra kveker-miljø i Ryfylke

Nordre Ryfylke, Haugesund, Karmøy

På minneveg i Ryfylke

Ryfylke-kvekerne! Utvandring! : essays og myter

Ryfylke : liv og landskap

Ryfylkevegen

Ryfylkeøyane

Stølsbruket i Ryfylke

Strandsted og ladested : Egersund fram til 1880

Utvandringen til Amerika

En by blir til : Haugesunds utvikling fra strandsted til ladested ca. 1835-1855 på bakgrunn av den økonomiske utvikling i Ryfylke og Sunnhordland og statens økonomiske politikk i det 18. og første halvdel av det 19. århundre

Haugesund. B. 1 : 1835-1895

Haugesund mekaniske verksted A.S : en 50-års beretning 1900-1950

Haugesund og Haugaland

Kim é’ det besta laget? : Djerv 1919, 80 år, 1919-1999

Sang og musikkliv i Haugesund 1867-1945. 1

Sang og musikkliv i Haugesund 1867-1945. 2

Skåresoga

Tilbakeblikk : Haugesund før og nå. Bok 2

Det eldste Sandnes : bidrag til byens forhistorie

Plan for Sandnes folkeskole

Riska : gardar og tettstad

Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie. 1 : Sandnes gjennom 100 år trekk av byens historie

Sandnes gjennom 100 år : trekk av byens historie. 2 : Sandnes gjennom 100 år trekk av byens historie

Sandnes havn : glimt fra 150 års historie

Sandnes. 1 : Bilder fra gamle dager

Sandnes. 2 : Fra trettiåra til i dag

Sandnes : liv og landskap

Slik bygde dei byen : historisk ABC om næringsliv og samferdsel i Sandnes

En by i kamp : Stavanger bys historie 1536-1814

Deltagelsen fra Stavanger i ufredsaarene 1807-14 : historiske oplysninger

Firmaet Sigval Bergesen, Stavanger : under vekslende vilkår 1887-1987

Gamle Stavanger-billeder

Menigheter og endringer i menighetsgrenser i perioden 1800-1989

Omsorg på vilkår : historien om Stavanger arbeids- og aldershjem

Rosenkildekvartalet

St. Johs. menighet Stavanger : 1885-1920

Stavanger

Stavanger 1935

Stavanger by i det 19de aarhundrede : en kortfattet fremstilling af dens handel, skibsfart og industri

Stavanger bystyres forhandlinger 1844-1850

Stavanger : fra våg til by

Stavanger : med Høle, Forsand, Årdal

Stavanger næring- og forretningsliv i tekst og billeder

Stavanger Preserving Co., 1873-1973

Stavanger 1125-1425-1925

Stavanger 1814-1914

Stavanger i svunne dager

Stavangerkatedralen : vår enestående nasjonalhelligdom

Stavanger katedralskoles historie : 1243-1826

Stavanger på 1800-tallet

Stavangers historie i middelaldren

Stavanger : utsigt over byens historie og næringsliv samt oplysninger om ottende store sangerfest m.m

Stavanger veiviser : 1902

Trehusbyen : kulturminneplan for Stavanger 1994-2005

Veiviser for Stavanger, Sandnes, Hillevåg og Vaulen : Fortegnelse over gatenavn og andre stedsnavn, offentlige kontorer, lukningsvedtekter fo r Stavanger, hoteller og pensjonater, m. m

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 1

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2

Bjerkreim før og nå : jubileumsskrift for kommunalt sjølvstyre gjennom 150 år

Bjerkreimselva : Bjerkreim elveeigarlag 50 år : 1950-2000

Bjerkreim skipreida, herad og kyrkjesokn

Det kom en mann over heia – : Espeland i Bjerkreim : gards- og ættesoge

Vikeså forbrukslag 75 år : 1920-1995

Boknafjord-vegene

Boknakyrkja : vegvisar i liv og død gjennom 1000 år

Jubileums- og bygdebok for Eigersund herad

Erfjord bygdebok : personregister

Erfjord bygdebok : frå ætte- og kultursoga i Erfjord

Ei øy i Noreg : Finnøy i Ryfylke

Finnøy : gard og ætt. 4 : Rettingar, utfyllingar, register

Båten og bygda

Dei som drog : utvandringa frå Høgsfjord / Lysefjordområdet

Forsand i 150 år

Forsand skule 100 år – 1994

Forsand, Strand

“Heis flagget krigen er slutt” : krigsåra 1940-1945 i Forsand

Erindringer og oplevelser m.m

Gards- og ættesoga for Gjestal

Gards- og ættesoge for Gjesdal : personregister

Gjesdal bygdebok 1800-1870

Gjesdal bygdebok 1870-1989

Gjesdal kyrkje : 150 år : jubileumshefte

Gjesdal : indre del. B. 1 : Gards- og ættesoge : Frafjorddalen og Østabødalen

Gjesdal : Maudal og Byrkjedal. B. 2 : Gards- og ættesoge Maudal og Byrkjedal

Træk av Hetlands historie 1814-1914

Eg veit meg ein fjord : beretningar frå Jøsenfjord i Ryfylke i slutten av 1800-tallet

Etterkommerne til Ole Olsen Bergeland og Aasa Eriksdatter Førre

Hjelmeland : gardar og folk. 2 : Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik

Hjelmeland : gardar og folk. 3 : Fister og sørsida av Randøy

Hjelmeland : skipreid, herad og kyrkjesokn, gard og ætt

År eg minnest, menn eg møtte. 1

År eg minnest, menn eg møtte. B. 2 : 100 år og minnest mangt

Årdal gamle kirke

Høle bygdebok – avskrift

Høle gjennom hundreåra

Bilete frå Hå : folk og miljø 1860-1950

Gards- og ættesoge, Ogna : personregister

Hå : Nærbø-Varhaug 1837-1937 : og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld

Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister

Betænkning og Indstilling fra den ved høieste Resolution af 13de December 1839 naadigst nedsatte Commission angaaende Oprettelse af et Handelssted i Kobbervig eller Omegn

De som dro fra Karmøy til Amerika : Those who went from Karmøy to America

Falnes kirke 150 år : kirke og menighet : 1851 – 2001

Fra husklynge til by : Skudeneshavn 1835-1875

Gamle Skudeneshavn : en ny historie om en gammel by

Gardsbebyggelsen på Karmøy de siste 100 år

Havn! brev og bruddstykker fra Utsira

Josefslosene : ute ved Nordsjøen

Jødiske røtter : vest i havet

Karmøy bygdebøker – avskrift

Karmøys Terje Vigen : los Josef Lucassen og Josefshålå på Utsira

Lokalhistorisk vandring i Kopervik

Noe om utviklingen i Åkra sogn og kommune – fram til 1945

Pinsen 60 år : 1939-1999 : Pinsemenigheten Salen, Åkrehamn

Sangen om Utsira!

Svunne tider og forsvunne hus

Utvalg av Skudeneshavns seilskip : fortegnelse over 168 seilfartøy som hørte hjemme i Skudeneshavn i årene 1841 til 1900

Klepp gards- og ættesoge. [2] : Klepp 1900-1960

Foto frå Klepp gjennom 150 år

Klepp. 1 : Bygdesoge fram til 1837

Klepp. 2 : Bygdesoge 1837-1987

Fra rokk til vindu : håndverk og industri i Lund

Lunds historie i ord og bilder

50 år : 1907-1957 : F.A. Underhaugs fabrik, Nærbø

Neset og havet : soga om Tungeneset

Nordjæren : Sola og Randaberg

Randaberg. 1 : Gard og ætt 1

Randaberg. 2 : Gard og ætt 2

Randaberg herred : 1837-1937

Folk i treskor

Utstein kloster etter reformasjonen

Utstein kloster : kongsgård, kloster, herregård

Utstein kloster : livet på den gamle slektsgården

“De unge slekter” : rørsla som bygde Sauda

Industriens innflytelse på utviklinga i Sauda i perioden 1915-1940

Sand og Sauda

Soga om Sauda. 1 : Gardar og ætter gnr. 1 – gnr. 27

Soga om Sauda. 2 : Gardar og ætter gnr. 28 – gnr. 54

Skjoldafolket og kyrkja deira : sogeskrift ved 100-års jubileet for Skjold kyrkje 1987

Skjold : gard og ætt. 1

Skjold : gard og ætt. 2

Gard og folk i Skåre : Skåre kommune : gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 1

Gard og folk i Skåre : Skåre kommune : gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 2

Sokndal bygdebøker – utarbeidet av Stein Norem Wisted

Sokndal-bygden i tekst og billeder

Sokndal kirke og dens klenodier

Gard og ætt i Sola

Nordjæren : Sola og Randaberg

Soga om Sola og Madla. B. 1

Soga om Sola og Madla. B. 2

Soga om Sola og Madla. B. 3

Sola : bilder 1860-1960

Sola gards- og ættesoge : personregister

Bilde-saga fra Strand i Ryfylke

Forsand, Strand

Soga um Strand

Gamle Suldal

Kvervaminne frå øvra Suldal

Liv og lagnad i Suldal

Sand og Sauda

Sand ungdomslag : hundre år : 1895-1995

Sukka-ætta : Olav i Sukka i Suldal og hans etterslekt

Suldal på hjul : Suldal billag A.S. 75 år : 1919-1994

Suldal Wisconsin

Verneverdige hus i Suldal : ein rapport om registreringa av faste kulturminne i Suldal

Heimen vår : historiske glimt frå Time-bygda

Time herad 1837-1937

Tysvær. 1-7 1 : Gard og ætt Tysvær sokn

Tysvær. 1-7 4 : Gard og ætt Skjoldastraumen

Tysvær. 1-7 5 : Gard og ætt Grinde

Tysvær. 8-10 8 : Slik levde dei Fram til 1820

Tysvær. 8-10 9 : Slik levde dei Frå 1820 til 1920

Tysvær før og nå

Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister

I far sine fotefar – 75 år etter : eit bidrag til utvandrarsoga frå Varhaug til Canada 1905-1930

Slektsbok : etterkommara etter Grete Serina og Kornelius Øvestad


Sogn og Fjordane

Brekke herred : ei bygdebok. 1

Bygdebok for Kyrkjebø : gardssoga

Solund: gards- og ættesoge til 1980. 1

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2

“Den mageligste Maade at reise paa” : 300-års samferdslesoge frå Sogn og Fjordane

“For Pladsen skal han slide – ” : husmannsskipnaden i Sogn og Fjordane

“Hjelp oss å hjelpe” : Sogn og Fjordane røde kors i 50 år

101 fjordabåtar : fartøya til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane 1858-2000

Dampen og kaia : stoppestader for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane 1858-1998

Det Norske næringsliv. 14 : Sogn og Fjordane fylkesleksikon

Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 12 : Sogn og Fjordane fylke

Kulturhistorisk vegbok, Sogn og Fjordane. 1 : Lærdal & Sogndal

Kulturhistorisk vegbok, Sogn og Fjordane. 2 : Aurland

Kystbygdene i Sogn og Fjordane : frå 1700-talet til vår tid

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. 13 : Sogn og Fjordane

Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. 13 : Sogn og Fjordane

Sogningane og fjordingane i Vestfold

Sogn og Fjordane : bygdebøker med gårdsregister

Sogn og Fjordane fylke : eit tilskot til kommunalsoga

Sogn og Fjordane i nær fortid

Syningen : oppsynsmenn i Statens vegvesen Sogn og Fjordane

Tradisjonsrike turisthotell i Sogn og Fjordane

Vilt vakkert Vestland : Sogn og Fjordane, fylket med dei mange andlet

Eit eventyr frå Aa til Aa : boka om Brødrene Aa i Nordfjord

Førar for Nordfjord folkemuseum

I.O.G.T. i Nordfjord og Nordfjord distriktslosje 1892-1950

Jordbruksskulen i Nordfjord 50 år, 1920-1970

Meldingar frå prestane i Nordfjord 1743 til Det danske kanselliet

Nordfjord fjordhestlag 75 år : 1919-1994

Nordfjord folkehøgskule 50 år : 1923-1973

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 1 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn Bygdeskipnad og bygdesoga

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 2 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 4 : Dei einskilde bygder Davik

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy

Nordfjord fraa gamle dagar til no : bygdene og bygdesamfunnet. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet

Nordfjord Laget’s 50 years : 1910-1960

Nordfjords stortingsrepræsentasjon fra 1814 til nu

Nordfjord ungdomsskule i 10 år : 1923-1933

Ord gjennom år : dikting og diktarar frå Sunnfjord og Nordfjord : 1700 – 1986 : med bibliografi : ein antologi

Register til årbok for Nordfjord 1951-1975

Seterdrift i Nordfjord : frå full drift til nedlegging

Stryn – Nordfjord, Sogn og Fjordane fylke

Vegar før vegar var. 1 : Farleier over fjell og bre i Nordfjord

Bumerke i gamle kyrkjer i Sogn : Hopperstad og Hove, Kaupanger og Urnes

Frå Sogn til Amerika : den tidlege utvandringa

Historielaget for Sogn 50 år : 1909-1959

Nokre kjende slekter i Sogn og frå Sogn : eit oversyn

Norske bygder. 4 : Sogn

Samfunn og kriminalitet i Indre Sogn og Sunnfjord 1820-89 : ein analyse av samfunnsstrukturar og kriminalitet

Erdalsslekta 1764-1964 : ei ættesoge frå Sunnfjord

Gaularfjellsvegen : soga om korleis vegen vart ein realitet 1936-38

Ord gjennom år : dikting og diktarar frå Sunnfjord og Nordfjord : 1700 – 1986 : med bibliografi : ein antologi

Samfunn og kriminalitet i Indre Sogn og Sunnfjord 1820-89 : ein analyse av samfunnsstrukturar og kriminalitet

Solvang : Sunnfjord ungdomsskule 1902-1952

Sunnfjord

Sunnfjordsoga fram til 1801. 1

Sunnfjordsoga fram til 1801. 2

Søndfjord : ufruktbare klipper og bjergtroldets boliger? : utdrag av Hans Arentz’ manus “Beskrivelse over Søndfjord i det nordre Bergenhusiske Amt” Anno 1785

Florø gjennem 75 år : en utsikt over byens historie 1860-1935

Frå kairom til konsern

Havlandet Flora : eit senter for kystkulturisme i Noreg

Førde : kulturhistorisk vegvisar

Førde kyrkje : 1885 – 100 år – 1985

Førde sementvare 1930-2000

Førde ungdomslag 100 år : 10. desember 1893 – 10. desember 1993

Askvoll bygdebok. 1 : Kristendomens innføring år 996, kyrkjehusi, gravplassane, prestekallet, prestane og anna personell m.m. 1306-1963

Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969

Askvoll bygdebok. 2 B : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969

Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet

Ei kulturhistorisk samling om Vilnes og kyrkja

“Fyr det gode og væne i livet” : Holmedal ungdomslag 1896-1996

Aurland : fra 1835-1985. 3 : Aurland bygdebok fra 1835-1985

Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge : den gamle storgarden som vart prestegard og til slutt skulegard

Aurland : samling av artiklar frå Aurland. Bd. 3, Till. Bd. 1 : Glimt frå Aurlandssoga samling av artiklar frå Aurland

Aurland : samling av artiklar frå Aurland. Bd. 3, Till. 2 : Glimt frå Aurlandssoga samling av artiklar frå Aurland

Gard og grend i Aurland : minne frå eit langt liv

Gardssoga for Aurland : Vassbygdi og fjellgardane

Balestrand. 2 : Gards- og ættesoge gard nr. 1-34 : gardsoger 1800-1985, ættesoger 1850-1985

Hotel Mundal : 1891-1991

Bygselmenn i Breim

Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid

Brekke herred : ei bygdebok . 1

Bremanger bygdebok. 1 : Soga fram til 1801

Bremanger herad. 1866-1966 : eit hundreårs-skrift

Davik herad 1837-1937

Dombestein – Steen : en slekt fra Davik – Nordfjord : lensmann Olai Steen og etterslekt

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 4 : Dei einskilde bygder Davik

Eid kyrkje 150 år

Eid og Hornindal

Jord og næring : om jordeige og næringar og samspelet mellom dei : Eid i Midtre Nordfjord 1646-1810

Nordbygda ungdomslag 1895-1995

Ættebok over Langelands-ætta : frå fedrane til våre dagar

Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet

Fjaler helselag 1915-1990

“Kjeldene fortel”

100 år med Flekke ungdomslag : 1896-1996

Flora : kulturhistorisk vegvisar

Høydalane før og no : eit bygdelagsprosjekt

Førde bygdebok 1 : Gardssoge og soga om folket

Førde bygdebok. 2 2 : Gardssoge og soga om folket

Bygdebok for Gaular. 1 : Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660

Bygdebok for Gaular : samarbeid og motsetningar. 3 : Gaular 1865-1990 samarbeid og motsetningar

Bygdebok for Gaular : Sande sokn. 5 : Gardar og folk Sande sokn

Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet

Drægebøslekta i tekst og bilder

Gaularsoga. 1 : Gardssoga for Gaular

Gaularsoga. 2

Slektsbok Ole Knudsen Lien, Bygstad : hans forfedre og etterkommere

Apalset slekta

Ei bru mellom fortid og framtid : Sandane ungdomslag 1896-1996

Eit eventyr frå Aa til Aa : boka om Brødrene Aa i Nordfjord

GEV 75 år

Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937

Hyen og Nes slektar

Korps i Gloppen i 100 år

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid

100 år i bygda : Sudstrands ungdomslag 1892-1992

Dei tok sin tørn : pensjonistar frå Gulen fortel

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 1

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 2

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 3

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 1 (gml. utg.)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 2 (gml. utg.)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 3 (gml. utg.)

Eid og Hornindal

Hornindal herad gjenom hundrad år, 1837-1937

Hornindal kommune 1937-1987

Slekten Indre Svor, Hornindal

Hyllestad bygdebok . 1 : Soga om folket

Kyrkjorne i Hyllestad i gammel og ny tid

Gamle Høyanger

Gamle Sogn : foto og ord frå bygda Vadheim i ca. 100 år

Gardssoga for Berge Øv : gnr 56, bruks nr 1 i Høyanger kommune

Høyanger : utviklinga av industristaden fram til omlag 1945

Smeltedigelen Høyanger

Glimt fra Jølsters fortid

Jølster : bygda og breen

Ålhus kyrkje

År og minne

Bygdebok for Kyrkjebø : gardssoga

Ættebok for Kyrkjebø. 1

Gamalt frå Leikanger herad

Leganger’ske optegnelser for årene 1621-1665 : Erik Iversen Nordal og Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn

Leikanger kyrkje : frå mellomalderen til idag

Leikanger musikklag feirar 75 år : 1924-1999

5-årsnatta : Leikanger i krigsåra 1940-45

Dale kyrkje 750 år

Erikgarden på Råum

Erik Venjum : sognebonde og lesarhovding

Fortun : bygda og krafta

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 4 : Gaupne sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 5 : Jostedal sokn

Soga om Gaupne

Hafslo : bygd og ætter

Luster : bygd og ætter

Luster : fra pest til hungersnød : 1600 tallet

Luster i mellomalderen

Lustrafjell : om fjell og fjellfolk i Luster

Lyster sanatorium 1902 – 2den november – 1927

Leirdølernes Saga, eller Leirdalske Kompagnies Historie fra 1801-1817

Lærdal

Lærdal bygdebok. 2 : Heim og ætt Tønjum sokn : Galdane-Bø

Lærdal bygdebok. 3 : Heim og ætt Tønjum og Hauge sokn : Grøto – Hunderi

Øyeslekten fra Lærdal : slektsregister

Lærdalsøren : et centrum for gammel bygningsskik paa Vestlandet

Korsongen i Naustdal 1880-1990

Natur og kultur i Naustdal

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 2 : gnr. 100-153

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 3 : Allmennsoge

Naustdal kyrkje 1891-1991

Slåttar og spelemenn i gamle Naustdal

Albanuskirken på Selja : klosterkirke eller bispekirke?

Klosteret på Selja

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy

Nordfjord fraa gamle dagar til no : bygdene og bygdesamfunnet. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet

Selja : heilag stad i 1000 år

Selja : kulturhistorisk handbok

Selje kloster

Bondeslekt fra Sogndal i Sogn : ahnetavle

Ei utvandrarsoge frå Sogndal

“Næste skolemøde besluttedes afholdt” : lagssoge for Sogndal lærarlag 1889-1989

Sogndal bygdebok. 1 : Allmenn bygdesoge ; Tida før 1800

Sogndals folkehøgskule i 35 aar

Sogndalsfjøra : nokre drag frå Fjøra si soge

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 1

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2

Garden Sølvberg og folk som har røter der

Kirkebok for presten i Innvik. 3 : Fødte i Indvigens prestegjeld 1844-1899

Lodalen – fager og fårleg

Loen kyrkje 150 år : 1838-1988

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 1 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn Bygdeskipnad og bygdesoga

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 2 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn

Stryn – Nordfjord, Sogn og Fjordane fylke

Tre kvinner – og ein gard

Svanøen i Søndfjord : billeder fra gamle dage

Svanøy hovedgård : historien om et impulssentrum

Undredal : kyrkja og bygda

Biletbok frå Vik

Biletbok frå Vik II

Biletbok frå Vik III

Bygdabok for Vik i Sogn. 2

Blaalid slip & mek. verksted AS : godt utført arbeid i 75 år

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy

Nordfjord fraa gamle dagar til no : bygdene og bygdesamfunnet. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet

Bygdebok for Årdal. 2 : Kulturbandet / skriftstyrar: Dagfinn Krossen ; utgjeven av Årdal kommune

Årdal i Sogn : bygd og ætter

Årdal kyrkje 100 år : 1867-1967

Årdal : verket og bygda 1947-1997


Sør-Trøndelag

Malvik bygdebok. Bind 4

Malvik bygdebok. Bind 5

Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter. 2

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 16 D. 1 : Søndre Trondhjems amt Den almindelige del og Trondhjem

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 16 D. 2 : Søndre Trondhjems amt Herrederne

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. 15 : Sør-Trøndelag

Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. 15/16 : Trøndelag

-og stien ble til veg : glimt fra veghistorien i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Trøndelag

Trøndelags bygder i tekst og billeder : jordbruk, fiskeri, skogdrift, kultur, handel, industri. [1)

Beretning angaaende Røros verks tilstand m.m., fra den i generalforsamling i verket den 29. april 1902 nedsatte komite

Bergstaden Røros

Bergverksbyens omland : om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet

Den gamle bergstad : fører gjennom Røros og omegn

Festskrift i anledning Røros kirkes 150 års jubileum : 1784 – 15. august – 1934

Fredede hus og anlegg. 3 : Røros bergstad

Historisk Beretning om Røraas Kobberværk, fra dets første Udfindelse og Anlæg 1646 intil Aar 1679

Om Røros og omegn : reiseberetning (1858)

Opplysninger om en slekt Norfior (Nordfjord) ved Røros kobberverk : med en kort innledning om verkets opprinnelse, Bergstadens tidlige befolkning og arbeidsforhold

Pleien av et bybillede : gater og hus på Røros

Røros bergstad og kobberverk 300 år : 1644 – 27.aug. – 1944

Røros kobberværk : 1644-1894

Rørosboka : Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. 1 : Natur, folk og næringsliv

Rørosboka : Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. 2 1-2 : Røros Kobberverks historie

Rørosboka : Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. 2 3-4 : Røros Kobberverks historie

Rørosboka : Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. 2 5 : Røros Kobberverks historie

Røros Kobberverks historie

Røros Landsogn – Brekken : gårds- og slektshistorie

Rørosloven av 1901 : Røroskilder I

Røros-prosjektet : arbeidsgruppe 1 : Røros-samenes ressursutnytting – historisk og dagaktuell

Slegtstavle over efterkommerne av Lasse Jenssen og Berit Audensdatter

Slektene Grønn og Lie – Røros : et lite minneblad for slekten

Søndre Trondhjems fylke : Røros

Turbok for Rørosregionen : håndbok for friluftsliv og kulturminner

Tysk bergverkstradisjon ved Røros kobberverk 1671-1685 : en undersøkelse om innvandring av bergfolk fra Sachsen ogHarzregionen til Norge og deres virksomhet på 1600-tallet

300 år med Cicignon : 1681 Trondheim 1981

Angaaende Udvidelse af Throndhjems Havn og Stationer for Jernbanerne. 1

Bibliographia Trondhjemiana : litteratur om Trondheim trykket før 1990

Den tusenårige by ved Nidelven : Trondhjem fra Olav Tryggvason til Håkon VII

Et byggemiljø : Trondheim 1800-1850

Håndverkets historie i Trondheim : en kort framstilling av håndverkets utvikling i løpet av 1000 år

Kunsthåndverket i middelalderen : fra Trondheims skattkammer

Legeliv i Trondheim : Trondheim stadsfysikats første 238 år, 1661-1899

Nidaros erkebispestol og bispesete : 1153-1953. Del 2 3 : Domkirken i Trondheim Fra katedral til
sognekirke 1537-1869

Nidaros og Stiklestad : Olavs-jubileet 1930 : minneskrift

Nidarosnamnet og Trondhjemsnamnet i Noreg : nye granskingar um bynamnet

Olav den hellige og historien om Nidarosdomen

Olavskyrkja i Trondheim

Provincia Nidrosiensis i dronning Margretes unions- og maktpolitikk

Riksantikvarens skrifter. nr 7 (D. 1) : Kaupangen ved Nidelva 1000 års byhistorie belyst gjennom de arkeologiske undersøkelsene på folkebibliotekstomten i Trondheim 1973-1985

Sted og navn i Trondheim : et topografisk-historisk leksikon : omfatter de gamle bydeler, Bymarka og det gamle Lade sokn

St. Jørgens stiftelse, Trondheim : 1607-1957

Sykdomsoppfatninger og helbredere i middelalderens Trondheim

Throndhjems ældre topografi

Trondheim baptistmenighet gjennom 100 år : 1872-1972 : en historisk oversikt

Trondheim bygger gjennom 1000 år

Trondheim byleksikon

Trondheim bys budsjetter. 1 : 1683-1752 / ved Henry Berg

Trondheim bys historie : 1914-1964. Supplementsbind : Trondheim i går og i dag 1914-1964

Trondheim gassverk 1853-1953

Trondheim – gullalder 1760-1860 : The golden age of Trondheim

Trondheim i middelalderen : jämters og trønderes by

Trondheim i 1000 år : historisk guide

Trondheim katedralskoles historie : 1152-1952

Trondheim på 1700-tallet

Trondheims historie : middelalder til 1537. B. 1 : Hellig Olavs by middelalder til 1537

Trondheims historie : 997-1997. B. 2 : Innvandrernes by

Trondheims historie : 1807-1880. B. 3 : Fra Søgaden til Strandgaten 1807-1880

Trondhjem i gamle dage : billeder i lystryk

Trondhjem i svundne tider : en tusenårs vandring gjennem byen. 2

Trondhjems bynavn

Waisenhusstiftelsen i Trondheim gjennem 300 år : 1635-1935

Gårdshistorie for Hegvik, Berge, Søtvik, Stallvik, Gjølga, Kipnesset, Duskaret, Varghiet

Gårdshistorie : omfatter gårdene Jøssund gnr. 81 og Boldfjord gnr. 83 i Bjugn kommune for tida 1875-1940

Flå : gårds- og slektshistorie

Seterliv i Flå

Familien fra Langøya på Frøya

Frøyværinger på 1800-tallet : folketellinga 1801 : folketellinga 1825 : matrikkelen 1838 : folketellinga 1865

Gamle Frøya-bilder. 1

Gamle Frøya-bilder. 2

Hamarvik samvirkelag 50 år

Havet tok dem : en beretning om Titran-ulykken 1899

Kystsamfunn skifter ham : med hitter- og frøyværinger inn i den moderne tid

Vågsværkrøniken. B. 1

Budalen

Budalen : den vesle bygda : bygdesoga tidsbolken 1870-1950-åra

Festskrift ved 400-årsjubileet : 1591-1991 Sorenskriveren i Gauldal

Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid. 1

Eit personnamnproblem frå Hemne

Erik Sagens annaler : 1826-1910

Frå kultursoga i Hemne etter 1830-åra

Hemne i ord og bilder : bilder fra vår nære fortid. 1

I gammeltida : folkeminne frå Hemne prestegjeld

Magerøya : øya og folket gjennom tidene

Eit personnamnproblem frå Hemne

Gammeltida på Hitra : frå arbeidslivet på kystgarden

Hitra : Øya og folket, band 1

De bygde landet : ålbygger på anlegg

Haltdalen og haltdalingen. 1

Haltdalen og haltdalingen. 2 : Gård og slekt

Hessdalen kyrkje 40 år : 1949-1989

Melien : Haltdalen, 24 juni 1995 : etterkommere etter: Marit Gundersdtr. Stenmo og Hans Johan Melien

Ålen og ålbyggen. B. 3 : Allmenn bygdehistorie

Busetnad og folkeliv i Horg. 1 : Gard og grend

Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 2

Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 3

Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 4

Gyllteig-slekta : etterkommere av Jens Pedersen Gylland 1796-1873 og Olaug Estensdatter Midttømme 1801-1858

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 1

Hølondboka : gards- og ættehistoria. 2

Ingdalsboka : om folk og forhold gjennom de siste århundrer

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 1 : 1500-1800

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 2 : 1801-1875

Gårdshistorie : omfatter gårdene Jøssund gnr. 81 og Boldfjord gnr. 83 i Bjugn kommune for tida 1875-1940

Valsøya gårdshistorie

Klæbu kirke 200 år : 1790-1990

Lensvikboka : spredte trekk fra bygda og folkets liv og virke til 1940

Gerh. Schønings Beretning om det Meldalske, eller Løkkens Kobberverks Opfindelse og Fremgang i de første Tider : fra dets Opfindelse til Begyndelsen af Aaret 1659

Løkken Verk 1654-1954 : små foto-minner fra et stort 300-års jubileum 10.-11- juli 1954

Hommelvik kirke 100 år

Malvik bygdebok. Bind 4

Malvik bygdebok. Bind 5

Malvik kommune 100 år : 1891-1991

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 3 : Gard og ætt

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 4 : Gard og ætt

Meldal kyrkje 1650-1950

Bygd i forvandling : Melhus 1899-1999

Fra prestegjeld til fusjon : Melhus, Leinstrand og Flå brannkasse – 150 år

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 3

Garden Volden i Drivdalen og Vollaslekta

Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen

Opdal renkompani 100 år : 1890-1990

Oppdalsboka : historie og folkeminne. 2

Slekt følgjer slekt : register over Hoelslekta, Lønset i Oppdal

Bilder fra Orkdal. B. 3

Eikli-boka : frå ein gard til ei heil grend

Okkupasjonstida 1940-1945 i Orkanger-Orkdal-Orkland i Sør-Trøndelag

Orkdalskyrkja på Grøtte i 900 år

Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen

Rennebu kommune 1837-1937

Rein, kirke og kloster, gård og gods

Reins kloster – kirkelig godskompleks og verdslig len : med en oversikt over bosetning og eiendomsforhold i Rissa i tiden før 1661

Rissa bygdebok . B. 1 : Fra de eldste tider til 1814

Rissa bygdebok . B. 2 : 1814-1940

Råkvåg : et lønnsarbeidersamfunn i norsk fiskeri

Bjørnørfolket : gårds- og slektshistorie for Bjørnør. 4 2 : Roan

Roan kirke 1702-1952

Sandø-slektas slekts-stevne : sommeren 1991

Dalrosa 1995

Flora i Selbu : grenda og folket

Glimt fra krigen 1940-45. h. 3

Glimt fra krigen 1940-45. H. 4

Nekåbjørgen : ei bureisningsgrend i Selbu 1936-1986

Selbo kobber-værk

Selbu i fortid og nåtid. 1

Selbu i fortid og nåtid. 2

Selbu i fortid og nåtid. 3

Selbu i fortid og nåtid. 4

Selbu i fortid og nåtid. 6

Selbygbogen : Meddelelser om Selbyggernes Slægt i Amerika og deres Virke. 1

Skardørsfjella er min himmel : møte med Ole B. Garberg og trøndersk arbeidarhistorie

Singsåsboka. 2 : Gards- og slektshistorie

Singsåsboka. 3 : Gards- og slektshistorie

Singsåsboka. 2 : Gård og grend, ætt og folk

Singsåsboka. 3 : Gård og grend, ætt og folk

Singsåsboka. B. 1 D. 2 : Næringsliv, handel, samferdsel

Børsa kirke anno 1857

De gamle kirker i Skaun

Etterkommere av Jon Olsson Viggja (1756-1829) og Berit Rasmusdatter (1759-1819)

Skaun kommunes kulturhistorie : om utvandringa til Amerika, spesielt frå Skaun. B. 1 : Farvel da, slekt og venner – om utvandringa til Amerika, spesielt frå Skaun

Hafr het en mann – : slekts- og gårdshistorie for Hafsmo gård i Snillfjord

Ytre Snillfjord samvirkelag : 1923-1973 : 50 år

Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 2

Ei norsk bygd gjennom 4-5 tusen år

Legater og stiftelser i Strinda : Testamenter, gavebreve, statuter m.v

Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter. 1

Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter. 2

Strinda bygdebok : Strindas historie 1945-1963. 4 : – og bygda ble by Strindas historie 1945-1963

Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 1

Bygdefolk og Bygdeliv i Støren, bind 2

Voll i Støren : gårdens og slektens historie

Bygdebok for Tydal. 2 : Bygdehistoria ca 1900-1991

Austrått

Deler av familien Winther

Lundslekten Ørland : slektsbeskrivelse og stamtavle av de åtte stammer

Lundslektens 8. stamme

Østeraat : Gaardens Historie og dens Eiere fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider

Østeraat Herresæde : fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider

Fotografene Brevold : en lokalhistorisk dokumentasjon om Åfjord i tekst og bilder

Setre i Åfjorden

Vi ser tilbake

Åfjord kirke 100 år, 1879-1979

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 1 : 1500-1800

Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 2 : 1801-1875


Telemark

Gjerpen : en bygdebok : Gaardshistorie I

Mo bygdebok : kultursoga. B. 1

Mo bygdebok : kultursoga. B. 2

Bakke opp og bakke ned : rutebildrift i Vest-Telemark

Bandak-kanalen

“Den kristelige ungdomssag” i Telemark i hundre år 1895-1995

Den store telemarksboka

Det Norske næringsliv. 4 : Telemark fylkesleksikon

Efterladte historiske optegnelser : særlig vedkommende Skien, Laardal og Kviteseid

Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 7 : Telemark fylke

Grenlandsboka : turguide : natur, friluftsliv, lokalhistorie

Livet på telemarksbåtene

Lokalhistorisk reise på Telemarkskanalen

Norske gardsbruk : Telemark fylke. 1

Norske gardsbruk : Telemark fylke. 2

Norske gardsbruk : Telemark. 1 : Bamble – Bø – Drangedal – Fyresdal

Norske gardsbruk : Telemark. 2 : Hjartdal – Kragerø – Kviteseid – Nissedal – Nome

Norske gardsbruk : Telemark. 3 : Notodden – Porsgrunn – Sauherad – Seljord – Siljan

Postkort fra gamle Telemark

Rutebåtene på Telemark-kanalene

Telemark : gamal og ny tid. 1

Telemark : gamal og ny tid. 2

Telemark, Skien, Porsgrunn, Langesund, Kragerø, Notodden, Rjukan

Telemark : skjønnhet og kraft

Til øvre Telemarkens historie : spredte bidrag fra det 18. og 19. aarhundrede

Veier inn i vår tid : formidling av Telemarks industrihistorie : (forstudie) : utarbeidet for Telemark fylkeskommune, Kulturseksjonen

Bø-soga : Telemark. 2 2 : Gards- og ættesoga (Stian Henneseid, Bø kommune 1985)

Bø-soga : Telemark. 2 4 : Gards- og ættesoga (Stian Henneseid, Bø kommune 1986)

Kultursoga (Gunnar Lunde, Bø kommune 1972)

Soga om Hørteverket (Jon Hvitsand, Hørtesogelaget 1984)

Drangedal elverk 75 år

Drangedal med Tørdal: Ei bygdesoga (Olav Sannes, Drangedal 1924)

Husmannsplassane i Øvre Tørdal : og litt om husmennanes kår

Kyrkje og kristenliv i Drangedal soknekall

Slektregister for Drangedal B.1 : Ekteskap inngått i perioden 1697-1768 (Bjørn Edvin Holte, Drangedal 1999)

Slektregister for Drangedal B.2 : Ekteskap inngått i perioden 1768-1856 (Bjørn Edvin Holte, Drangedal 1998)

Foldsæ landbruksskule 1923-1973 : 50 år

Fyresdal

Fyresdals Prestegjelds og Presters Historie

Hjuringlokk og bjølleljod : stølsbruket i Fyresdal

Skulen i Fyresdal i 250 år : 1739-1989

Tømmerdrift i ei fjellbygd i gamle dagar

Hjartdalsoga : Gvammen. 3 B : Hjartdal Gvammen (Gjertrud Kleveland Karlsrud, Hjartdal kommune 1998)

Kragerø By’s Historie, 1666-1916 : Jubilæumsskrift (Haagen Krog Steffens, Kristiania 1916)

Sannidal og Skåtøy : bygdebok. 2 : Skåtøyboka (Uten forfatter, Kragerø 1950)

Skulen i Kviteseid : 1739-1989

Ættesoga

“Saa nær hverandre” : ei samling amerikabrev fra Midtvesten til Nissedal 1850-1875

Vegvisar for Nissedal herad : utgiver: O. Bangen

Fra “Holden Jernværks og Ulefos Saugs Skole” til Ulefoss skole

Herregårdene ved Ulefoss

Høyre i Nome 1893-1993

Frihetskamp fra prekestol til hjemmefront : Holla og Lunde i okkupasjonstiden : område 1706

Holla : historisk skildring av bygda og dens utvikling : gårds- og slektshistorie (Simon Ytterbøe, Oslo 1925)

Skifteregister for Holla, Nedre Telemark 1667-1900 (Arne Johan Gjermundsen, LTB Ulefoss 1992)

12 profiler fra Holla og Lunde

12 profiler fra Holla og Lunde

Flåbygd : ætter og folkeliv (Gunnar Opheim, Lunde Sogelag 1978)

Frihetskamp fra prekestol til hjemmefront : Holla og Lunde i okkupasjonstiden : område 1706

Nokre ætter i Lunde (Gunnar Opheim, Lunde Sogelag 1986)

“Kort og godt Notodden”

Notodden

Slik var hverdagen : arbeidsfolk forteller fra husmannskår, anleggstid og kriseår

“Det smærter mig meget at nedskrive disse Linjer til Eder” : Heddal-Telemark-Wisconsin : en utvandrerhistorie i brev

Beskrivelse over Hitterdahls Præstegield : 1743

Gransheradsoga (O. A. Quamme / Ketil Tjønnås, Notodden 1977)

Eidanger-Porsgrund (Finn C. Knudsen, Porsgrunn 1932)

Porsgrunns historie. 1 : Fra lasteplass til kjøpstad 1576-1807 (Joh. N. Tønnessen, Porsgrunn 1956)

Porsgrunns historie. 2 : Fra trelast og skipsfart til industri 1807-1920 (Joh. N. Tønnessen, Porsgrunn 1957)

Solum-Porsgrund – Det gamle «Vessia» (Christian P. Abrahamsen, Porsgrunn 1991)

Gårds- og slektshistorien for Eidanger. 1 : Gårdene i Eidanger før 1814 (C. S. Schilbred, Porsgrunn 1984)

Gårds- og slektshistorien for Eidanger. 2 : Fra 1814 til 1980 : gårdsnummer 1-42 (Per Chr. Nagell-Svendsen, Porsgrunn 1984)

Brevik gjennom tidene 1 (C. S. Schilbred, Oslo 1946)

Fra Brevik i gamle dager : slekter, samfundsforhold og bygningsskikker (Uten forfatter, Brevik 1929)

Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad før 1700. 1. Hefte (H. H. Holta, 1938)

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 1 : Gardsnr. 1-17 (Birger Kirkeby, Sauherad kommune 1980-88)

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 2 : Gardsnr. 18-43 (Birger Kirkeby, Sauherad kommune 1980-88)

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 3 : Gardsnr. 44-74 (Birger Kirkeby, Sauherad kommune 1980-88)

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 4 : Gardsnr. 75-87 (Birger Kirkeby, Sauherad kommune 1980-88)

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 5 : Gardsnr. 88-101 (Birger Kirkeby, Sauherad kommune 1980-88)

Hundre folkeminne frå Seljord

Seljord. 1

Seljord. 3

Med gamle kart gjennom Skiens historie : byhistorisk kartbok for Skien og omegn (Thor Inge Rødseth, Skien 1999)

Skiens historie. 2 : Fra 1814 til ca. 1870 (Einar Østvedt, Skien 1958)

Gjerpen : en bygdebok : Gaardshistorie I (J. L. Quisling, Kristiania 1921)

Gjerpen : en bygdebok 2 : Den historiske del (J. L. Quisling, Kristiania 1919)

Gjerpen bygds historie : bygdehistorie. 1 (Terje Christensen, Skien 1971)

Gjerpen bygds historie : bygdehistorie. 2 : Fra omkring 1700 til 1964 (Terje Christensen, Skien 1978)

Gjerpen halmlutingslag : 1958-1998

Gjerpen menighetspleie 100 år : 1891-1991

Gjerpen prostigods og Gjerpen kirkegods

Beskrivelse over Solum Præstegjæld

Geitebua : grenda som ble borte

Motstand av Solumsfolk 1940-45

Tinn soga. 1 (Halvor H. Einung, Rjukan 1926)

Lårdalsoga (Olav T. Bakken, Lårdal 1978)

Mo bygdebok : gard og ætt. 1 : Mo sokn (Steinar Marvik, Tokke 1981)

Mo bygdebok : gard og ætt. 2 : Skafså sokn (Steinar Marvik, Tokke 1989)

Mo bygdebok : kultursoga. B. 1 (Olav Grimdalen, Tokke 1996)

Mo bygdebok : kultursoga. B. 2 (Olav Grimdalen, Tokke 1996)

Vinje og Rauland. 1 (Rikard Berge, Stavanger 1940)

Vinje og Rauland. 2 (Rikard Berge, Stavanger 1944)


Troms

Astafjord bygdebok. 3 1 : Nøkkelbind Familiekatalog

Bardu bygdebok. 1

Bardu bygdebok. 2

Bjarkøy bygdebok. 2 : Personalhistorie

Malangen bygdebok

Målselv bygdebok. 2 : [Gårdshistorie]

Beskrivelse af Tromsø Amt : efter de i Anledning af Ordningen af Forholdet mellem Flytlapperne og de Fastboende i Aarene 1869, 1870 og 1872 udførte Krokeringer m. m

Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift

De brente våre hjem : krig – brenning – nytt håp : en bildefortelling

Den Kircke har noget at sige (Petter Dass) : dåp og kristning i 1000 år : festskrift for kirken i Hålogaland : 999-1999

Den menneskelige dimensjon i nordområdene : rapport fra symposiet “Norsk-russiske forbindelser ca 1814-1917, historie og kultur” : Universitetet i Tromsø 6.-8. november 1992

Et felles gode : kraft og samfunn i Troms gjennom hundre år : 1898-1998

Fra gamle Dage : Sorenskriver V.M. Thomæsøns Erklæring til Kancelliet om Afhjælpelsen af den sørgelige moralske og økonomiske Tilstand i Tromsø Fogderi 1748

Hålogalands historie

Haaløygminne : lokalhistorisk tidsskrift : Register for 1920-1944

J. Rathkes Reise i Aarene 1800, 1801 og 1802 langs Norges Kyster : Tromsø Amt

Korndyrkinga i Hålogaland i gammal tid : 1500 og 1600-åra

Landet de brente : tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 19 D. 2 : Tromsø amt Tromsø by og herrederne

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. 18 : Troms

Som fugl føniks av asken? : gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark

Troms

Da byen var Harstad og resten var avsides. D. 2 : Barn og ungdomsmiljø i Harstad i 1950-åra

Harstad gjennom femti år : 1903-1953

Harstads historie: optegnelse over endel av Harstadgaards beboere fra aar 1610-1850

Kulturbyen Harstad : historiske streif i det lokale kulturliv

Nordnorsk – og for egen maskin : verkstedindustrien i Harstad, 1895-1995

Tegninger fra Harstad

Byen og menneskene : Tromsø-billeder 1915-1960

Det gamle Tromsø : en studie til byens historie inntil 1850-årene

Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Tromsø kommune, Troms, 1997

Kaivandringa

Minner fra det gamle Tromsø

Paa Havet : sjette Aarsberetning om Druknede i Tromsø Bispedømme for Aaret 1866

Sjøtræfningen paa Tromsø den 2den august 1812 og andre Tromsø-Minder fra Begyndelsen af forrige Aarhundrede op til Sextiaarene

Skansen i Tromsø

Sommarøy baptistmenighet : 1892-1992

Tromsø by 175 år : 1794-1969

Tromsø bys historie. 1

Tromsø bys historie. 2

Tromsø gjennom 10000 år : 1900-1945. 3 : Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk 1900-1945

Tromsø: Nordishavets hovedstad

Tromsø som kirkested og by gjennom syv hundre år 1252-1952

Kirkebok : dåpslister : Tromsø sogneprestembete Fra 1787 til 1795

Astafjord bygdebok. 3 1 : Nøkkelbind Familiekatalog

Moteløver og heimføingar : tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord 1750-1900

Balsfjord bygdebok

Balsfjorden og Malangens historie. 1 : Fram til 1830-åra : fra veidesamfunn til jordbruksbygd / illustratør: Leidulf Olsrud ; tegninger ved: Petter Aas

Balsfjorden og Malangens historie : fram mot økt sjølstyre. 2 : 1830-1920 fram mot økt sjølstyre

Bardu bygdebok . 1

Bardu bygdebok. 2

Dølagård i fjellheimen : Strømsør i Bardu

Kirkebok : vielseslister : Bardu, Målselv sogneprestembete Fra 1851 til 1889

Kirkebok : begravelseslister : Bardu, Målselv sogneprestembete Fra 1851 til 1889

Kirkebok : konfirmasjonslister : Bardu, Målselv sogneprestembete Fra 1851 til 1889

Kirkebok : dåpslister : Bardu, Målselv sogneprestembete Fra 1851 til 1889

Nybyggere i nord

The pioneers of the Bardu forest

Utvandringen til Bardu

Veien mot nordlyset : Jon Simensen Kalbækken 1750-1832 : rydningsmann i Bardu 1791

Berg og Torsken bygdebok. 1 : Gardshistoria

Bjarkøy bygdebok . 1 : Inntil 1850 årene

Bjarkøy bygdebok . 2 : Personalhistorie

Ishavsfart : fra Gratangen og gamle Ibestad

KULTURBILDER fra gamle Hillesøy (“Bygdehistorie”)

KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II (“Gårdshistorie”)

Engenes-boka : gårdshistorisk og slektshistorisk oversikt for gården Engenes på Andørja i Troms fylke

Bosetning og bosetningskontinuitet i Karlsøy i middelalderen : belyst gjennom et studium av jordeie- og jordleiesystema på 1600-tallet

Folk ved havet : Karlsøy kommune 1838-1998

Karlsøy og Helgøy bygdebok : folkeliv, næringsliv, samfunnsliv. 2 : Fra år 1700 til 1860

Karlsøy og Helgøy bygdebok : folkeliv, næringsliv, samfunnsliv. 3 : Fra år 1860 til 1925

Fjordfolket i Kvænangen : fra samisk samfunn til norsk utkant 1550-1980

Om Missionen blandt Lapperne i det nordlige Norge og det lappiske Barnehjem i Kvænangen

Bucht-slekta i Kåfjord og Lyngen

“Et imperium i miniatyr” : kopperverket i Kåfjord og samfunnet omkring

“Kong” Thomas i Kåfjord og hans reisedagbok fra Vestlandet i 1844

Kvenvik – Kåfjord : historie 1603-1900

Kåfjord : mennesker, administrasjon og politikk

Nordkalottens første storindustri : kobberverket i Kåfjord, Alta

Polmak og Manndalen : to samebygder

Gjertsingan : en lavangsslekt

Lavangen kirke 1891-1991

Lavangen skolesoga

Slektsbok : Berteus Olsen, Synnøve Johannesdatter

Det var en gang – : fotografier fra Lenvik. 3

“Hva lenvikværinger gjorde” : tingbøker for Lenvik år 1723-1800. 1 : 1723-1760

Bucht-slekta i Kåfjord og Lyngen

Erindringer fra Lyngen

Her bor mitt folk : en bildefortelling fra gamle Lyngen

Lyngen bygdebok. 1 : Lyngen prestegjelds historie

Med reinhjorden fra Karesuando til Lyngen : sommerboplassen på Eidebakken

Balsfjorden og Malangens historie. 1 : Fram til 1830-åra : fra veidesamfunn til jordbruksbygd / illustratør: Leidulf Olsrud ; tegninger ved: Petter Aas

Balsfjorden og Malangens historie : fram mot økt sjølstyre. 2 : 1830-1920 fram mot økt sjølstyre

Malangen bygdebok

Slekter i Malangen

Elvefører for Målselvvassdraget

Foged Jens Holmboe og hans Nybygge : en Skildring

Gårdshistorie

Målselv bygdebok . B. 2 : Gårdshistorie

Målselv bygdebok . B. 3 : Gårdshistorie

Målselvdalen : et 150-års-minne

Maalselvdalen : Maalselv og Øverbygd herreder

Nybyggere i nord

Folkeminne ifrå Salangen

Salangen kommune 125 år 1871-1996 : jubileumsskrift

Seljeskog – Ragnhildheim, Åmo 1792-1992 : festskrift til 200-årsjubilet 1. og 2. august 1992

Slektsbok : Berteus Olsen, Synnøve Johannesdatter

Ut av svartaste fjell – den rø’aste malm : Salangsverket

Folk langs ein fjord : Øyfjord i Senja

Folkeminne frå Ytre Senja II

Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar

Senja : kulturminner og museer

Gården og slekten Sommerseth i Skibotn : slektsbok for etterkommere av Johan Peder Johansen Beck Sommerseth og Ellen Margrethe Pedersen

Fra Skjervøy 1892 : slik det engang var

Uddrag af Skjervø Kirkebøger 1748-1814

“Fra rydningsmenn til selveiere” : Bakkejordslekta gjennom generasjoner

Berg og Torsken bygdebok. 1 : Gardshistoria

Det gamle Tranøy

Tromsøysund bygdebok

Røkenes i Trondenes : skipperleie, handelssted, gjestgiveri og bondegård : et blad i den nord-norske kystkulturens historie

Svein Eriksson : dekan i Trondheim og sokneprest på Trondenes 1427-1480

Trondenes bygdebok. 2 : Gårdshistorie for Sandtorg herred

Trondenes bygdebok. 3 : Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad

Trondenes bygdebok. B.4 : Trondenes sogns historie

Trondeneshalvøya i historia

Trondenes kirke

Trondenes kirkes tidligste bygningshistorie

Trondenes prosti 1870-1890 ; Byggingen av Sandtorg kirke 1891-1933


Vest-Agder

Bygdebok for Gyland

Oddernes bygdebok. 2 : Bygdehistorie

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord

Farsund bys historie : fra stedets oppkomst til 1850. B. 1 : En by blir til fra stedets oppkomst til 1850

Farsund-Lundene

Farsunds sjøfarts historie

Gard og folk – Listaboka

Flekkefjord før og nå

Flekkefjords historie

Flekkefjord i de glade femtiårene : fotoglimt fra hverdagsliv og fest

Flekkefjord og Nes kirke : i anledning av 100 års festen 25. januar 1933

Fra Flekkefjord og omliggende distrikters næringsliv : 1914

Grannen : samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. B. 1 : 1915-1932

Grannen : samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. B. 2 : 1933-1944

Grannen : samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. B. 3 : 1945-1954

Grannen : samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. B. 4 : 1955-1968

Husker du?

Spredte trekk fra Flekkefjord i 1930-1940 årene

Åpent hus i 100 år : Flekkefjord KFUK-KFUM 1895-1995

Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820

Christiansands Krønike

Christiansandske Uge-Blade 1786.09.29

De delectu ingeniorum : prolusio examinis anniversarii in schola Christiansandiensi

De institutione puerili veterum Graecorum sc. & Romanorum : prolusio qva ad audiendam orationem gratulatoriam in adventum summe Venerabilis Episcopi, Petri Hansen

En ganske utrolig historie om et ganske utrolig bygg

Fra nattmann til renseanlegg : Kristiansand ingeniørvesens historie

Håndverkseiendommer i gamle øvre Kirkegate, Kristiansand

Kristiansand : en by i vekst og utvikling

Kristiansand – en mangfoldig by

Kristiansand bytingsprotokoll nr. 1 : 1670

Kristiansand gjennom 300 år : noen hovedlinjer i byens utvikling

Kristiansand S

Kristiansands historie : 1945-1999

Kristiansands historie. (1) : 1641-1814

Kristiansands katedralskoles historie, 1642-1908

Litt av byens skolehistorie : 1850-1950 (Kristiansand)

Løytnant Emanuel Lunds innberetning om oldtidsminner i Christianssand stift i 1859

Renessansebyen Kristiansand 350 år : 1641-1991

Sjøforsvaret av Kristiansand 1550-1940

Stiftamtmenn i Kristiansand før 1814

En gammel prests efterladte papirer : breve fra og til Gabriel Kirsebom Kielland sogneprest til Lyngdal

Lyngdal kirke 150 år : 1848-1998

Støkkan : en utmark blir bydel

Fløtingens historie i Mandalselva

Gamle Mandal

Havarivæsen, Commissionærbehandling og Retspleie i Mandal : en historisk Beretning

Kongen av Mandal

Mandal bys historie. B. 1-2 B. 1 : Den førindustrielle byen ca. 1500-1850

Mandal bys historie. B. 1-2 B. 2 : Den førindustrielle byen ca. 1500-1850

Mandal før og nå

Mandal kirke

Mandals sjøfartshistorie fra 1850

Skrivergården og Tidemandgården

Slik var vår barndoms hvite by : Mandal i gamle dager

Tremastet skonner “Gerd” av Mandal : Norges siste seilskute i fast oversjøisk fart

75 år med lys og varme : Vest-Agder Energiverk 75 år : 1920-1995

Fløtningens historie i Otra og Tovdalselva

Gamle bunader fraa Vest-Agder

Gamle veger i Vest-Agder

Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder

Kulturminner i midtre Vest-Agder

Lokalhistorisk-topografisk bibliografi for Vest-Agder : med en avdeling AGDER for fellesstoff om de to Agder-fylkene : bøker, småtrykk, årbok- og tidsskriftartikler, hovedoppgaver : inntil 1979

Motstandsbevegelsen på Agder 1940-1945 : Resistance movement in Agder 1940-1945

Murar og hellerar i heiane : drifteheiane i Rogaland og på Agder

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Vest-Agder Vestre del

Norges bebyggelse : Sørlige seksjon Herredsbindet for Vest-Agder Østre del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 10 1 : Lister og Mandals amt Den almindelige del

Norske bygder. 2 1 : Vest-Agder Vest-Agder I

Skandinavisk slektshistorie : Agder

Vegminner i Vest-Agder

Vest-Agder fylke 1837-1937

Vest-Agder fylke : heimbygdkunnskap

Vest-Agder fylkes vegvesens historie : tidsrommet 1/7 1914 til 30/6 1940

Feda : gards- og slektshistorie

Fjordfolk : Fedas historie fra de eldste tider og fram til 1963

Kvinesdal-bilder : fotoglimt fra gamle Feda, Kvinesdal og Fjotland. 1

Kvinesdal-bilder : fotoglimt fra gamle Feda, Kvinesdal og Fjotland. 2

Fjotland : lesebok

Fjotland : sogebok

Fjotland si kyrkja i 316 år : 1670-1986

Kvinesdal-bilder : fotoglimt fra gamle Feda, Kvinesdal og Fjotland. 1

Kvinesdal-bilder : fotoglimt fra gamle Feda, Kvinesdal og Fjotland. 2

Bygdebok for Gyland

Gardsgrensene i Gyland

Kringum Gylands kyrkja : eit stykke bygdesoga

Holum : gardshistorie

Bygdesamfunn og regionsamfunn : en økonomisk-sosiologisk analyse av Hægebostad i Lyngdalregionen

Dal og døl

Den Norske skulen 250 år : jubileumsskrift for Hægebostad kommune

Hægebostad kyrkje 150 år

Soga om Salve

“Lysets børn”- : sagaen om Kvinesdal-kvekerne

Kvinesdal: ei bygdebok 2: Gards-og ættesoga

En Krønike om Kvinesdal

Gamle bilder fra Kvinesdal gjennom 150 år

Kvinesdal-bilder : fotoglimt fra gamle Feda, Kvinesdal og Fjotland. 1

Kvinesdal-bilder : fotoglimt fra gamle Feda, Kvinesdal og Fjotland. 2

Kvinesdal kirke 150 år : 1837-1987

Sånn va dæ då i Kvinesdal : som æg minnest dæ-

To-kyrs industriarbeidarar i streik : Trælandsfos, Kvinesdal, 1925

Trælandsfos 100 år : 1898-1998

Sør-Audnedal bygdebok. 1 : Bygd og bygdeliv

Sør-Audnedal bygdebok. 2 : Gard og ætt

Atterljom : folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes I / Tore Bergstøl

Atterljom : folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes II / Tore Bergstøl

Atterljom : folkeminne frå smådalane kring Lindesnes III / Tore Bergstøl

Omkring Lindesnes : billeder fra og oplysninger om Lister og Mandals amt

Spangereid : en sørlandsk saga

Vigmostadboka. 1 : Gardar og ætter

Sagbruksregistreringa Lindesnes 1983-90

Lyngdal. (5-6) 2 : Austad gard og folk

Bygdesamfunn og regionsamfunn : en økonomisk-sosiologisk analyse av Hægebostad i Lyngdalregionen

En gammel prests efterladte papirer : breve fra og til Gabriel Kirsebom Kielland sogneprest til Lyngdal

Lyngdal : fra istid til nåtid

Lyngdal kirke 150 år : 1848-1998

Glimt fra Bjelland før og nå : en vandring gjennom Bjellands historie og landskap

Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 2:1 : Gards- og slektshistorie / Kaare S. Berg

Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 2:2 : Gards- og slektshistorie / Kaare S. Berg

Sirdal : gard og ætt. 1

Sinnes skule 100 år : 1891-1991

Sirdalspresten

Stølsbruket i Dalane og Sirdal

Fra krig til fred i Songdalen 1940-1945

Fra svunnen tid- : fortellinger fra Songdalen

Alt om Søgne

Anetavleregister. 3 : Med blant annet anetavler for Anne Østermann, Del 2 og Syvertsen slekten fra Kleivset i Søgne

Anetavleregister. 4 : Med blant annet Bessesen slekten fra Ormestad-Trysnes i Søgne og anetavler for Ivar Tveite

Dagligliv i Ny-Hellesund : om mennesker, familier og hendelser i et øysamfunn på sørlandskysten på første del av 1900-tallet

Folkeminne frå Søgne

Greipstad kyrkja gjenom 100 år : 1829-1929

Levende bygdemiljø i 100 år

Krigens hverdag : krigsminner 1940-1945

Norsk lærerlag Søgne 1893-1999

Ny-Hellesund : kulturbilder fra en uthavn på Sørlandet

Segner og soger frå Greipstad

Skulen og lærarane i Søgne prestegjeld fram til 1860

Søgne før og nå : lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv. 1

Søgne før og nå : lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv. 2

Søgne før og nå : lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv. 3

Søgne før og nå : lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv. 4

Søgne gamle kirke : historikk og byggeteknikk : farverestaurering

Søgnes lille

Ved Pastor Kristen Kristensen’s og Frøken Emilie Bjørnson’s Bryllop paa Søgne den 24de Maj 1864

Da vekkelsen kom : historien om Røyknes bedehus

Der ligg ei bygd : stadnavn i Røyknes-bygda

Fra kirke- og kristenliv i Vennesla

Og så kom vi til Røyknes- : lokalhistorie fra Skisland, Røyknes og Nomeland

Vigeland hovedgård : husmannsplasser og slekter. B. 1

Vigeland i Vennesla : bruket – bedriften – gården

Vennesla hæran : lesebok for unge i alle aldre

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord

Åna-Sira gjennom 100 år : Åna-Sira through one hundred years


Vestfold

Botne bygdebok. 1 : Gårds- og slektshistorie

Brunlanes : en bygdebok. 1 : Bygdehistorie

Sandar bygdebok. 1 : Bygdehistorie

Sandeboka : bygdebok for Sande i Vestfold

Sem og slagen bygdebok

Stokke  – En bygdebok

Nøtterø – En bygdebok


Arbeiderbevegelsen i Vestfold : trekk fra den politiske og faglige arbeiderbevegelse 1906-1956

Brunla len og lensmænd : særskilt om Henrik Krummedikes forleninger i Norge

De bedrøvede menn : en beretning om Den jarlsbergske frimenighet

Det Norske næringsliv. 5 : Vestfold fylkesleksikon

Gamalt frå Vestfold. 2 : I arbeid og helg

Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 6 : Vestfold fylke

Handel i Vestfold : fra istid til kunnskapsalder

I grevens tid. 1 : Trekk fra Larvik og Fritzøe

I grevens tid. 2. samling : Trekk fra kirkelivet i Vestfold

I grevens tid. 3. samling : Grevskapets herre og noen av hans tjenere

I grevens tid. 4 : Fra Jernskjegg til Treschow

I grevens tid : Laurvigs hospital. 5 : Sykdom og legevesen Laurvigs hospital

Industriredet fra enevoldstiden

I takt med Europa : Larviks grevskap : utvikling og struktur

Jarlsbergbanens ombygning til en bredsporet Vestfoldbane

Jarlsberg : en norsk grevelig residens

Jarlsberg hovedgaard og dens besiddere gjennom tiderne : studier og karakteristiker

Jarlsberg hovedgård: 1000 bein i fjøset og 40 mann i arbe’

Jarlsberg og Larviks amt : 1814-1914 : en oversigt over amtets økonomiske utvikling i de sidste hundrede aar

Jarlsberg og Larviks amtsskoler : 1876-1901

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 7 1 : Jarlsberg og Larvik amt Den almindelige del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over. 7 2 : Jarlsberg og Larvik amt Den almindelige del

Norges land og folk : topografisk-statistisk beskrevet : topografisk-statistisk beskrivelse over.
7 3 : Jarlsberg og Larvik amt Byerne og herrederne

Norske gardsbruk : Vestfold fylke. 1

Norske gardsbruk : Vestfold fylke. 2

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. 7 : Vestfold

Omsorg i fokus : Vestfold røde kors 1947-1997 : 50 år med Vestfold røde kors

Register Vestfoldminne : 1974-1992

Sogningane og fjordingane i Vestfold

Tønsberg, Åsgårdstrand, Nøtterøy, Tjøme m.m

Vestfold

Vestfold

Vestfold 1900 – 2000

Vestfold fylkeskommune gjennom 150 år : hovedlinjer i den fylkeskommunale utvikling

Vestfold under krig og okkupasjon 1940-45 : krigsårene skildret i tekst og bilder

Vestfold ungdomsfylking : 1904-1954

Vestfolds historie : grevskapstiden 1671-1821

Aftryk af kirkestolen for Holmesstrands kirke

Byen under fjellet : Holmestrand 1752 – 10. november – 1952 : festskrift

Gatelangs : i dr. Graaruds fotspor gjennom 100 år

Holmestrand apotek 200 år

Holmestrand og omegn : en historisk oversigt. Del 1/2

Klevbrottet : Holmestrand

Langs Kongeveien fra Vollsås til Smørstein : en natur- og kulturhistorie

Langøya : en helt spesiell øy i Oslofjorden

Moe-familien fra Holmestrand : noen opptegnelser

Plan for Den Tordenskjoldske Middelskole i Holmestrand : vedtagen af Holmestrands Kommunebestyrelse i Møde 20de September 1895

Byvandring : Horten som den var. 1 : Nordre Braarud, C. Andersen

Byvandring : Horten som den var. 2 : Ollebakken

Fra Hortens og Værftets Historie

Gjennom skiftende tider : glimt fra Borre og Horten i gamle dager

Horten : ferjestedet som ble marinestasjon og by

Horten : kort omrids af stedets historie

I dur og moll : glimt fra Horten og Borre i gamle dager

Milorg Horten 1940-1945 : bilder fra Borre og Nykirke

Nogle tanker om fattigvæsenet og dets ordning paa Horten

Svar paa Bemærkningerne over det udkomne Skrift : om Marine.Etablissem entet paa Horten og om den Norske Flaade

Vegviser for Horten

Af Larviks Historie : Uddrag af Larviks gamle Skifteprotokoller

Byen mellom elvene

Byen vår : minner fra Larviks 275 års jubileum

Dengang det het Laurvig

Farriskildene i Larvik gjennem 150 år

FRAM og tilbake på Torstrand

Fra smie til Norges-utbygger : Alfr. Andersen mek. verksted & støberi 1893-1993

I grevens tid. 1 : Trekk fra Larvik og Fritzøe

I takt med Europa : Larviks grevskap : utvikling og struktur

Krigsår i Larvik-distriktet

Larvik A-Å

Larvik og Larviksbygdene i førhistorisk tid

Larvik og omegn : haandbog for turister og badegjester

Larvik og omegns industri og næringsliv i tekst og bilder

Larvik og omegns industri og næringsliv i tekst og bilder : tilligemed almindelig beskrivelse, institutioner og historiske meddelselser i tekst og billeder

Larviks-profilene. 1. samling

Laurviks Bad : kort Veiledning for Læger og Kurgjæster

Slekten: Andersen Larvik : denne undersøkelse omfatter Mathias Andersen og hustru Pernille Thorsdtr., anene deres og etterkommerne deres fram til år 1986 : et team-work av og for slekten

Glimt fra dagliglivet i Sandefjord før 1900 : (samt noen personlige artikler efter 1900). 1 : (Inntil 1890)

Hvalfangerregister med opgaver over norsk hvalfangst 1929

Hvalfangerregister med opgaver over norsk hvalfangst 1931

Hvalfangerregister med opgaver over norsk hvalfangst 1934

Hvalfangerregister med opgaver over norsk hvalfangst : Register over hvalfangsflåten med oppgaver over hvalfangsten 1936

Kjære gamle Sandefjord

Lostjenesten i Sandefjord i mellomkrigstiden

Musikklivet i Sandefjord før 1900

Plan for Sandefjords kommunale middelskole

Publikasjon fra Kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum i Sandefjord : 1864-1905. 22 1 : Den moderne hvalfangsts historie opprinnelse og utvikling Finnmarksfangstens historie 1864-1905

Sandefjord (1950)

Sandefjord – byen vår : trekk fra Sandefjordsdistriktets historie under hvalfangsteventyret 1905-1968

Sandefjord : byens udvikling og nuværende standpunkt

Sandefjord : den lille storbyen

Sandefjord og Omegns Industri og Næringsliv i gammel og ny tid : i tekst og billeder

Sandefjords bad

Sandefjords historie : omtr. 1400 til 1845. 1 : Ladestedet omtr. 1400 til 1845

Sandefjords historie : fra 1845 til 1930. 2 : Kjøpstaden fra 1845 til 1930

Vestfold fylke : Sandefjord ved 75 aars jubilæet 1920

“- men folket frikjente ham” : skjebner og skisser fra det gamle Fredriksvern

Et kystvern : gammelt fra Stavern og Fredriksvern

Fredriksvern og Stavern

Fredriksværn : et norsk militæranlæg fra rokokotiden

I energiens tjeneste : Fredriksvern motorverksted 75 år

Med Skagerrak som nabo : Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern : historisk bakgrunn, opprinnelse og utvikling : en forskningsrapport

Sjømann : vel fortjent i trygg havn

Stavern Fort : Citadell-øya

Stavern-slekter fra 1700 til 1900

Stavern : strandstedet – byen

“Utkantens håndverkere og arbeidere” : en aktivitetsanalyse av “Nordre bydel” i middelalderens Tønsberg

En krisetid : Tønsbergs økonomiske historie : 1814 – ca. 1840

Gamle Tønsberg : boken om folk og de gamle gater

Gamle Tønsberg evig ny : vår nærhistorie i diktning, musikk og bilder

Gamle Tønsberg-folk forteller om dengang da-

Haugar & Haugating : rikssamlingen & det eldste Tønsberg

Hersker og smed : smedarbeider i Tønsberg i perioden ca. 1150-1350

Historien om Teie : en gammel patrisiergård

Med gutteøyne under Fjellet : Tønsberg i en førkrigstid

Middelalderbyen

Minner fra gamle Tønsberg i 1860-70 årene

Nedre Langgate 27 – “Britanniagården”

Nå tutær’em på Kaldnes : stedet, menneskene og bedriften

Peterskirken : dens kirkegård og det eldste Tønsberg

Seminaret “Kloster og by” 11.-13. november 1992 : omkring Olavsklosteret, premonstratenserordenen og klostervesenet i middelalderen

Slotsfjeldet ved Tønsberg : en historisk beskrivelse

Slottsfjellet

St. Olavsklosterets kirke : Nordens største rundkirke

Streiftog fra Tønsberg i litteraturen : tema: bok-stavelig talt

Tønsberg : bidrag til byens historie

Tønsberg domkirke : kirkehusets vitnesbyrd 1858-1958

Tønsberg : en bygeografisk studie

Tønsberg før år 1000 : fra gård til by

Tønsberg gjennom tidene

Tønsberg i hundre aar : 1814-1914

Tønsberg : liv og landskap

Tønsbergs historie. 1 : Middelalderen

Tønsbergs historie. 2 : Tidsrummet 1536-1814

Tønsbergs historie. 3:1 : Tidsrummet 1814 – ca. 1880

Tønsbergs historie. 3:2 : Tidsrummet ca. 1880 – ca. 1940

Tønsbergs og omegns industri i text og billeder

Tunsbergs historie i middelalderen til 1536

Vestfold fylke : Tønsberg

Åsgårdstrand bad – Åsgårdsstrand kommune : spredte data

Andebu elverk : 1920-1995

Andebu : en Vestfold-bygds historie i 1600-aarene : med en række almén-skildringer af Vestfolds økonomiske forhold og folkekultur i dette tidsrum, dets stormands-etter og jorddrotter

Andebu kommunes historie : 1837-1991

Borreminne – Årsskrift for Borre Historielag, årgang 1985–2005

Borreminne.com – en digital historisk vandring

Gjennom skiftende tider : glimt fra Borre og Horten i gamle dager

I dur og moll : glimt fra Horten og Borre i gamle dager

Lidt om Borre prestegjæld, dets kirker, prester og skoler

Milorg Horten 1940-1945 : bilder fra Borre og Nykirke

Botne bygdebok. 1 : Gårds- og slektshistorie

Brunla len og lensmænd : særskilt om Henrik Krummedikes forleninger i Norge

Brunlanes : en bygdebok. 3 1 : Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Tanum sogn

Brunlanes : en bygdebok . 3 2 : Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Berg og Kjose sogn

Brunlanes : en bygdebok. 1 : Bygdehistorie

Brunlanes : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder

Nevlunghavn – serr’u

Tanum kirke i Brunlanes 800 år

Hedrum : bidrag til bygdens historie og litt av det enhver bør vite om fortida

Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold

Hof bygdebok. 2 : Bygdehistorien for Hof, Våle, Ramnes og Botne inntil ca. 1540

Hof kommune

Fokus på fortiden : Klokkergårdens historie : Fra energiproduksjon til drikkevannskilde

Herlandelva og Dalelva : 2 fløtningsvassdrag i Lardal i Vestfold

I vår del av bygda : absolutt lokalhistorie

Schjerven i Lardal : slektshistoriske opplysninger. 2 : Tillegg

“Een øe langt fra landet” : kulturminneregistrering i skjærgården

Linde gjennom 40 år

Nøtterø : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fragammel tid ned til kjendte nutidsforhold

Veierlandsminner

Øyfolket : bilder fra Tørfest i nord til Ildverket i syd

Øyfolket seiler videre

Ramnes Bygdebok. 1:1 : Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle inntil ca. 1540

Ramnes Bygdebok. 2 1 : Gårds- og slektshistorie

Ramnes Bygdebok. 2 2 : Gårds- og slektshistorie

Ramnes : bilder fra det gamle bygdesamfunnet

Sancte Marie et Sancti Olaui kirke i Sandar

Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold

Sandar kirke : et minneskrift 175-årsdagen, 15. august 1967

Sandarslekten Klaveness

Slegten Klaveness af Sandeherred i 300 aar

Sandeboka : bygdebok for Sande i Vestfold

Sande tresliperi : en beretning om tremasseindustrien ved Selvik, Sande i Vestfold

Sem og sjøen : av en vestfoldsbygds sjøfartshistorie

Sem og Slagen, En bygdebok

Angrepet på Vallø : bombeoffensivens epilog i Europa

Beskrivelse over Walløe-Saltverk : beliggende i Jarlsberg Grevskab i Norge, en halv Miil fra den ældgamle Kiøbstad Tønsberg

Esso-raffineriene Slagen-Valløy

Slekten Olsen Bogen fra Stokke

Stokke : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold

Strømms historie. Bind I : Bygdehistorie

Strømms historie. Bind II : Gårdshistorie

Berger kirke – 100 år : (1895-1995)

Berger : levende lokalsamfunn med rik industrihistorie

Svelvik papirfabrik 1911-1961

Svelviks historie

I vår del av bygda : absolutt lokalhistorie

Marte og Gullik Lunds slekt

Steinarbeid og steinarbeidere i Tjølling : brokker av en industrihistorie

Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold

Tjølling kirke 1150-1950 : Kirken og dens historie

Ula – fra loshavn til badested : en lokalhistorisk fortelling

“Dill og dall” : Hvassers butikker 1870-2000

Folk og fyr på Færder

“- likesom et kongerike for sig selv”

På feriekoloni : historien om Hudøy

Tjømø : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, med bygdekart, jordplanche og 430 billeder : med særavsnitt av A. W. Brøgger …

Øyfolket : bilder fra Tørfest i nord til Ildverket i syd

Øyfolket seiler videre

Våle bygdebok. 1 1 : Gårds- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg

Våle bygdebok. 1 2 : Gårds- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg

Våle bygdebok. 2 : Bygdehistorien for Våle, Ramnes, Botne og Hof inntil ca. 1540

Våle bygdebok. 3 : Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980


 Østfold

Eidsberg : ei mini-bygdebok

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. 1 : Gårdshistorie


– alle like, både fattige og rike? : død og begravelse i Østfold-tradisjonen

Bondens bilder : høysetetavler fra Østfold

De knyttet oss sammen : en montasje i ord og bilder om vegarbeiderens liv og virke i Østfold gjennom dager og år

“Den skal tidlig krøkes-” : barn i gamle Østfold

Det Norske næringsliv. 8 : Østfold fylkesleksikon

En mann, en gutt og femti fergesteder : om Østfolds veger av vann og alle deres ferger : og en bestefars dager med et barn og en båt

Folkemedisin i Østfold før og nu

Gamle arbeiderboliger i Østfold

Gamle hus i Østfold

Gamle norske kart : samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. 1 : Østfold fylke

Giftblandersker og lensmannsmordere : fra kriminalitetens historie i Østfold

Glimt fra veghistorien i Østfold

Haugianere i Østfold

Havneganger og fæ i Østfold i gammel tid

Herregårder i Østfold

Historiske Østfold

Lokalhistorisk veiviser for Indre Østfold

Norges kirker. 1 : Østfold

Norges kirker. 2 : Østfold

Norske Gaardnavne : Oplysninger samlede til brug ved Matrikelens Revision : Gaardnavne i Smaalenenes amt

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. 1 : Østfold

Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. 1 : Østfold

Smaalenenes amt

Storgårder i Østfold

Vestfold og Østfold i nær fortid

Østfold

Østfold i tekst og billeder

Norske gardsbruk : Østfold fylke (1942)

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 1 : Østfold fylke vest

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 2

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 2 : Nord

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 4

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 4 : Øst

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 5 : Nord

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 7 : Syd

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 8 : Nord

Norske gardsbruk : Østfold fylke. 9 : Nord

Borgerskap og buskap : skjemt og skrømt fra den gamle festningsby

De annalibus Isegrani : hendt på Isegran 1287-1997

Forstadsminner : bilder fra det gamle Fredrikstad

Elingaard : et gammelt herresete

Fredrikstad : 1814-1914

Fredrikstad : alle tiders by

Fredrikstad bys historie : 1567-1767. 1 : Kjøpstad og festningsby 1567-1767

Fredrikstad bys historie. 4 : Fredrikstad i krigstid og krisetid 1914-1940

Fredrikstad bys historie. 5 : Krig, gjenreisning og velstand, 1940-1963

Fredrikstad byleksikon

Fredrikstad festning under den svenske okkupasjon 1814-1815

Fredrikstad : Gamlebyen og festningen

Fredrikstad og deromkring

Fredrikstad under krig og okkupasjon

Gamle dager på Rød, Huth og Glombo : 1800-tallets historie og de første familiene som kom

Gamle Fredrikstad : festningsbyen

Glemmen bygdebok : en bygd blir til by

Kong Frederiks gamle by : 425 år

Sollems fotoskatter : bilder fra Fredrikstad i gamle dager : fra fotograf Gustav Sollems samling av fotografier tatt i årene 1898-1940

Østfold fylke : Fredriksstad

Borgerne paa Fredrikshald : skildringer fra krigen aar 1716

Fredrikshald i 250 aar : 1665-1915. 1

Fredrikshalds apothek Svaneapoteket 300 år : 1694-1994

Frederikshalds og Frederiksstens Historie indtil 1720

Fredrikssten og Fredrikshalds borgere

Haldenbiografier. 1

Haldenbiografier. 2

Halden : festningen og byen

Halden – før og nå

Halden-distriktet i eldre malerkunst : fra Jacob Coning til Sophus Jacobsen : en veiviser

Historiske Halden : med kjappe steg og sirlige streker

Huseby : Mellom eller Nordre i Berg i Østfold : Ole Olsen og Berthe Mathisdatter, deres aner og etterkommere

Lokalhistorisk veiviser for Halden og Aremark

Portretter : Halden ved årtusenskiftet

Register til Matrikkelutkastet 1723 for Berg prestegjeld

Tur/retur Halden : oppvekstminner fra 40- til 60-tallet

Firmaet og familien Peterson, Moss : et bruks og en slekts historie 1793-1933

Fra det gamle Moss

Moss før og nu

Moss bys historie (nedlastbare filer)

Moss bys historie : århundreskifte, mellomkrigstid, verdenskrig og rettsoppgjør, etterkrigstid, den nære fortid. 3 : Perioden 1880-1990 århundreskifte, mellomkrigstid, verdenskrig og rettsoppgjør, etterkrigstid, den nære fortid

Moss jernverk : “et af de skjönneste Anlæg i Staten”

Mosse håndverk i ladested og kjøpstad

Personalia fra det gamle Moss

PLM Moss glassverk AS 1898-1998

Topografiske og statistiske Meddelelser om Kjøbstaden Moss i dens Fortid og Nutid

Værlen og Moss

Østfold fylke : Moss ; ved 200 års jubilæet 1920

“En aasgaardsrei over byen” : alkoholdebatt i Sarpsborg 1897

Borregaard 1918-1968

Foredlet virke : historien om Borregaard 1889-1989

Sanne og Soli : Skandinavias største sagbruk

Sarpsborg : 1016-1839-1939

Sarpsborg før 1839

Sarpsborg gjennom hundre år : 1839-1939

Sarpsborg høyere almenskoles historie : 1858-1958

Sarpsborg i gamle dager : fotobok 1860-1920

Sarpsborg 1939-1945 : okkupasjonstiden

Sarpsborg som forsvant. 3

Sarpsborg som forsvant. 4

Sarpsborg som forsvant. 5

Østfold fylke : Sarpsborg

Aarnæs-slekten i Øymark : med de tilknyttede slekter Kirkeby og Morbach

Aremark brannvern : 1950-1990

Aremark og Ømark : en prestegjeldsbeskrivelse

Lokalhistorisk veiviser for Halden og Aremark

Stedsnavnene i en Østfoldbygd (Østkroken i Aremark)

“Dette i seg selv lille kall” : fra reformasjonstiden til 1860-årene

Administrasjonen av Heggen og Frøland : 1537 – 1837

Askim før og nå

Askim herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Fra husnød til boliger for folk flest : Askim og omegn boligbyggelag 50 år : 1947-1997

Gårdshistorie for Askim

Svidd gummi : Viking-Askim 1920-91

Fra union til krig og frigjøring : historien om Halden, Berg og Idd 1900-1950

Huseby : Mellom eller Nordre i Berg i Østfold : Ole Olsen og Berthe Mathisdatter, deres aner og etterkommere

Folkeoplysningen i Norge : fra reformasjonen til 1739, samt Borge og Torsnæs skolevæsen fra 1743 til 1920

Gårder og slekter i Borge og Torsnes. B. 1 : Grimstad og Holm

Innvandringen til Østfold : Borge og Torsnes : hovedliste basert på kirkebøkenes innflyttingslister og alfabetiske hjelpelister sortert på etternavn, fornavn, fraflyttingssogn og dåpssogn

“Østfolddomen” : et festskrift i anledning Eidsberg kirkes 750 årsjubileum

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. 1 : Gårdshistorie

Bygdehistorien 1800-1940

Eidsberg herred : bidrag til en bygds beskrivelse

Eidsberg : ei mini-bygdebok

Eidsberg gjennom 150 år

Eidsberg kommune : en bildepresentasjon

Folkenborg museum – der rikshistorie og lokalhistorie møtes

Fra krig til fred 1940-1945 : Eidsberg : noe av det jeg minnes, og hva andre opplevde på Mysen og i Eidsberg

Glemmen bygdebok : en bygd blir til by

Glemminge og Kraakerøy herreder : 1814-1914 : en beskrivelse av herrederne

Et bruderov : sannferdig fortelling fra det forrige århundrede

Hobølboka. 1 : Hobøls historie til ca. 1500

Hobøl herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Lars Rasch : prosten, Karl den 12. og Hobøl : dokumenter til prost Lars Rasch’s livshistorie

Mordet på Saksebøl : kriminalhistorie fra krigens tid

Agerø fort pr. Hvaler : en historisk redegjørelse

Akerøy : en øy- og skjærgårdshistorie fra Hvaler

En katedral ved havet : Hvaler kirkes tusen år

Hvaler bygdebok. B.1 : Gårder og slekter

Hvaler bygdebok. B.2 : Gårder og slekter

Hvaler herred 1814-1914 : bidrag til en beskrivelse av bygdens utvikling

Hvalerskisser

Hvaler vakrest!

Cancelliraadens kirke

Fra union til krig og frigjøring : historien om Halden, Berg og Idd 1900-1950

Husmannsplasser i Enningdalen

Ungdomslag i Idd 1896-1996

Bruene over Vesterelva

Gamle dager på Rød, Huth og Glombo : 1800-tallets historie og de første familiene som kom

Glemminge og Kraakerøy herreder : 1814-1914 : en beskrivelse av herrederne

Kråkerøy : en østnorsk kystbygd. 1

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. 1 : Gårdshistorie

Den siste SS-leiren : SS-Sonderlager – Mysen

Fra krig til fred 1940-1945 : Eidsberg : noe av det jeg minnes, og hva andre opplevde på Mysen og i Eidsberg

Mysen kirke 50 år : 1903 – 1953

Onsø herred 1814-1914 : en historisk samt topografisk-statistisk utvikling til Norges 100 aars fest

Onsøy leksikon

Beretning om felttjenesteøvelserne. <4> : Beretning om felttjenesteøvelserne mellem Skjeberg og Rakkestad 1899

Degernes kirke 100 år

Rakkestad bygdebok : bygdehistorien fra 1000 til 1840. 2

Rakkestad herred 1814-1914

Bygdehistorien inntil 1800

Det startet på Raet : Gipsund gård i Rygge

Fra uthavn til feriested : livet langs Ryggekysten

Hundreårsfest ved tusenårsskiftet : et slektsskrift i anledning 100-årsminnet for Hilda Elise Kallum 21.01.1876-14.07.1952 og Jørgen Doreus Ludvigsen 25.12.1872-29.11.1936 : deres bryllup den 3. juni 1900 i Rygge kirke

Rygge arbeiderparti 90 år : 1910-2000

Rygge B.1 : Garder og slekter

Rygge B.3 : Tiden 1800 til 1980

Rygge kirke : jubileumsbok 1990

Rygge og Råde i krigsåra 1940-1945 : de militære hjemmestyrkenes aktivitet og motstand

Grenseboerne

Nedlagte boplasser i Rødenes

På flukt gjennom Marker : om flyktninge- og kurértrafikken 1940-1950 i norske og svenske grensetrakter

Rødenes herred 1814-1914 : en beskrivelse over herredets utvikling

Rødenes i Østfold : en bygds historie. 1 : Gårder og slekter, folkeminner m.m

Slekten fra Søndre Skullerud : med historier fra grenda

Rømskogen herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Rygge og Råde i krigsåra 1940-1945 : de militære hjemmestyrkenes aktivitet og motstand

Bustadnavn i Østfold. 2 : Skiptvet

Skiptvet herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Beretning om felttjenesteøvelserne : Beretning om felttjenesteøvelserne mellem Skjeberg og Rakkestad 1899

Hafslund hovedgaard : 1757-1937

Hafslund gods : fra Otte Bildt til M. G. Rosenkrantz

Heia : fra kornbod til kommunegård

En gammel spydebergsmed forteller

Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge, og i Anledning deraf adskillige Afhandlinger og Anmerkninger deels Norge i Almindelighed, deels dens Østre-Kant i Særdeleshed vedkommende, med nødvendige Kobbere og Bilager, efter 10 Aars egne Undersøgninger

Spydeberg – kjære min bygd

Da Nordbygrenda forsvant : om raset i Trøgstad 29. oktober 1967

Familien Sannum fra Trøgstad : til familietreffet på Bakker 8. august 1987

Karlsrudslekten fra Trøgstad

Minnebok for Trøgstad lærerlag 1894-1994

Trøgstad 1945-1995

Trøgstad herred : 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Litt gammel og ny skolehistorie i Tune

Tune. D. 1 : Gårdshistorie

Tune : 1800-1930

Varna skipreide : mot bakgrunn av almen norsk historie

Våler bygdebok. 1 : Gårdshistorie for Svinndal Gnr. 88-110, 122 og 125

Aarnæs-slekten i Øymark : med de tilknyttede slekter Kirkeby og Morbach

Aremark og Ømark : en prestegjeldsbeskrivelse

På flukt gjennom Marker : om flyktninge- og kurértrafikken 1940-1950 i norske og svenske grensetrakter