Ødegårdene

Ødegårdene

Mange steder i Norge finner vi stedsnavnet «Ødegård». Dette kommer av at plassen en gang i historien ble lagt øde. Særlig skjedde dette etter svartedauden (1349-1350). Selv om gården senere ble tatt i bruk vedvarte ofte navnet «Ødegård».
Rundt år 1450 var om lag 60% av alle norske gårder lagt øde. De fleste av disse gårdene var fattige og mindre gårder. Mange bygder ble helt avfolket.
Gjenrydding av ødegårdene kom ikke i gang i større grad før 1500-tallet.
I Oluf Ryghs «Norske Gaardnavne» er det nevnt 171 norske gårder med navnet Ødegaarden eller varianter av dette. Ødegård, Øygarden osv.
I dag er Ødegård et mye brukt etternavn som stammer fra disse gardene.