Norske fraflyttede plasser

Norske fraflyttede plasser

Rundt omkring i norges land befinner det seg utallige tidligere bosettingsplasser. Noen står der. Forlatt, tomme, avflasset og værbitt. Andre har for lengst blitt nærmest borte, og kanskje bare rester av en grunnmur står alene tilbake. Overgrodd av mose, og spor etter menneskene viskes ut.

Årsakene til at stedene har blitt forlatt har nok vært ulike. Enkelte steder har det blitt for hardt å brødfø seg, og man har blitt tvunget til å flytte. Sykdom har også vært en årsak, som under svartedauen. Da ble mange bruk “ødegarder”. Ødegard-navnet ble ofte hengende ved selv om bruket senere igjen ble bebodd og driftet.

Kanskje har du slekt fra en av disse stedene?
Her kan du finne en oversikt over norske forlatte steder