Ord og uttrykk i kirkebøkene

Ord og uttrykk i kirkebøkene

kirke_002

Mange har nok kommet over uforståelige ord, uttrykk og benevnelser av kirkeårets dager på latin i kirkebøkene. For å hjelpe deg litt i ordjungelen har vi her noen forklaringer:

7br / VII br
September, den syvende måned etter det latinske året

8br / VIII br
Oktober

9br / IX br
November

Abscesus ceribri
Hjernehinnebetennelse

Adenitis tuberculosa
Tuberkulose

Adventus (Dom. I-IV)
1. til 4. søndag i advent

Annunciationis Mariæ
Maria bebudelsedag (budskapsdag).

Archangeli Michaelis
Mikkelsmesse (29. september)

Ascensio Christi
Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter påske)

Ascensionis Domini
Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter påske)

Bapt:Xsti
Jesu dåpsdag

bris / Xbr
Desember

Cancer/Carcinosis
Kreft

Cautionist
Forlover

Candelarum
Maria renselsesdag, Kyndelsmesse, (2. februar)

Cantate
4. søndag etter påske

Circumcisionis Domini/Christi/Jesu
Nyttårsdag, Kristi omskjæringsdag

Coenæ Domini
Skjærtorsdag

Com
Communion = Nattverd

Copuleret
Viet

Dom / Dominica
Søndag

Do/Ds
Ditto, det samme

Eodem / Eod. Die
Samme dag

Epiphania Domini
Hellige tre kongers dag (6. januar)

Epiphaniam (Dom. I-VI Post)
1. til 6. søndag etter Epiphania Domini

Esto mihi
Fastelavnssøndag

Exaltatio Crucis
14. september

Exaudi
6. søndag etter påske

Fer. / Feria
Ukedag, Feria I-VII = uken starter da på søndag

Fest. / Festum
Festdag, høytidsdag

Fidejussores
Fadder

Grationis auctionis
20. dag Jul (13. januar)

Ibm / Ibid. / I bidem
(På) samme sted

Idem
Det/den samme

Inter
Mellom

Introdusert
Første gang en barselkvinne fikk tilgang til kirken etter barnefødselen.

Invocavit (Dom)
1. søndag i fasten

Jejunium / Jecunium
Faste, tiden fra askeonsdag til påske

Johannis Baptistae
St. Hansdag (24. juni), for Johannes døperen

Jonsok
St. Hansdag (24. juni)

Jubilate
3. søndag etter påske

Jucunditatis vocem
5. søndag etter påske

Judica
5. søndag i fasten

Kannik
Prest ved domkirke

Komminikanter
Nattverdsgjester

Leiermål
Utenomekteskapelig samleie

Litaniarum / Litania Major
25. april

Lætare
4. søndag i fasten, midtfaste

Misericordia Domini
2. søndag etter påske

Nativ Christi
1. juledag

Nativitatis Domini
1. juledag

Nom. / Nomen
Navn

Novi Anni
Nyttårsdag

Oculi
3. søndag i fasten

Omnium sanctorum
Alle helgens dag

Palmarum
Palmesøndag

Parasceves
Langfredag

Pascha
Påske

Paschalis
1. påskedag

Pentecoste
Pinse(dag)

Pertusiss
Kikhoste

Pneumonia
Lungebetennelse

Post
Etter

Publicae Exorationis
Bots- og bededag

Purificationis Mariæ
Maria renselsesdag

Quadragesima
1. søndag i fasten

Quadragesima intrans
Askeonsdag, starten på fasten

Quasi modo geniti
1. søndag etter påske

Quinquagesima
Fastelavnssøndag

Reminiscere
2. søndag i fasten

Resurrectionis Domini
1. påskedag

Rogate
5. søndag etter påske

Sancta
1. påskedag

Sancti Spiritus
Pinsedag

Sanctissimæ Trinitatis
Søndag etter pinse, Treenighets søndag

Scorbutus
Skjørbuk

Septuagesima
2. søndag før fastelaven

Sexagesima
Søndag før fastelavn

Sponsor
Forlover

Soterias
Langfredag

St. Stephani
2. juledag

Testes
Faddere / vitner ved dåpen

Trinitatis
Søndag etter pinse, Treenighets søndag

Trinitatis (Dom. I – XXVII Post)
1. til 27. søndag etter Trinitatis

Viridium
Skjærtorsdag

Visitationis Mariæ
Maria besøkelsesdag, 2. juli

Ætatis
Alder