Stikkord: oversikt

Historisk oversikt over norske kommuner

Historisk oversikt over norske kommuner

De norske kommunene har vært både delt og slått sammen opp gjennom årene.Særlig på 1960-tallet skjedde det store forandringer. Men også ved 2020 ble det mye nytt både av fylkes- og kommunesammenslåing.