Kategori: Uncategorized

Lik under kirkegulvet

Lik under kirkegulvet

På varme sommerdager før i tiden kunne likstanken være ille inne i kirken. Helt siden middelalderen var det nemlig ikke uvanlig å begrave personer under kirkegulvet. Skikken ble forbudt i 1805 bl.a. av hygieniske grunner.  Men å få dette privilegiet å begraves her var ikke for hvem som helst. Oftest var det geistlige og velstående Les mer

Ødegårdene

Ødegårdene

Mange steder i Norge finner vi stedsnavnet «Ødegård». Dette kommer av at plassen en gang i historien ble lagt øde. Særlig skjedde dette etter svartedauden (1349-1350). Selv om gården senere ble tatt i bruk vedvarte ofte navnet «Ødegård».Rundt år 1450 var om lag 60% av alle norske gårder lagt øde. De fleste av disse gårdene Les mer

Hva er en bøkker?

Hva er en bøkker?

Bøkkeren var en som lagde tønner, kar, og og andre produkter av trestaver. Disse var bundet sammen av vidjekvist. Senere ble bruken av vidjekvist erstattet med jern. Bøkkerfaget var et vanlig og betydelig fag, ikke bare på 1400- og 1500-tallet, men i kystens byer og bygder helt frem til 1930-årene. Nå blir tretønner og tilsvarende, Les mer