Hva er en bøkker?

Hva er en bøkker?

Bøkkeren var en som lagde tønner, kar, og og andre produkter av trestaver. Disse var bundet sammen av vidjekvist. Senere ble bruken av vidjekvist erstattet med jern.
Bøkkerfaget var et vanlig og betydelig fag, ikke bare på 1400- og 1500-tallet, men i kystens byer og bygder helt frem til 1930-årene. Nå blir tretønner og tilsvarende, mer moderne emballasje oftest fremstilt fabrikkmessig. En begrenset tradisjonell produksjon skjer fortsatt og det utdannes noen få nye bøkkersvenner.

 

Kilder: Dolven, Arne S.. (2018, 20. februar). Bøkker. I Store norske leksikon