Hva betyr at et barn er uægte født?

Hva betyr at et barn er uægte født?

shoes

I kirkebøkene finner vi ofte en kolonne der det nevnes om barnet ved dåpen er «ægte» eller «uægte» født. Hva betyr dette?
Når et barn var født utenfor ekteskap ble han/hun benevnt som uekte.
Dette førte ofte til mye skam og var ikke sosialt akseptert. Det var oftest vanlig at uekte fødte barn fikk morens etternavn/slektsnavn. Særlig i de tilfeller da foreldrene i ettertid ikke ble gift.
Arvemessig var også uekte fødte barn også utelukket fra farsarven.
Ved nevnelse av foreldrene i kirkebøkene var det tradisjon å nevne moderen først. I motsetning til ektefødte barn der faderen først nevnes, så moderen.
I 1763 ble barnefaderen pålagt å ha en viss forsørgelse av barnet inntil han/hun var 10 år.
Rundt år 1800 var om lag 6 prosent av barn uekte født.
I 1978 var 12,5 prosent av barn født utenfor ekteskap, og i 2003 er dette tallet steget til hele 50 prosent.