Varm- og koldjomfru

Varm- og koldjomfru

Ja, dette har altså ikke noe med om jomfruen er kald eller varm, men beskriver en yrkestittel.

I slektforskningen støter vi ofte på yrkestitler som for oss i dag er nokså ukjente. Vi skal her kort forklare varmjomfru og koldjomfru.

Varm- og koldjomfru var et yrke i hotell- og kokkefaget. Opplæringen skjedde ved at man begynte som kjøkkenelev. Det var fordelaktig om man hadde gått husmorskolen, eller tilegnet seg kunnskap om matlaging. Kvinner som var ansatt som koldjomfru tok seg av de kalde rettene på kjøkkenet. Her ble det laget smørbrød, kalde forretter, koldtbord og annet. På motsatt hold tok varmjomfruen seg av de varme rettene.

I dag er nok ikke disse yrkestitler lenger i bruk.